Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 9/12 18/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 9/9 19/8 19/8 12/8

  Jun - Maj - Apr

27/6 17/6 17/6 21/5 21/5 22/4

  Mar - Feb - Jan

18/3 18/2 21/1 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2013 Budgetopfølgning -Økonomiudvalget ultimo oktober (B)

3.

 2013 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning ultimo oktober (O)

4.

 2013 - Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevilling pr. ultimo oktober 2013 (B)

5.

 2014 budget - justering af takster (B)

6.

 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til omkostninger afledt af salg af areal til Psykiatrisygehus (GAPS) (B)

7.

 Forslag til lokalplan 1121 - Cirkus Arena med tilhørende tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 (B)

8.

 Kommuneplan 2013- Forslag til Tillæg nr. 3 - Klimatilpasningsplan (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Stiplan, forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Udbudsplan 2014 (B)

11.

 Godkendelse af ejerstrategi og vedtægt for AffaldPlus (B)

12.

 Kommunale aktiviteter til udvikling af Campus Slagelse (B)

13.

 Slagelse Boligselskab afd. 10, Grønningen, kollektiv råderet (B)

14.

 Håndtering af underskud i forbindelse med lukningen af Slagelse Børn og Unge Center (B)

15.

 Fonden for Slagelse Rideklub - omlægning af lån (B)

16.

 Garanti - Kunstnerlavet KIT - udmøntning (B)

17.

 Indfrielse af lån i Teglværksparken (B)

18.

 Anlægsbevilling til Campus Slagelse (B)

19.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til byggeprojekt på RESC (B)

20.

 Anlægsbevilling til loftlifte (B)

21.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. (B)

22.

 Del-Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Teknik- og Miljøudvalget (B)

23.

 Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. (B)

24.

 Ny Trelleborg frigivelse af midler (B)

25.

 Frigivelse af anlægsmidler - Flytning af Skælskør Musikskole (B)

26.

 Overførsel af bevillingskompetance for udsatte borgere (B)

27.

 Proces for Agersø skoles fortsatte virke (B)

28.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2014-2017 (B)

29.

 Behandling af klage over kommunalvalget 19. november 2013 (B)

30.

 Behandling af klager over valg til ø-udvalget (B)

31.

 Ligestillingsredegørelse 2013 (B)

32.

 Øget uddannelsesindsats (B)

33.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (B)

Lukket punkt

34.

 Diverse afskrivninger (B)

Lukket punkt

35.

 Overdragelse afbygning til økonomiudvalgets område (B)

Lukket punkt

36.

 Salg af ejendom (B)

Lukket punkt

37.

 Halsskov Færgehavn (O)

38.

 Forlængelse af samarbejde med Slagelse Erhvervsråd til april 2014

Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Forlængelse af samarbejde med Slagelse Erhvervsråd til april 2014

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2014 - justering af takster og ansøgning om tillægsbevilling (B)

3.

 Afvikling af selskabet Geodatacentret A/S (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1117 Omø Lystbådehavn samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1124, Parcelhusbebyggelse ved Jonsvangen i Slagelse (B)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1119 Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør (B)

7.

 Arla - Etablering af privat spildevandsledning (B)

8.

 Godkendelse af revideret Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S (B)

9.

 Forslag til høringssvar til forslag til de statslige vandplaner for første planperiode (B)

10.

 Afvikling af ejendom i Korsør (B)

11.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids rådighedsbeløb og anlægsbevilling for budget 2014 (B)

12.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Multihal Musholm Bugt Feriecenter (B)

13.

 Anmodning om optagelse af sag - støjgener ved Helleholm i Slagelse (B)

14.

 Femern Bælt muligheder og initiativer med den fast forbindelse (D)

15.

 Redegørelse af retningslinjer for kommunal garantistillelse (E)

16.

 Afrapportering af kapitalpleje 3. kvartal 2013 (O)

17.

 Orientering om resultat af indsats mod social dumpning på kommunale byggerier (O)

18.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

19.

 Afvikling af ejendom (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 2013 Budgetopfølgning - Økonomiudvalget ultimo august (B)

3.

 2013 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning ultimo august (O)

4.

 2013 - Budgetopfølgning - ansøgning om tillægbevilling pr. ultimo august (B)

5.

