Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 20/11 23/10 11/10 2/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 11/9 21/8 14/8 12/7 10/7

  Jun - Maj - Apr

26/6 26/6 21/6 21/6 19/6 22/5 24/4 18/4

  Mar - Feb - Jan

20/3 27/2 20/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo november 2017 (O)

5.

 Opfølgning pr. november vedr. Handleplaner - Økonomiudvalget (B)

6.

 Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

7.

 Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

8.

 Analyse af velfærdsområderne Handicap og Psykiatri - budgetaftale 2018 (B)

9.

 Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)

10.

 Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

11.

 FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)

12.

 Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

13.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

20.

 Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

21.

 Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

22.

 Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)

23.

 Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

24.

 Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

25.

 Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)

26.

 Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

27.

 Godkendelse af takster for spildevand 2018

28.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg

29.

 Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

30.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)

31.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

32.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017

33.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)

34.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)

35.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

36.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)

37.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)

38.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)

39.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg

40.

 Undersøgelse vedr. Slagelse Kommunes rettigheder i relation til JIVE (D)

41.

 Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)

42.

 Orientering om udvikling i hjemme- og sygeplejen (O)

43.

 Orientering om sygefraværet (O)

Lukket punkt

44.

 Købstilbud på erhvervsejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

45.

 Stillingtagen vedr. bygninger og arealer ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

46.

 Opfølgning på sag om anbragte børn (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Økonomiudvalg (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - november 2017 (O)

8.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)

9.

 Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

10.

 VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

11.

 Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)

12.

 Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)

13.

 FOB, fornyet godkendelse (B)

14.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn

15.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)

16.

 Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)

18.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)

19.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)

20.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

21.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)

22.

 Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)

23.

 Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)

24.

 Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

25.

 Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

26.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

27.

 Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

28.

 Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

29.

 Modtagelse af nyt byråd_2018-2021 (B)

30.

 Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

31.

 Kapitalpleje 3. kvartal 2017 (O)

32.

 Orientering om status for Administrativ Service november 2017 (O)

33.

 Orientering om sygefravær (O)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af grønt areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo september herunder budgetstatus 2017/2018 (D)

5.

 Ændring af reglerne for økonomistyring og ledelestilsyn - overførsel af over og underskud i mellem årene, handleplaner og tillægsbevillinger (B)

6.

 Ophør af midlertidigt ansættelsesstop indenfor den administrative organsisation konto 6 (B)

7.

 Tidselbjerget - arkæologiske udgravninger (B)

8.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

9.

 BoligKorsør afd. 22, optagelse af lån og garanti (B)

10.

 Genoptaget - Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

11.

 Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

12.

 Agersø Havn - Udlejning af stadeplads til pølsevogn (B)

13.

 Fonden for Agersø Lystbådehavn - bortkørsel af forurenet jord efter kloakering (B)

14.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

15.

 Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)

16.

 Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)

17.

 Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)

19.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)

20.

 AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)

21.

 Del-anlægsregnskab < 2 mio. kr. Uddybning af havneanlæg (B)

22.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ejendommen Langøre 1, Slagelse (B)

23.

 Del-anlægsregnskab > 2 mio. kr. -Udvidelse af Omø havn (B)

24.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. (B)

25.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer og bygninger ved Stigsnæs, Skælskør (B)

26.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nørrevang - etape 1 (B)

27.

 Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)

28.

 Orientering om Slagelse Kommunes nye ledelsesinformationsmiljø (O)

29.

 Orientering om sygefravær (O)

30.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2017 (O)

31.

 Deltagelse i Frikommuneforsøg (B)

Lukket punkt

32.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør

Lukket punkt

33.

 Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til salg af grund i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Dalmose (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering i forbindelse med forventet budgetoverskridelse 2017 på Center for Handicap og Psykiatri (D

3.

 Opfølgning på spørgsmål vedr. JIVE (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

5.

 Engangsbeløb til Storebæltskomitéen (B)

Lukket punkt

6.

 Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

5.

 Drøftelse af regler og rammer for økonomistyring i Slagelse Kommune (D)

6.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

7.

 BoligKorsør afd. 25, godkendelse af regnskab (B)

8.

 Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

9.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. (B)

10.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)

11.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)

12.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)

13.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør (B)

14.

 VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)

17.

 Ligestillingsredegørelse 2017 (D)

18.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

19.

 Opdatering af kompetenceplan (B)

20.

 Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)

21.

 Orientering vedr. status for samarbejde med Wenzhou (O)

22.

 Supplerende spørgsmål vedr. KL´s undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O)

23.

 Administrationsgrundlag for whistleblowerordning (B)

24.

 Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)

Lukket punkt

25.

 Muligheder for fremtidig anvendelse af Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Industrivej Dalmose (B)

Lukket punkt

27.

 Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af grønt areal (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - august 2017 (O)

8.

 Analyse - økonomi i lokale indkøb kontrak centrale aftaler (B)

9.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

10.

 Disposition til Valgavis KV17 (B)

11.

 Udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter (O)

12.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

13.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)

14.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)

16.

 Kapitalpleje 2. kvartal 2017 (O)

17.

 Orientering om sygefravær (O)

18.

 Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

19.

 Rammeaftale 2018 og 2019 (B)

20.

 Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B)

21.

 Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)

22.

 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

23.

 Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

24.

 Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

26.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

27.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)

28.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)

29.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)

30.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)

Lukket punkt

31.

 Konstituering af kommunaldirektør (B)

Lukket punkt

32.

 Drift af forpagtning (B)

Lukket punkt

33.

 Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

34.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

35.

 Købstilbud på arealer og bygninger (B)

Lukket punkt

36.

 Købstilbud på areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Stillingtagen til køb af areal i Skælskør (B)

Lukket punkt

39.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af stiareal i Korsør (B)

Lukket punkt

40.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af en udvidelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

41.

 Stillingtagen til evt. salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

43.

 Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2018-2021 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Køb af areal, Slagelse by (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ændring af deklaration på ejendommen Jyllandsvej 32, 4200 Slagelse, Slagelse Vandrehjem (B)

Lukket punkt

2.

 Køb af areal, Slagelse by (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (D)

Lukket punkt

3.

 Fastsættelse af pris og udbudsform på rekreativt areal beliggende mellem Sct. Pedersgade og Holbergsgade mv. i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Genoptagelse. Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Genoptagelse. Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2016 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo maj 2017 (O)

6.

 Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 - Økonomiudvalgets eget fagområde (D)

7.

 Udvalgenes samlede rammereduktioner vedr. budget 2017 (B)

8.

 Budgetdrøftelse på Økonomiudvalget eget fagområde - Budget 2018-2021 (D)

9.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

10.

 Kapitalpleje 2017 (O)

11.

 Slagelse Boligselskab, afd. 10, Helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

12.

 Slagelse Boligselskab afd. 32 - Stadionparken, godkendelse af regnskab (B)

13.

 BoligKorsør, afdeling 3, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

14.

 Skoleområdet 360 graders analyse - samlet afrapportering (B)

15.

 Forsikring af frivillige (B)

16.

 Oplæg til analyse af lokale indkøb og centrale indkøbsaftaler (B)

17.

 Fleksibel arbejdstid (B)

18.

 Etablering af whistleblowerordning (B)

19.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - arealet Fiskergade 11, Korsør (B)

20.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Stigsagergård, Dalmose (B)

21.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Nyvej 12 B, Skælskør (B)

22.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Attekærgård, Dalmose (B)

23.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

24.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Bildsø Camping og Bildsø Feriekoloni, Slagelse (B)

25.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

26.

 Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud (A)

27.

 Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration (B)

28.

 Boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

29.

 Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

30.

 Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening (B)

31.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 (B)

32.

 Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering (B)

33.

 Mulig dispensation fra Lokalplan 1158 (B)

34.

 Evaluering af Landsbypedelordningen (B)

35.

 Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)

36.

 Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole (B)

37.

 Forslag fra borgerne til byrådet (B)

38.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2017 (O)

39.

 Forslag fra § 17 stk. 4 udvalg - nedsat 29.05.2017 (B)

Lukket punkt

40.

 Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)

Lukket punkt

41.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

43.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Korsør (B)

Lukket punkt

44.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

45.

 Prisfastsættelse af erhvervsareal i Slagelse (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017, Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - maj 2017 (O)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)

9.

 Beskæftigelsesplan 2017 (B)

10.

 Kommunalvalg 2017 - optælling af stemmer (B)

11.

 Kommunalvalg 2017 - Tilbud om unges øgede valgdeltagelse (B)

12.

 Afvikling af valg til Ældrerådet i november 2017 (B)

13.

 Henvendelse fra Ung Slagelse vedrørende arbejdsmiljø (O)

14.

 Status på kørselsbemyndigelser (B)

15.

 Orientering om sygefravær (O)

16.

 Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

17.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

18.

 Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)

19.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

20.

 Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)

21.

 Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)

22.

 EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)

24.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)

25.

 Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

26.

 Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)

27.

 Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

28.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)

29.

 Rammer og ressourcer ved styring af projekter

30.

 Anmodning om optagelse af sag - Test af den samlede økonomi i lokale indkøb kontra centrale indkøbsaftaler (B)

Lukket punkt

31.

 Genoptaget. