Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 23/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

28/9 28/9 14/9 7/9 24/8 17/8

  Jun - Maj - Apr

22/6 22/6 18/5 20/4

  Mar - Feb - Jan

16/3 16/3 16/2 19/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Ansøgning om kommunegaranti fra Bjergby Mark Vandværk (B)

5.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Hashøj Vandforsyning Vest I/S (B)

6.

 Manglende inddrivelse af kommunale restancer (B)

7.

 Gennemgang af statsrefusionsområdet for 2011 til 2014 (B)

8.

 Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

9.

 Planstrategi 2015 (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1151 Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering (B)

11.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 (B)

12.

 Mikrolån (B)

13.

 Overførsel af budget og kompetence - § 85 støtte til borgere (B)

14.

 Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

15.

 Budget 2016 Takster (B)

16.

 Godkendelse af takster 2016 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

17.

 Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

18.

 Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

19.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - byggemodning af parcelhusgrunde på Højbjergparken i Korsør (B)

20.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af parcelhusgrunde i Højbjergparken i Korsør (B)

21.

 Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

22.

 Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

23.

 Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

24.

 Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

25.

 Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

26.

 Forlængelse af uopsigelighed i forpagtningsaftalen med Trelleborg Golfklub (B)

27.

 Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

28.

 Udbudsplan 2016 (D)

29.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2015 (O)

Lukket punkt

30.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af 3 udlejningsejendomme (B)

31.

 Ansøgning fra FCV om tilskud og garanti (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ult. september 2015 - Økonomiudvalgets eget budgetområde (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning ult. september 2015 (B)

6.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015 (B)

7.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger (B)

8.

 Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

9.

 Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

10.

 Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

11.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads (B)

12.

 Anlægsbvilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem (B)

13.

 Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

14.

 Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

15.

 Omø Skoles fremtidige ledelse (B)

16.

 Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016 (B)

17.

 Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

18.

 Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

19.

 Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

20.

 Genoptagelse - Lejerbo, Helhedsplan, Købmandsgården, godkendelse af skema C (B)

21.

 Slagelse Boligselskab afd. 9, lånoptagelse og huslejestigning (B)

22.

 Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B)

23.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

24.

 Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

25.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede (B)

26.

 Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

27.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvt. 2015 godkendt i fagudvalg (B)

28.

 Delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - udstykning Hesselbjerg ved Svenstrup (B)

29.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme

30.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

31.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

32.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

33.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

34.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B)

35.

 Manglende inddrivelse af kommunale krav (B)

36.

 Kapital- og gældspleje for 3. kvartal 2015 (O)

37.

 Udvikling i befolkningstallet pr. ult. september 2015 (O)

38.

 Orientering om overordnede nøgletal m.v. (O)

Lukket punkt

39.

 Salgsbetingelser vedr. Skælskør Vandrehjem (B)

Lukket punkt

40.

 Køb af grund i Slagelse

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

7.

 Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

8.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

9.

 Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

10.

 Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

11.

 BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

12.

 BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

13.

 Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

14.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

15.

 Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

16.

 Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

17.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

18.

 Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

19.

 Budget 2015 -Budgetorientering pr. ultimo september (O)

20.

 360 graders analyser i 2016 (B)

21.

 Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

22.

 Støttet byggeri, udlejningsaftaler (B)

23.

 Slagelse Boligselskab, Frasalg af areal (Byskovvolden) (B)

24.

 Genoptagelse - Strandvejen i Korsør, ændring af aftale eller tilbageskødning (B)

25.

 Overdragelse af areal til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven (B)

26.

 Hunsballe-grunden udviklingsmuligheder (B)

27.

 Aftale om deltagelse i jordfordeling ifbm. Tude Ådal (B)

28.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

29.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B)

30.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

31.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

32.

 Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

33.

 Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 16. - 19. juni 2016 (B)

34.

 Godkendelse af ny personalepolitik (B)

35.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

36.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

37.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (B)

38.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (B)

39.

 Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

40.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (B)

41.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15 (B)

42.