 Budget 2014 - Udmøntning af budget 2014-2017 (D)

6.

 Forslag om flytning af af Havrebjerg og Klostermarken Skoler til Nørrevangsskolen (B)

7.

 Kommuneplan 2013 - Tillæg nr. 1 - Vindmølleplan(III) endelig vedtagelse (B)

8.

 Partnerskab søges - Spejdernes Lejr 2017 (B)

9.

 Nedrivning af Hunsballebygningen (B)

10.

 Anlæg af rundkørsel og ny adgangsvej ved Kinavej/Japanvej - finansiering af merforbrug (B)

11.

 Anlægsregnskab - Istandsættelse af Torvegade 15 (B)

12.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (B)

13.

 Regulering af modultakster på Slagelse Sprogcenter - 2013 og 2014 (B)

14.

 Styringsaftale 2014 (B)

15.

 Forslag om deltagelse i forsøg om åbne postlister (B)

16.

 Vintervedligeholdelse (D)

17.

 Orientering om udskydelse af tidsfrist for vedtagelse af affaldshåndteringsplan (O)

18.

 Overblik over initiativer som følge af visionen (O)

19.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

20.

 Køb af arealer (B)

Lukket punkt

21.

 Køb af ejendom (B)

Lukket punkt

22.

 Orientering om garantistillelse (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2014 - 2. behandling af budget 2014-2017 (B)

3.

 Kommunal garantistillelse ved omprioriteriering og optagelse af nye lån (B)

4.

 Bevilling af støtte til fondssøgning for Tropebyen - B

5.

 Ansøgning fra Spis Lokalt om lån ved gennemførelse af EU-støttet projekt (B)

6.

 Beslutning om etablering af 5 skæve boliger i samarbejde med Slagelse Boligselskab (B)

7.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 (B)

8.

 Anlægsbevilling til nedrivningsprojekter (B)

9.

 Anlægsbevillinger vedr. køb af bygninger (B)

10.

 Omplacering af midler imellem 2 anlægsprojekter (B)

11.

 Risikobaseret dimensionering (B)

12.

 Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

13.

 Anmodning om optagelse af sag - udnyttelse af aktindsigt jf. ny offentlighedslov (B)

14.

 Femern Bælt muligheder med den fast forbindelse (D)

15.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

16.

 Salg af ejendom (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2014 - 1. behandling af budget 2014-2017 (B)

3.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Slagelse Kommuneplan 2013 - Stiplan (B)

4.

 Kommuneplan 2013 l Vedtagelse af Kommuneplan 2013 (B)

5.

 Høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2013 (B)

6.

 Renovering af BoligKorsør afd. 15, Fasanstien - nedlæggelse af 48 boliger, kapitaltilskud (B)

7.

 Boligsocial helhedsplan Oasen, Nordbyen, Slagelse (B)

8.

 Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) til BoligKorsør vedr. 24 almene boliger og serviceareal (B)

9.

 Godkendelse af foreløbige takster for budget 2014, samt tilhørende bevillingsændringer(B)

10.

 Årshjul 2014, den politiske mødestruktur (B)

11.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 (B)

3.

 Halvårsregnskab 2013 (B)

4.

 Godkendelse af Visionsplan Campus Slagelse (B)

5.

 Tilbageførsel af areal fra by- til landzone samt aflysning af en del af lokalplan 1047 - boliger, Sørbymagle Øst (B)

6.

 Godkendelse af udvidet SFO og klubtilbud på Klostermarken Skole (B)

7.

 Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 18 almene boliger med serviceareal på Kastanievej, Slagelse (B)

8.

 Frigivelse - Projekt ELENA (REEEZ) (B)

9.

 Kommunalvalg 2013:Anbefalinger af initiativer fra den tværpolitiske arbejdsgruppe for øget valgdeltagelse (B)

10.

 Kontrolgruppens fremtidige indsats mod social dumping, på kommunale byggepladser og ved reparationsarbejder og vedligeholdelsesopgaver (E)

11.

 Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2013 (O)

12.

 Kvartalsoversigt over udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde - 2. kvartal 2013 (O)

13.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren

Lukket punkt

14.

 Status i selskab (B)

Lukket punkt

15.

 Fremtidige anvendelsesmuligheder for Nørrevangsskolen

16.

 Budget 2014 - Proces og handlemuligheder i forhold til byrådsseminar ultimo august (B)

17.

 Indtræden i Københavns Filmfond (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Budget 2014 - Proces og handlemuligheder i forhold til byrådsseminar ultimo august (B)

17.

 Indtræden i Københavns Filmfond (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Endelig godkendelse af årsberetning for 2012 (B)

3.

 Budget 2014 - Foreløbig budgetbalance (B)

4.

 Budget 2014 - Etablering af økonomisk beredskab (B)

5.

 Oplæg til ny procedure for udbud i Slagelse Kommune (B)

6.

 Godkendelse af budgetmodel for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug samt Børn, Unge og Familie (B)

7.

 FOB afd. 76 Etterbjergvej - støtte til renovering af tage (B)

8.

 Tilskud til bogudgivelse i anledning af gardehusarregimentets 400 års jubilæum (B)

9.

 Helhedsorienteret service i International Citizen Service - delegering af beslutningskompetence (B)

10.

 Nøgletalsanalyse 2013 fra K4 samarbejdet (D)

11.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Ansættelse af Udviklingsdirektør (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2013 - Økonomiudvalget ultimo april (B)

3.

 Budgetopfølgning 2013 - Samlet budgetopfølgning ultimo april 2013 (O)

4.

 Budgetopfølgning 2013 - ansøgning om tillægbevilling pr. ultimo april (B)

5.

 Budget 2014 - 4. budgetprognose (O)

6.

 Budget 2014 - Anlægsprioritering (B)

7.

 Budget 2014 - Status på høringsproces og høringsmateriale til 1. budgethøring (B)

8.

 Budget 2014 - Økonomiudvalgets budget og udviklingsaftale for 2014 (B)

9.

 Budget 2014 - Beredskabskommissionens budget og udviklingsaftale (B)

10.

 Ansøgning om lån og/eller garanti til multisportsplads i Bisserup (B)

11.

 Beslutning om nedlæggelse og fusion af Attekærgård og Havrebjerg Heldagsskoler (B)

12.

 Godkendelse af projektforslag til ombygning af Dalmose Rådhus til daginstitution, frigivelse af anlægsramme til projektet, samt ansøgning om bevilling til projektets etape 2. (B)

13.

 Resultatrevision 2012 - beskæftigelsesområdet (B)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1101 Stadionområdet, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020 (B)

15.

 Genoptaget. Kommuneplan 2009 - endelig vedtagelse af Tillæg nr 29 - Små vindmøller (B)

16.

 Kommuneplan 2013 - Forslag til Vindmølleplan (III) - Kommuneplantillæg nr. 1 (B)

17.

 Tillæg til vandforsyningsplan 2012-2020 - Stigsnæs - Endelig vedtagelse (B)

18.

 Handicapboliger Vemmelev - Status på byggesag (B)

19.

 Rammeaftale 2014 (B)

20.

 Sociale klausuler og social dumping på kommunale byggerier - Opfølgningsmuligheder og evaluering af kontrolgruppens indsats (B)

21.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan, Motalavej, Korsør, BoligKorsør (B)

22.

 Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 18 almene boliger med serviceareal på Kastanievej, Slagelse (B)

23.

 Beslutning om leje eller køb af serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse (B)

24.

 Ansøgning om statslig medfinansiering til anlæg af østvendte ramper ved afkørsel 41, Tjæreby (B)

25.

 Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse (B)

26.

 Ekspropriationsforretning - anlæg af cykelsti mellem Korsør og Boeslunde (B)

27.

 Vejbidrag - vurdering af fastsættelse af vejbidrag (B)

28.

 Hashøj Kraftvarmeforsyning - forblivelsespligt (B)

29.

 Godkendelse af forslag til fællesregulativ for grænsevandløb til Næstved Kommune (B)

30.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2013 (B)

31.

 Omberegning af allerede godkendte takster på dagtilbudsområdet (B)

32.

 Frigivelse - Reetableringer af fællesarealer i Rosenkildeparken (B)

33.

 Frigivelse - Musholmbugt feriecenter (B)

34.

 Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. (B)

35.

 Servicekorps til beskæftigelse af seniorjobbere (B)

36.

 Forslag til Integrationspolitik 2013 - 2016 (B)

37.

