Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

12/12 21/11 24/10 3/10

  Sep - Aug - Jul

12/9 22/8 15/8

  Jun - Maj - Apr

27/6 20/6 23/5 18/4

  Mar - Feb - Jan

18/3 14/3 14/3 22/2 18/1 18/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo november 2016 (O)

5.

 BoligKorsør afd. 15, godkendelse af regnskab vedrørende helhedsplan (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Investering i solceller (B)

7.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for 2 erhvervsejendomme (B)

8.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 4 ejendomme (B)

9.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse (B)

10.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af Pierne, Korsør (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Østervej 38, Rude (B)

12.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

13.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

14.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse (B)

15.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose (B)

16.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen (B)

17.

 Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B)

18.

 Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

19.

 Ændringsforslag omkostningsbaseret takst budget 2017 (B)

20.

 Ændring til omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017 (B)

21.

 Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

22.

 Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening(B)

23.

 Forslag til Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening (B)

24.

 Forslag til lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

25.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1137 - oplevelses- og videnscenter Trelleborg (B)

26.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30 (B)

27.

 16- og 17- åriges adgang på diskoteker efter kl. 02 (O)

28.

 Revidering af Restaurationsplan (B)

29.

 Afvikling af selskabet Geodatacentret (B)

30.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Kastanievej i Slagelse og Skovåsen i Korsør (B)

31.

 Vederlagsfri fysioterapi (D)

32.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

33.

 Økonomisk aftale ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen (O)

Lukket punkt

34.

 Spørgsmål om overtagelse af gadejord i Oreby og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

35.

 Revisionsudbud for regnskabsår 2017-2020 (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2016 (O)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 (B)

7.

 Forhøjelse af kassekreditten (B)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. og 3. kvt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)

9.

 Henvendelse fra Børnehave Fredensgade om lån til udvidelse af kapaciteten (B)

10.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal til jordfordelingspulje (B)

11.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 6 ejendomme (B)

12.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - Skælskør Vandrehjem (B)

13.

 Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekter 2016 (B)

14.

 Anlægsbevilling - Rådgiverydelser vedrørende etablering af østvendte ramper til Vestmotorvejen ved motorvejstilslutning 41 Tjæreby (B)

15.

 Forhøjelse af pulje til medfinansiering af Bredbåndspuljen (B)

16.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af det tidligere posthus på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)

17.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)

18.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2017-2020 (B)

19.

 Anmodning om kommunalisering af Sørby Børnehave (B)

20.

 Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Flakkebjerg Skole og Flakkehaven (B)

21.

 Projekt Ringparken/Motalavej - sammenhæng med den kommende boligsociale helhedsplan (B)

22.

 Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i nye henteordninger for husholdningsaffald - hovedprincipper (B)

23.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af Skælskør Campingplads og Slagelse Vandrehjem (B)

24.

 360 graders analyse i 2017 (B)

25.

 Økonomiudvalgets mødekalender for 2017 (B)

26.

 Opfølgning på bygningsdrift - november 2016 (E)

27.

 Orientering om overordnede nøgletal - november 2016 (O)

28.

 Kapitalpleje 3. kvartal 2016 (O)

29.

 Orientering om sygefravær (O)

Lukket punkt

30.

 Justering af salgspriser for 6 projektejendomme (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgetsmedlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo september 2016 (O)

5.

 Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

6.

 Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

7.

 Udvikling af Korsør og etablering af vandsportcenter (B)

8.

 Korsør Lystbådehavn, Godkendelse af retningslinje for udlejning (B)

9.

 Genoptagelse af sag vedrørende anlægsregnskab for Blomstergården (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)

11.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

12.

 Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B)

13.

 Genoptagelse: BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

14.

 Prækvalifikation for boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)

18.

 Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)

19.

 Budget for Slagelse Erhvervscenter 2017 (B)

20.

 Ansøgning om dispensation fra kravet om 3 måneders driftsgaranti ved privatisering af Puljeinstitutionen Børnebissen (B)

21.

 Omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017

22.

 Omplacering af bevillinger - ved ændring af ordningen "85 Job med løntilskud" (B)

23.

 Høring af Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2017-2020 (B)

24.

 Mulighed for ansættelse af flere erhvervsuddannelseselever i kommunen (D)

25.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

26.

 Status på Administrativ Service oktober 2016 (O)

27.

 Status på revisionsbemærkninger for 2015 (O)

28.

 Borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 (O)

Lukket punkt

29.

 Køb og salg af arealer i Slagelse (B)

Lukket punkt

30.

 Overholdelse af deklaration om anvendelse af ejendom til vandrehjem (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgetsmedlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo august 2016 (O)

6.

 Genoptaget. Skovrejsningsprojekt (B)

7.

 Natura 2000 - handleplaner 2016-21 (B)

Lukket punkt

8.

 Salg af erhvervsareal i Dalmose (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. behandling af forslag til Budget 2017 - 2020 (B)

5.

 FOB afd. 66/67 - lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 5, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

7.

 FOB, Afd. 71 lånoptagelse, huslejestigning og kommunal garanti (B)

8.

 Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)

9.

 Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

10.

 Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

11.

 Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

12.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Projekt Elena (REEEZ) og anlægsbevilling for Energibesparende foranstaltninger (B)

13.

 Anlægsregnskab for projektet Investering i brintbiler (B)

14.

 Disponering af anlægsmidler til Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse (B)

15.

 EU-udbud af grønne områder i Center for Kommunale Ejendomme (B)

16.

 Fleksibel udlejning, fortrinsret ved indtægtsnedgang samt mulighed for frivillige beboerindskudslån (B)

17.

 Del-Anlægsregnskab 2016 - Uddybning af havneanlæg (B)

18.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

19.

 Status på udgifter til flygtninge 2016 (O)

20.

 Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

Lukket punkt

21.

 Salg af ejendom i Dalmose (B)

Lukket punkt

22.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2016 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2016 og Halvårsregnskab 2016 (B)

6.

 Muligheder for overholdelse af serviceramme i 2016 (D)

7.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2016 (B)

8.

 Korsør Erhvervspark 4220 - anlægsbevilling til etablering af vejadgang (B)

9.

 Slagelse Kommune - vejbidrag for 2015 til SK-forsyning (B)

10.

 Statusorientering vedr. flytning af bygningsdrift (B)

11.

 Aqua Park - principiel drøftelse vedr. projekt (D)

12.

 Skælskør Boligselskab afd. 18, huslejestigning (B)

13.

 Skælskør boligselskab afd. 14 - huslejestigning (B)

14.

 BoligKorsør, afd. 6, Yderligere lånoptagelse til altanrenovering (B)

15.

 Skælskør Boligselskab afd. 1 - låneoptagelse herunder huslejestigning (B)

16.

 Skælskør boligselskab afd. 8 - låneoptagelse og huslejestigning (B)

17.

 Skælskør boligselskab afd. 29 - låneoptagelse og huslejestigning (B)

18.

 Slagelse Boligselskab, afd. 12, Sydbyen, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

19.

 Slagelse Boligselskab afd. 29, konvertering af lån og kommunal garanti (B)

20.

 Forslag til lokalplan 1137 - Nyt oplevelses- & videncenter Trelleborg med tilhørende miljøscreening (B)

21.

 Forslag til lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30 og Miljøscreening (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)

23.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 (B)

24.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 33 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)

25.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1159 Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade - Sørby Auto samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 (B)

26.

 Tillæg 2 til spildevandsplan Høve og Oreby (B)

27.

 Lempelse af krav til modtageklasser og etablering af særlige undervisningstilbud til visse udenlandske børn og unge (B)

28.

 Navneændring af Havrebjerg Heldagsskole (B)

29.

 Investering i solceller (B)

30.

 Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra øerne (B)

31.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nedrivning af Hunsballebygningen (B)

32.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2017 (B)

33.

 Revidering af Restaurationsplanen (B)

34.

 100 % Kommunal anvisning på Motalavej (B)

35.

 Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger i 2015 (B)

36.

 Skovrejsningsprojekt (B)

37.

 Afklaring af spørgsmål vedrørende Whistleblowerordning (O)

38.

 Vækst i Balance (O)

39.

 Orientering om overordnede nøgletal - august 2016 (O)

40.

 Kapitalpleje 2. kvartal 2016 (O)

41.

 Status på statslige arbejdspladser (O)

Lukket punkt

42.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)

Lukket punkt

43.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Møllebakken, Skælskør (B)

Lukket punkt

44.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Løvegade, Slagelse (B)

Lukket punkt

45.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

46.

 Frivillig aftale - Køb af areal til anlæg af højresvingsbane på Bredahlsgade i Slagelse (B)

Lukket punkt

47.

 Status for Ejendomsstrategien juli 2016 (E)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2017 -2020, Budgetoplæg til byrådets budgetforhandlinger (B)

Lukket punkt

5.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

6.

 Opfølgning og evt. ændringer vedr. salg af Østervej 38, 4243 Rude. Sputnik (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Ansættelse af kommunaldirektør (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2015 (B)

5.

 Tiltag til balance i økonomien samt budgetstatus ultimo maj 2016 (B)

6.

 Evaluering af principper for garantistillelse (B)

7.

 Ansøgning om kommunal garanti fra Omø Digelaug (B)

8.

 Forslag til strategi for den almene sektor (B)

9.

 Genoptagelse: Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdraget (B)

10.

 BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

11.

 Slagelse Boligselskab afd. 14, lånoptagelse (B)

12.

 Slagelse Boligselskab afd. 18 - låneoptagelse og huslejestigning (B)

13.

 Genoptagelse: Slagelse Boligselskab afd. 24, låneoptagelse, huslejestigninger og kommunal garanti (B)

14.

 Anlægsregnskab og skema C for Plejecentret Blomstergården, bestående af 144 almene boliger med centerdel ved Rosenkildevej i Slagelse (B)

15.

 Godkendelse af regnskab og skema C for 13 boliger og servicearealer, Solgården II, Slagelse (B)

16.

 Ansøgning om lån fra Slagelse Skateboard Forening (B)

17.

 Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og Trafiksikkerhedsplanens handleplan for 2016 (B)

18.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Slagelsevej 119, Vemmelev (B)

19.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening (B)

21.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1157, Boligbebyggelse Rosenkildevej/Valmuevej, Slagelse (Tidselbjerget I) (B)

22.

 Forslag til Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39 og Miljøscreening (B)

23.

 Etablering af vækst- og Innovationsmiljø på Posthuset og frigivelse af Campusmidler(B)

24.

 Udvikling af detailhandlen i Slagelse By (B)

25.

 Revidering af Restaurationsplanen (B)

26.

 Modeller for selvejende virksomhed - Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

27.

 Beslutning om fusion mellem Borgerservice og Bibliotek (B)

28.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - Tilpasning af takster for 2016 (B)

29.

 Takster i Slagelse Talent og Elite (B)

30.

 Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

31.

 Grøn Fornuft-udvalgets projektforslag - Energi-& Miljø Kompetence Center (B)

32.

 Mindre areal til jordfordelingspulje i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

33.

 Etablering af whistleblowerordning (B)

34.

 Kommunal anvisning som redskab til balanceret beboersammensætning på Motalavej (D)

35.

 Evaluering af Kommunikation og Marketingsafdelingen (D)

36.

 Kultur og Fritid 360 grader - samlet afrapportering (D)

37.

 Kultur og Fritid 360 grader - selvejende haller (D)

38.

 360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

39.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

40.

 Arealudviklingsstrategi 2016 - orientering om konklusionsrapportens foreslåede indsatsområder (O)

41.