 Status på EFI (O)

Lukket punkt

43.

 Salg af ca. 1 ha af matr.nr. 6x Sludstrup by, Sludstrup (Skalsbjerg) (B)

Lukket punkt

44.

 Salg af udlejningsejendomme (B)

Lukket punkt

45.

 Genoptagelse - Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 (B)

5.

 Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed omkring Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemødet - Enhedslisten (B)

6.

 Rådhuspladsen 4200 - vurdering af Rådhusparkeringskælderen (B)

7.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 Reduktion af Rammeområde 6.D2 - Vemmeløsevej i Dalmose (B)

8.

 Rammeaftale 2016 (B)

9.

 Principper for udlejning af kommunale ejendomme til private (B)

10.

 Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

11.

 Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

12.

 Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

13.

 Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

14.

 Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B)

15.

 Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

16.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. Kalundborgvej 59 (B)

17.

 Økonomiudvalgets mødekalender for 2016 (B)

18.

 Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D)

19.

 Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Ansøgning om økonomisk støtte til Davis Cup-kamp mod Sverige (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

5.

 Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Lukket punkt

6.

 Salg af ejendom (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 FOB, afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

5.

 FOB, afd. 32, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1135 - Bevarende lokalplan for Bisserup (B)

7.

 "Vis nummer" på Slagelse Kommunes telefoner (B)

8.

 Kriminalitetsstatistik Slagelse Kommune august 2015 (O)

Lukket punkt

9.

 Salg af ejendom (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 2015 - Budgetopfølgning Økonomiudvalget ult. juni (B)

5.

 Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)

6.

 Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

7.

 Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

8.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

9.

 Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)

10.

 Udvikling i befolkningtallet pr. ult. juni 2015 (O)

11.

 Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

12.

 Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)

15.

 Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)

16.

 Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)

17.

 Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)

18.

 Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

19.

 Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)

21.

 Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)

22.

 Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

23.

 Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)

24.

 FOB, afd. 39, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

25.

 Helhedsplan FOB Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B)

26.

 Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

27.

 Planstrategi 2015 - temaer, principper og videre proces (B)

28.

 Forankring af Vækst i Balance (B)

Lukket punkt

29.

 Areal til placering af Østvendte ramper til Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

5.

 Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

6.

 FOB, Afd. 23, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

7.

 Anlægsregnskab vedr. salg af areal til sygehus - GAPS (B)

8.

 Budget 2016-2019 - Foreløbig budgetbalance (B)

9.

 Slagelse Boligselskab, afd. 7, lånoptagelse og huslejestigning (B)

10.

 BoligKorsør afd. 10, låneoptagelse og huslejestigning (B)

11.

 FOB afd. 20, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

12.

 FOB, Afd. 87, Studiebolighus , godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

13.

 Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

14.

 Folketingsvalg 2015, evaluering (B)

15.

 Evaluering af Slagelse Kommunes deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015 (B)

16.

 Status på erhvervsudviklingssamarbejde med Wenzhou, Kina (O)

17.

 Ændring af vedtægt for borgerrådgiveren (O)

18.

 Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2015 (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetninger og godkendelse af årsrapport for 2014 (B)

5.

 Forøgelse af den daglige likviditet (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2015 (B)

7.

 2016 Budget - Anlægsønsker vedrørende udviklingen af Campus Slagelse (B)

8.

 Lokalplan nr. 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn (B)

9.

 Lokalplan 1134, Ny bevarende lokalplan for Omø by (B)

10.

 Vedtagelse af spildevandsplan 2015 -2018 (B)

11.

 Godkendelse af forslag til Vandhandleplan (B)

12.

 Nørrevangsskolen - Etape 2 (B)

13.

 Genoptaget. IT i landdistrikterne (D)

14.

 Etablering af fælles beredskab (B)

15.

 Vækst i Balance (B)

16.

 Overdragelse af kompetence til vedtagelse af vandløbsregulativer (B)

17.

 Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

18.

 Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

19.

 Status på perspektivanalyser og handlemuligheder vedrørende forventet merforbrug (D)

20.

 Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo maj (O)

21.

 2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget - juni (B)

22.

 2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (B)

23.

 Ansøgning om finansiering af advokatomkostninger til banesager (B)

24.

 Erstatningssag - Musholm Bugt (B)

25.

 Genoptaget. Tilpasning af kommunevejnettet, så det på delstrækninger kan bruges til kørsel med modulvogntog - MVT (B)

26.

 Overdragelse af Omø Lystbådehavn (B)

27.

 Godkendelse af tilbud på udarbejdelse af borgmesterportræt (B)

28.

 Tilpasning af centerstrukturen, 2015 (B)

29.

 Anvendelse af Ryan Air (D)

30.

 Oversigt over status på ejendomsstrategien (E)

31.

 Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (O)

32.

 Status på udgifter til flygtninge 2015 (O)

Lukket punkt

33.

 Genoptagelse - Pierene, Korsør - stillingtagen til gennemførelse af sidste etape (B)

Lukket punkt

34.

 Stadionbane - stillingtagen vedrørende den videre proces (B)

35.

 Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2015 (B)

36.

 Beslutning om fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2015 (B)

36.

 Beslutning om fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldiretøren (O)

4.

 2015 - Budgetopfølgning økonomiudvalget ult. marts (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)

6.

 Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

7.

 Forhøjelse af kassekredit (B)

8.

 FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

9.

 BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)

10.

 Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

11.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)

13.

 Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)

14.

 Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

15.

 Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

19.

 Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)

20.

 Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

21.

 Omlægning af lejemål (B)

22.

 Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)

23.

 Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

24.

 Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

25.

 Kørepenge til medlemmerne af Byrådet (B)

26.

 Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

27.

 2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget (D)

28.

 Udvikling i befolkningtallet pr. ult. marts 2015 (O)

29.

 2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (D)

30.

 Byggesagsgebyrer 2016 (B)

31.

 Genoptaget - Indkøb af konsulentydelser, ændring af beslutningskompetence (B)

32.

 Erhvervssatsning i Pune, Indien (B)

33.

 Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Lukket punkt

34.

 Genoptagelse - Pierne, Korsør - stillingtagen til gennemførelse af sidste etape (B)

Lukket punkt

35.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B)

Lukket punkt

36.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Lundbyvej, Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Fruegade 5A, Slagelse (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Regnskab 2014 (B)

5.

 Godkendelse af projektide, sygeplejeskolen, ungdomsboliger, Fællesorganisationens Boligforening (B)

6.

 Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger Halsebyvænget i Korsør (B)

7.

 Slagelse Boligselskab afd. 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

8.

 Anmodning om opstart af nyt Kommuneplantillæg nr. 24 der reducerer rammeområde 6.D2 i Dalmose (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1135 for Bisserup (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1143 for Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 (B)

11.

 Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ) samt energibevarende foranstaltninger i offentlige ejendomme (B)

12.

 Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

13.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

14.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. vedr. salg af erhvervsareal på Japanvej i Slagelse (B)

15.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energibevarende foranstaltninger i Kommunale Ejendomme (B)

16.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

17.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B)

18.

 Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2015 (B)

19.

 Budget 2016-19 - Budgetprognose pr. april 2015 (B)

20.

 2016 Budget - Økonomiudvalget behandling af eget budget (B)

21.

 Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (D)

22.

 Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

23.

 Budgetramme til Byrådet og Udvalgene (D)

24.

 Indkøb af konsulentydelser, ændring af beslutningskompetence (B)

25.

 Erhvervssatsning i Wenzhou, Kina (B)

26.

 Tilpasning af kommunevejnettet, så det på delstrækninger kan bruges til kørsel med modulvogntog - MVT (B)

27.

 Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger 2014 (B)

28.

 Beslutning af emner til Greater Copenhagen samarbejdet (B)

29.

 Høring om forslag til Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (B)

30.

 Slagelse Boligselskab, afd. 13, afhændelse af areal (B)

31.

 Retningslinjer for interessebesøg i kommunale enheder (B)

32.