 Evaluering af vielser foretaget af medlemmer af Økonomiudvalget udenfor rådhusene (B)

38.

 Kommunalvalg 2013, tilbagemelding fra partierne (B)

39.

 Tiltrædelse af vilkår for opløsning af Afviklingsselskabet af 1. december 2009 (B)

40.

 Drøftelse af rammer og praksis for udbud i Slagelse Kommune (D)

41.

 Et Fælles Inddrivelsessystem (O)

42.

 Overblik over samtlige politikker og strategier (O)

43.

 Frigivelse af IT-strategisk pulje 2013 (B) samt benchmark af K5 kommunernes IT omkostninger (O)

44.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

45.

 Ombygning og renovering af Nørrevangsskolen (B)

Lukket punkt

46.

 Salg af areal til antennemast i Kirke Stillinge By (B)

Lukket punkt

47.

 Salg af areal (B)

Lukket punkt

48.

 Alhøjvej 4220 - nedlæggelse og efterfølgende arealoverførsel af offentligt vejareal (B)

Lukket punkt

49.

 Udtrædelse af fælleskommunalt selskab (B)

Lukket punkt

50.

 Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (D)

Lukket punkt

51.

 Faldefærdige ejendomme task force gruppe (O)

52.

 Ny Trelleborg, samarbejdsaftale Slagelse Kommune og Nationalmuseet (B)

Lukket punkt

53.

 Forhandlinger/køb af bygning i Slagelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Ny Trelleborg, samarbejdsaftale Slagelse Kommune og Nationalmuseet (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af Årsrapport 2012 for Korsør Havn (B)

3.

 Regnskab - Årsberetning 2012 (B)

4.

 Budget 2013 - Fremrykning af anlægsinvesteringer (B)

5.

 Budgetopfølgning 2013 - Ansøgning om tillægsbevillinger ultimo februar (B)

6.

 Budget 2014 - 3. budgetprognose (B)

7.

 Retningslinjer ved lån - i sager med EU-støtte (B)

8.

 Finansiel strategi (B)

9.

 Forslag til ny organisering af specialtilbud på skoleområdet (B)

10.

 Forslag til ændret proces- og tidsplan for kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (B)

11.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 samt lokalplan 1119 - Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør (B)

12.

 Forslag til kommuneplantillæg 32 i forbindelse med forslag til lokalplan 1119 Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør (B)

13.

 Forslag til kommuneplantillæg 33 i forbindelse med forslag til lokalplan 1119 Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør (B)

14.

 Udvikling af Campus Slagelse ved Slagelse Station (B)

15.

 Prioritering af overskydende midler (B)

16.

 Budget 2014 - Godkendelse og prioritering af anlæg til budget 2014-2017 (B)

17.

 Maritimt Knudepunkt - Videre proces for udvidelse af lystbådehavene (B)

18.

 Ansøgning fra Slagelse Erhvervsforeningerne (B)

19.

 Ny Trelleborg, prospekt, tidsplan, organisering og driftsbudget (B)

20.

 Social dumpning, 2 modeller for ressourceanvendelse i Kontrolgruppen (B)

21.

 Gældende politikker og strategier indenfor Økonomiudvalgets politikområde (B)

22.

 Godkendelse af prækvalifikation, Parkvej (B)

23.

 Godkendelse af prækvalifikation, Sydbyen (B)

24.

 Helhedsplan, Slagelse Boligselskab, afd. 10, Grønningen, renovering af bygninger, udearealer m.v. (B)

25.

 Helhedsplan, Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget, renovering af bygninger, udearealer mv. (B)

26.

 Anlægsregnskaber Motionsoaser (B)

27.

 Frigivelse af anlægsmidler til Plan- og Byggeudvalgets Projektpulje 2013 (B)

28.

 Frigivelse - Slagelse Stadion (B)

29.

 Frigivelse - Erstatningsbaner (B)

30.

 Frigivelse - Erstatningsbaner, øvrige klubber (B)

31.

 Frigivelse - Ombygning af Slagelse teater (B)

32.

 Dækning af udgifter til afholdelse af ældrerådsvalg (B)

33.

 Kommunalvalg 2013, initiativ til øget valgdeltagelse (B)

34.

 Kommunalvalg 2013 - Nedsættelse af tværpolitisk arbejdsgruppe for øget valgdeltagelse (B)

35.

 Flagning - Europadagen (B)

36.

 Bildsøvej - Anlæg af østvendte ramper ved afkørsel 41, Tjæreby (D)

37.

 Evalueringsrapport fra Mploy - undersøgelse af Jobcentrets sagsbehandling (E)

38.

 Kapital- og gældspleje 2013 (O)

39.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

40.

 Salg af vejareal (B)

Lukket punkt

41.

 Salg af areal til antennemast (B)

Lukket punkt

42.

 Ombygning og renovering af Nørrevangsskolen (B)

Lukket punkt

43.

 Erstatning vedr. manglende beplantningsbælte (B)

44.

 Fastsættelse af takster for specialtilbud på skoleområdet (B)

45.

 SFO/klubtilbud til normaltbegavede autister (B)

46.

 Forældrebetaling for SFO- og klubtilbud på specialområdet (B)

47.

 Ansættelse af Udviklingsdirektør (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Fastsættelse af takster for specialtilbud på skoleområdet (B)

45.

 SFO/klubtilbud til normaltbegavede autister (B)

46.

 Forældrebetaling for SFO- og klubtilbud på specialområdet (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Overførsel af mindre- og merforbrug på drift og anlæg fra 2012 til 2013 (B)

3.

 Budgetopfølgning 2013 - Økonomiudvalget ultimo februar (B)

4.

 Budgetopfølgning 2013 - Samlet budgetopfølgning ultimo februar (O)

5.

 Budgetopfølgning 2013 - Ansøgning om tillægsbevillinger ultimo februar (B)

6.

 Budget 2014 - 2. budgetprognose (O)

7.

 Budget 2014 - Rammesætning af anlægsprocessen (B)

8.

 Budget 2014 - Demografiregulering af budget 2014-17 (B)

9.

 Udmøntning af garanti - anlægsbeviling (B)

10.

 Vækstfabrik 2014 - 2016 (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1116 - tankanlæg, café og dagligvarebutik ved Jernbjerg samt kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2009-2020 (B)

12.

 Fornyet behandling. Endelig vedtagelse af lokalplan 1074 Motocrossbane ved Slots Bjergby samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 14 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020 (B)

13.

 Udarbejdelse af tillæg til Kommuneplanen, Klimatilpasningsplan (B)

14.

 Beslutning om ny organisering af specialtilbud på skoleområdet (B)

15.

 Lånegodkendelse i forbindelse med kollektiv råderet 3. etape, FOB, afd. 23, Kierulffsvej 14-72, (B)

16.

 Lånegodkendelse i forbindelse med kollektiv råderet, FOB, afd. 32 (B)

17.

 Helhedsplan, Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget, renovering af bygninger, udearealer mv. (B)

18.

 Garanti og medfinansiering, 60 seniorboliger i Slagelse, FOB (B)

19.

 Kommunalt fokus på Tropebyen (B)

20.

 Kommunikationsrådgivning til politiske udvalg (B)

21.

 Godkendelse af takster for kørsel til dagtilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 (B)

22.

 Godkendelse af budget og takst 2013 for Forsorgshjemmet Toften (B)

23.

 Budgetomplacering i Den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse Kommune (B)

24.

 Fremskrivning af udgifter til vintervedligeholdelsen (B)

25.

 Frigivelse - Forskønnelse af parker (B)

26.

 Frigivelse - Rabatter og græsarealer (B)

27.

 Høring af forslag til Integrationspolitik 2013 - 2016 (B)

28.

 Fælleslegatet for uddannelsessøgende i Slagelse kommune (B)

29.

 Det fremtidige arbejde med borgerinddragelse - § 17 stk. 4 udvalg - lokale udviklingsplaner (B)

30.

 Kommunalvalg 2013, initiativ til øget valgdeltagelse (B)

31.

 Anmodning om optagelse af sag - Østvendte ramper (B)

32.

 Afskrivninger for 2012 (E)

33.

 Kvartalsoversigt over udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde - 1. kvartal 2014 (O)

34.

 Etablering af lokaler til frivillighedscenter (O)

35.

 Ejendomsstrategi - Økonomiudvalgets kompetence ved ejendomssalg (O)

36.