 Status på etablering af Administrativ Service (O)

42.

 Første opfølgning på omlægning af bygningsdrift (O)

Lukket punkt

43.

 Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til bygrænse Lundforlund (B)

Lukket punkt

44.

 Godkendelse af udbud og salgspriser for 6 projektejendomme/grunde (B)

Lukket punkt

45.

 Køb af erhvervsgrund (B)

Lukket punkt

46.

 Opfølgning og evt. ændringer vedr. salg af Stigsagergård og Attekærgård (B)

Lukket punkt

47.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016 | Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (O)

6.

 Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (B)

7.

 Resultatet af sagsgennemgangen på det specialiserede børne- og ungeområde (B)

8.

 Tidselbjerget, strukturplan - anmodning om midler til opstart (B)

9.

 Korsør Erhvervspark 4220 - Tildeling af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af adgangsvej (B)

10.

 Vandsportscenter Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2015 for Slagelse Kommune (B)

12.

 Kontrakt mellem Røde Kors og Slagelse Kommune (B)

13.

 Økonomisk politik for Slagelse Kommune (2016) (B)

14.

 Indkøbspolitik (B)

15.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - endelig godkendelse (B)

16.

 Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tude å projekt (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvt. 2015 og 1. kvt. 2016 godkendt i fagudvalg (B)

18.

 Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg 2016-2019

19.

 Nyt navn til Nørrevangsskolen (B)

20.

 Borgerrådgiverens rapport for januar til april 2016 (O)

21.

 Studieliv i Slagelse (B)

22.

 Anmodning om optagelse af sag: Udsendelse af pressemeddelelser med politisk reference (B)

23.

 Orientering om overordnede nøgletal - maj 2016 (O)

24.

 Kapitalpleje 2016 (O)

25.

 Status på opkrævningsopgaven (O)

26.

 Status på bygningsdrift (O)

Lukket punkt

27.

 Spørgsmål om ændring af salgspris og udbudsform ved salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Genoptagelse - Prisfastsættelse af ejendom (B)

Lukket punkt

30.

 Salg af areal ved Møllevangen i Korsør (B)

Lukket punkt

31.

 Stillingtagen til udnyttelse af forkøbsret på ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Klage over vilkår i forbindelse med alkoholbevilling (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2015 (B)

5.

 Forslag til omplacering af udisponerede rådighedsbeløb på anlægsrammer - Veje og Trafik (B)

6.

 Lodshusvej, 4230 - Vejudvidelse af strækningen mellem Konge-Åsen og Lodshusvej 8 (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

8.

 Mulighed for afkortning af skoledagens længde (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)

11.

 Anlægsbevilling - Tude Ådal (B)

12.

 Etablering af landbypedelordning i Slagelse Kommune (B)

13.

 Etablering af midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården i Rude (B)

14.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)

15.

 Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B)

16.

 Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger (E)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1151 Panzermuseum East samt kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen 48, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 og Miljøscreening (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 32 og Miljøscreening (B)

20.

 Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøscreening (B)

21.

 2016 Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

22.

 Orienteringssag vedr. molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør (O)

23.

 Råderumskatalog til Budget 2017-2020 (B)

24.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

25.

 Strategi for den almene sektor (D)

26.

 Behandling af sager fra de almene boligorganisationer - oplysninger (B)

27.

 FOB afd. 33, nedlæggelse af lejemål til viceværtskontor (B)

28.

 Tilsagn om støtte (Skema A) til ombygning Skælskør Plejecenter - 29 almene plejeboliger og servicearealer (B)

29.

 Slagelse Almennyttige Boligselskab, Solgården, helhedsplan, godkendelse af byggeregnskab (skema C) (B)

30.

 Vedståelse af økonomiudvalgets beslutning 27. juni 2003 (B)

31.

 Fælleskommunalt udbud af Økonomi og lønsystem (B)

32.

 Slagelse Kommune deltagelse på Folkemøde 2016 (B)

33.

 Opdatering af kompetenceplanen (B)

34.

 Udvalgsstyrede puljer, evaluering (B)

35.

 Befordringsgodtgørelse til medlemmerne af Byrådet, evaluering (O)

36.

 Anmodning om optagelse af sag: Udsendelse af pressemeddelelser med politisk reference (B)

Lukket punkt

37.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af udlejningsejendom i Rude (B)

Lukket punkt

38.

 Prisfastsættelse og udbudsform ved salg af ejendom i Vemmelev (B)

Lukket punkt

39.

 Salg af areal til sammenlægning med ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

40.

 Slagelse Erhvervscenter A/S, indkaldelse til ordinær generalforsamling (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Administrativ organisering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Foreløbigt regnskab 2015 (O)

5.

 2015 Regnskabsresultat og overførsel til 2016 på Økonomiudvalgets område (B)

6.

 Overførsel af mer- /mindreforbrug på drift og anlæg fra 2015 til 2016 for samtlige udvalg (B)

7.

 Afskrivninger 2015 (B)

8.

 Budgetorientering ultimo februar 2016 (O)

9.

 2017 Budget - Befolkningsprogose 2017-2027 (B)

10.

 Budgetproces for Budget 2017-2020 (B)

11.

 Lånoptagelse 2016 (B)

12.

 Ansøgning om lån til opførelse af sauna til Storebælt vinterbadere (B)

13.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb til etablering af udearealer på Nørrevangsskolen etape 2 (B)

14.

 Slagelse Boligselskab afd. 24, låneoptagelse, huslejestigninger og kommunal garanti (B)

15.

 Skælskør boligselskab afd. 14 - huslejestigning (B)

16.

 FOB afd. 66/67 - kommunal garanti (B)

17.

 Skælskør Boligselskab afd. 1 - låneoptagelse herunder huslejestigning (B)

18.

 Skælskør boligselskab afd. 8 - låneoptagelse og huslejestigning (B)

19.

 Skælskør boligselskab afd. 29 - låneoptagelse og huslejestigning (B)

20.

 Deponering ved indgåelse af lejemål til VASAC på Industrivej 5 i Slagelse (B)

21.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Uddannelse (B)

22.

 Afregningsmetode ved aflastningstilbud til børn, unge og voksne med handicap (B)

23.

 Beslutning om nyt borgerservice koncept på bibliotekerne (B)

24.

 Forslag til lokalplan 1157, Boligbebyggelse Rosenkildevej/Valmuevej, Slagelse med tilhørende miljøscreening (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1159 Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade - Sørby Auto samt Kommuneplantillæg nr. 34 og tilhørende miljøscreening (B)

26.

 Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan 2015-2018 (B)

27.

 Frigivelse af anlægsrammer 2016 - Veje og Trafik - Entreprenørservice (B)

28.

 Nyt kommissorium for § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget (campus) (B)

29.

 Genoptagelse: Væksttiltag: Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

30.

 Bosætningsstrategi 2016 (B)

31.

 Flådestation Korsør (B)

32.

 Varetagelse af ejerskab, Slagelse Erhvervscenter (B)

33.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

34.

 Direktionens udviklingsaftale 2016 (B)

35.

 Straffe- og børneattester på flygtninge / emigranter (B)

36.

 Opdatering af kompetenceplanen (B)

37.

 Strategi for den almene sektor - beboersammensætning i udsatte boligområder (B)

38.

 Deltagelse i Digitaliseringsforeningen (B)

39.

 Opfølgning på Projekt TAO (D)

40.

 Vejsgård Alle 1 - 40 4241 (Vejsgårdparken) - retsag-Kendelse (E)

41.

 Status på Wenzhou, Kina - etablering af venskabsbysamarbejde (O)

42.

 Udbudsplan 2015 - afrappportering (O)

43.

 Konsulentydelser 2015 opgørelse (O)

44.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2015 (O)

45.