 Folketingsvalg 2015 - ændring af valgsted på Agersø (B)

33.

 FOB, De nye klostre, seniorbofællesskab (D)

34.

 Beredskabet, fremtidig struktur (D)

35.

 Optimering af de tværgående administrative opgaver (O)

36.

 Omlægning af bygningsdrift (O)

37.

 Afskrivninger for 2014 (E)

Lukket punkt

38.

 Campingpladser og vandrehjem (B)

Lukket punkt

39.

 Genoptagelse - Pierne, Korsør - stillingtagen til gennemførelse af sidste etape (B)

Lukket punkt

40.

 Status vedrørende overdragelse til grundejerforeninger (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

5.

 2014 Regnskabsresultat og overførsel til 2015 på Økonomiudvalgets område (B)

6.

 Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015 for samtlige udvalg (B)

7.

 Budget 2015 - tilpasning af lønfremskrivning (B)

8.

 Slagelse Sprogcenter - nedsættelse af modultakster 2015 (B)

9.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 for alle udvalg (B)

10.

 BoligKorsør, Afd. 25 Norbrinken, Godkendelse af skema B, yderligere garanti, Helhedsplan (B)

11.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse for Korsør Havn (B)

12.

 Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

13.

 Midlertidig drift af arealet ved Halsskov Havn samt udarbejdelse af tilstandsundersøgelse på de 2 moler (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1125 i høring - Langøre park- og fritidsområde, Slagelse øst samt kommuneplantillæg nr. 15 (B)

15.

 Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

16.

 Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

17.

 Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavejkvarteret (B)

18.

 Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

19.

 Låneramme 2014 og 2015 (B)

20.

 2016 Budget - Befolkningsprognose 2016 -2026 (B)

21.

 Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo februar (O)

22.

 Foreløbigt regnskab 2014 (O)

23.

 2016 Budget - Økonomiudvalget behandling af eget budget (D)

24.

 Projektforslag til etablering af brinttankanlæg og indkøb af brintbiler i Slagelse Kommune som led i markedsfring og satsning på klngeindustri (B)

25.

 Slagelse Kommunes deltagelse i projektet "Deleby" (O)

26.

 Ansøgning om midler til projektudvikling af Aqua Park (AqP) (B)

27.

 Ansøgning om betaling af tilslutningsbidrag, Grundejerforeningen Søparken, Sørbymagle (B)

28.

 Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

29.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr - Eggeslevmagle skole (B)

30.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015 - 2018 (B)

31.

 FOB afd. 2, lånoptagelse og huslejestigning (B)

32.

 SAB, dispesation vedr. dispositionsfonden i alle afdelinger (B)

33.

 Helhedsplan Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B)

34.

 Lejerbo, Købmandsgården, dispensation vedr. dispositionsfonden (B)

35.

 Godkendelse af projektide, Sygeplejeskolen, ungdomsboliger, Fællesorganisationens Boligforening (B)

36.

 Godkendelse af projektøkonomi, Sportscollege, Slagelse Boligselskab (B)

37.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

38.

 Salg af del af ejendom til Slagelse Boligselskab (B)

39.

 Sammenlægning af beredskaber - den politiske proces (O)

Lukket punkt

40.

 Salg af materielgård (B)

Lukket punkt

41.

 Salg af areal til vejadgang Lerbakken 6 i Korsør (B)

Lukket punkt

42.

 Pierne, Korsør - stillingtagen til gennemførelse af sidste etape (B)

Lukket punkt

43.

 Klage over afslag på alkoholbevilling (B)

44.

 Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på affaldsområdet (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Principper for garantistillelse (B)

5.

 Behandlingen af ansøgninger vedrørende det støttede byggeri (O)

6.

 FOB, afd. 34, lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

7.

 Skælskør Boligselskab, afd. 12 og 13 Parkvej - Godkendelse af Skema C for fysisk helhedsplan og lånoptagelse (B)

8.

 A/B Havnearkaderne, Korsør, udvidelse af kommunal garanti ved låneomlægning (B)

9.

 Anlægsbevillinger - Veje og Trafik 2015 (B)

10.

 Kunstgræs i Vemmelev - Ansøgning om anlægsbevilling (B)

11.

 Ansøgning om anlægsbevilling til synliggørelse af Campus Slagelse (B)

12.

 Tomgangsdrift og ansøgning om midler til finansiering af kickstartaktiviteter i Posthuset (B)

13.

 Harmonisering af kommunernes tilskud til Museum Vestsjælland (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1133 - Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1134 - Bevarende lokalplan for Omø By (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1114 og Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Slagelse Megacenter (B)

17.

 Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune (B)

18.

 Udvidelse af flygtningekvoten i 2015 (B)

19.

 Samarbejde mellem praktiserende læger om Fælles Medicinkort (B)

20.

 Genoptaget - renovering af Omø lystbådehavn (B)

21.

 Retningslinjer for udarbejdelse af borgmesterportræt (B)

22.

 Venskabsby, Wenzhou, Kina og Pune, Indien (B)

23.

 Anmodning om optagelse af sag: Ændring af beslutningskompetence, indkøb af konsulentydelser (B)

24.

 Anmodning om optagelse af sag: Politimæssig indsats i Slagelse Kommune (B)

25.

 Budgetorientering pr. ultimo januar 2015 (O)

26.

 Kapital- og gældspleje 2014 (O)

27.

 Afrapportering Tropebyen (O)

28.

 Udbudsplan 2014 - endelig afrapportering (O)

29.

 Politisk kalender 2015 - opdatering (O)

Lukket punkt

30.

 Genoptagelse - inddrivelse af kommunalt krav (B)

Lukket punkt

31.

 Udlejning/salg af Skælskør Materielgård, Fabriksvej 1 i Skælskør (B)

Lukket punkt

32.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Kommunal garantistillelse generelt og Forlev Friskole (B)

5.

 Tilsagn om støtte (Skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

6.

 Genoptagelse - AffaldPlus - samling af driftsopgaver på af-faldsområdet (B)

7.

 Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bø-strup til offentlig høring (O/B)

8.

 Spildevandsplan 2015 -2018

9.

 Forslag til lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik Ndr. Ringgade 24, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 16 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til lokalplan 1132 for dagligvarebutik ved Skovsøviadukten, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1139 for dagligvarebutik ved Byskovvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Genoptagelse - Navneændring af Antvorskovhallen (B)

14.

 Genoptaget - Julebelysning - Ledningsnet (B)

15.

 Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT påbud) (B)

16.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2015 for botilbud ved Autisme Center Vestsjælland (B)

17.

 Godkendelse af takster for budget 2015 - Plejecenter Møllebakken (B)

18.

 Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende klage (B)

19.

 Budget 2016 - Budgetproces for 2016-2019 (B)

20.

 Slagelse Boligselskab, afd. 14, låneoptagelse (B)

21.

 FOB, konvertering af lån i afd. 7, 10, 12, 13, 14, 19, 64, 65 og 76 (B)

22.

 Etablering af nyt center, samling af områderne med myndighedsudøvelse på de tekniske områder (B)

23.

 Rengøring 2014/2015 - udbud (B)

24.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Lokaler til kommunens papirarkiv (B)

25.

 Ændring i organisering af nærpoliti (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag, afrapportering Tropebyen (B)

27.

 Afrapportering omkring fondssøgning til Tropebyen (O)

28.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 på økonomiudvalget (D)

29.

 Budget 2015 - Oversigt over puljer på Økonomiudvalgetsområde (D)

Lukket punkt

30.

 Samling af administrationen - fortsat drøftelse (D)

Lukket punkt

31.

 Opsigelse af kontrakt (B)

Lukket punkt

32.

 Salg af ejendom (B)

Lukket punkt

33.

 Klage over afslag på udvidet åbningstid (B)

Lukket punkt

34.

 Klage over vilkår i forbindelse med alkoholbevilling (B)

    Til top