 Status på digitaliseringen i Slagelse Kommune (O)

37.

 Orienteringsmøder for byrådskandidater der stiller op til kommunalvalg 2013 (O)

38.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

39.

 Overtagelse af ejendom i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

40.

 Nedsættelse af salgspriser på erhvervsarealer (B)

Lukket punkt

41.

 Handicapboliger Vemmelev - Status på byggesag (B)

Lukket punkt

42.

 Ekspropriationsforretning - rundkørsel Slots Bjergby (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om udlæg eller kommunegaranti til Projekt Vennelandsbyer (B)

3.

 Lånoptagelse (B)

4.

 Tilpasning af lønfremskrivning for budget 2013 (B)

5.

 Budget 2014 - Befolkningsprognose for 2014-2017 (O)

6.

 Budget 2014 - Reviderede modeller til demografiregulering (B)

7.

 Budget 2014 - Budgetprognose nr. 1 (B)

8.

 Budget 2014 - Etablering af et økonomisk beredskab (B)

9.

 Budget 2014 - Strategioplæg, Økonomiudvalgets udviklingsaftale med administrationen for budget 2014-2017 (D)

10.

 Forslag til organisering af de specialpædagogiske tilbud på skoleområdet skal sendes i høring(B)

11.

 Forslag til lokalplan 1114 - udvidelse af Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2009-2020 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1107 - Varmeværk ved Trafikcenter Allé i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2009-2020 (B)

13.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af lokalplan 1109, Hotel og anden bebyggelse på Fordgrunden i Skælskør (B)

14.

 Kommuneplan 2009 - Tillæg nr. 8 - hvidbog for offentlighedsfase + vindmølleplan for store vindmøller (B)

15.

 Kommuneplan 2013 - Forslag til Kommuneplan (B)

16.

 Rottehandleplan 2013-2015 (B)

17.

 Skælskør Havn - renovering af kaj (B)

18.

 Færgedrift - Salg af Omøfærgen (B)

19.

 Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2013 - til endelig godkendelse efter høring (B)

20.

 Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2013 - til endelig godkendelse efter høring (B)

21.

 Godkendelse af takster for spildevand og tømningsordningen - 2013 (B)

22.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for SK Vand A/S 2013 (B)

23.

 Frigivelse af anlægsmidler - AffaldPlus - Plan 2020 etablering og udbygning af genbrugsøer i 2013 (B)

24.

 Frigivelse af anlægsmidler - Dansk Kulturarv 2013 (B)

25.

 Frigivelse af anlægsmidler til EIA-udvalgets Projektpulje 2013 (B)

26.

 Budget 2013 - Udmøntning af anlægsbudget 2013-2016 (D)

27.

 Budget 2014 - Drøftelse af nye anlæg til budget 2014-2017 (D)

28.

 KL´s debatoplæg om "Fremtidens kommunestyre" (D)

29.

 Budget 2013 - Oversigt over puljer (O)

30.

 Status vedrørende akutjob i Slagelse Kommune (O)

31.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2012 (O)

32.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

33.

 Godkendelse af købstilbud (B)

Lukket punkt

34.

 Prisfastsættelse af erhvervsarealer på Japanvej / Kinavej i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Nedsættelse af salgspriser på erhvervsjord i Skælskør(B)

Lukket punkt

36.

 Oplæg til håndtering af kommunens egne lejemål (D)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommunalvalg 2013, brevafstemningssteder (B)

3.

 Budget 2014 - Godkendelse af budgetproces (B)

4.

 Etiske investeringer (B)

5.

 Garantistillelse for SK Varme A/S (B)

6.

 Garantistillelse for SK Vand A/S (B)

7.

 Garantistillelse for SK Spildevand A/S (B)

8.

 Erhvervsforum Slagelse Inspire Slagelse (B)

9.

 Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 vedr. bortfald af sygedagpenge (B)

10.

 Restaurationsplan (B)

11.

 Helhedsplan, afd 7. Fjordvænget, BoligKorsør (B)

12.

 Helhedsplan afd. 12, Alléerne, BoligKorsør (B)

13.

 Helhedsplan, afd. 25 Nordbrinken, BoligKorsør (B)

14.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af lokalplan 1109, Hotel og anden bebyggelse på Fordgrunden i Skælskør (B)

15.

 Tillæg til vandforsyningsplan 2012-2020 - drikkevand til Stigsnæs (B)

16.

 Frigivelse af anlægsmidler 2013 - Vandrammen og Tude Ådal (B)

17.

 Frigivelse af anlægsmidler i 2013 til implementering af Klimaplan (B)

18.

 Natura 2000 - frigivelse af anlægsmidler (B)

19.

 Frigivelse af anlægsramme til ombygning af Dalmose Rådhus til daginstitution (B)

20.

 Korrektion af anlægsbevilling vedr. 24 almene boliger Halsebyvænget i Korsør (B)

21.

 Udlicitering af kørsel med borgere til og fra dagtilbud efter servicelovens § 103 og 104 (B)

22.

 Budgetomplacering af 1 mio. kr. fra politikområde 6.1 Pleje, Omsorg og Genoptræning til politikområde 7.1 Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug (B)

23.

 Redegørelse for planlægning for dagligvarebutikker (D)

24.

 Budget 2013 - Oversigt over puljer (O)

25.

 Kvartalsoversigt over udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde - 4. kvartal (O)

26.

 Genoptaget. Fordeling af opgaver og ressourcer mellem erhvervsudvikling og erhvervsservice (O)

27.

 Kapital- og gældspleje 2012 (E)

28.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

29.

 Økonomisk mellemværende med Skælskør Bådelaug (B)

Lukket punkt

30.

 Ejendomsstrategi - afhændelse af konkrete ejendomme (B)

Lukket punkt

31.

 Salg af mindre areal (B)

Lukket punkt

32.

 Leje/køb af lokaler til Ungehus (B)

Lukket punkt

33.

 Samarbejdsaftale om akutpakke for ledige i Slagelse Kommune (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommunalvalg 2013, baggrund og status (O)

3.

 Kommunalvalg 2013, antal stillere (B)

4.

 Kommunalvalg 2013, digitalt valg (B)

5.

 Kommunalvalg 2013, valgstyrere og tilforordnede (B)

6.

 Byråd 2014, organisation og samarbejde (B)

7.

 Introduktionsforløb for kommende byråd 2013-2017 (B)

8.

 Retningslinjer for håndtering af byrådsmedlemmers spørgsmål til administrationen (B)

9.

 Aktiviteter i 1. halvår 2013 på baggrund af brandingstrategi (B)

10.

 Tilslutning til fælleskommunalt udbud på KMD monopol IT-systemer (B)

11.

 Kommunal garantistillelse til Dalmosehallen ved etableringen af solcelleanlæg (B)

12.

 Restaurationsplan 2011 (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1101-1 Stadionområdet, Slagelse og forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1033, For liberale erhverv og boliger, Ndr. Stationsvej 8, Slagelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1115 - Boligområde ved Skalsbjerg (B)

16.

 Genoptaget. Kommuneplan 2013 - Præsentation af principper for hovedstruktur (B)

17.

 Helhedsplan, afd 7. Fjordvænget, BoligKorsør (B)

18.

 Helhedsplan afd. 12, Alléerne, BoligKorsør (B)

19.

 Kongsmark Strand, ekspropriation (B)

20.

 Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2013 - til høring (B)

21.

 Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2013 - til høring (B)

22.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for Omø Vandværk 2013 (B)

23.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Skælskør bymidte i 2013 (B)

24.

 Frigivelse af anlægsmidler 2013, vejprojekter ved kommende omfartsvej (B)

25.

 Overflytning af budget fra Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget til Kultur & Fritidsudvalget i forbindelse med indkøb af haltider i selvejende haller (B)

26.

 Budget 2014 - Første drøftelse af budgetproces (D)

27.

 Udmøntning af konsulentydelse besparelser (O)

28.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

29.

 Overdragelse af bygninger til Økonomiudvalgets område (B)

Lukket punkt

30.

 Forhandlinger/køb af bygning i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Leje/køb af lokaler til Ungehus (B)

Lukket punkt

32.

 Færgedrift - Salg af Agersøfærge (B)

Lukket punkt

33.

 Implementering af ny Centerstruktur (D)

34.

 Beslutning om udvidelse af anlægsrammen til Det Røde Pakhus (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Beslutning om udvidelse af anlægsrammen til Det Røde Pakhus (B)

    Til top