 Samarbejdsaftale mellem Røde Kors og Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

46.

 Salg af boligareal beliggende i Slagelse (B)

47.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1145 og kommuneplantillæg nr. 28 for boligområdet Slagelse Bypark (B)

48.

 Afledt drift på Sportscollege (B)

Lukket punkt

49.

 Administrativ organisering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1145 og kommuneplantillæg nr. 28 for boligområdet Slagelse Bypark (B)

48.

 Afledt drift på Sportscollege (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Budgetorientering - Opsamling på 2015, samt opfølgning pr. ultimo januar 2016 (O)

5.

 Budgetopfølgning 0 pr. januar 2016 - samlet (B)

6.

 Ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde (B)

7.

 Budget 2016 (B)

8.

 Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

9.

 Anlægsbevilling til Campus Slagelse (B)

10.

 Anlægsbevilling budget 2016 - Veje og Trafik (B)

11.

 Historic Viking Rally 2017 - Anmodning om lån til likviditetsforskydning (O)

12.

 Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune (B)

13.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

14.

 Status på udgifter til flygtninge 2016 (B)

15.

 Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

16.

 Genoptagelse - BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

17.

 Planstrategi 2015 (B)

18.

 Vedtagelse af tillæg 1 spildevandsplanen - Halseby (B)

19.

 Genoptaget - Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

20.

 Udvidet åbningstid i Slagelse Kommune - Restaurationsplan (B)

21.

 Væksttiltag: Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

22.

 Deltagelse i frikommuneordningen 2016-2019 (B)

23.

 Opsamling fra møde med boligorganisationerne (B)

24.

 Direktionens udviklingsaftale 2016 (B)

25.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

26.

 Omorganisering i Jobcenter Slagelse (O)

27.

 Orientering om overordnede nøgletal - februar 2016 (O)

28.

 Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Lukket punkt

29.

 Salg af areal sammenlægning med ejendom (B)

Lukket punkt

30.

 Prisfastsættelse af ejendom (B)

Lukket punkt

31.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Lukket punkt

32.

 Behandling af sag om ejendom beliggende på Carl Medingsvej, Skælskør (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Budgetorientering pr. ult. november 2015 (D)

5.

 Budget 2017 - Drøftelse af budgetproces (D)

6.

 Dalmose Vandværk - Ekspropriation (B)

7.

 Planstrategi 2016 (B)

8.

 Vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan - Bjergbygade / Antvorskov Allé / Frederikshøjvej (B)

9.

 Godkendelse af nye takster for vand og spildevand (B)

10.

 Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

11.

 Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

12.

 Genoptagelse - BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

13.

 Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Halsskov Færgehavn (B)

14.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

15.

 Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B)

16.

 Indkøbspolitik (B)

17.

 Ligestillingsredegørelse 2015 (B)

18.

 Folkeafstemning 3. december 2015, evaluering (B)

19.

 Opfølgning på Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget (B)

20.

 Justeret aftalestyringsmodel 2015 (B)

21.

 Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B)

22.

 Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

23.

 Revisionsnotat om regnskabsudvikling i Beredskabet 2012-2015 (D)

24.

 Anmodning om optagelse af sag, ansættelse af ny skoleleder på Hvilebjergskolen (O)

Lukket punkt

25.

 Salg af erhvervsareal (B)

Lukket punkt

26.

 Salg af grønt areal (B)

Lukket punkt

27.

 Salg af landbrugsarealer (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af landbrugsjord (B)

Lukket punkt

29.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform for Stigsagergård og Attekærgård på Vemmeløsevej i Dalmose (B)

Lukket punkt

30.

 Salg og prisfastsættelse af stiareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Oversigt over status på Ejendomsstrategien (E)

32.

 Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

33.

 360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

Lukket punkt

34.

 Ophør af kommunaldirektørens ansættelsesforhold (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

33.

 360 graders analyse af området Sundhed og Omsorg (D)

    Til top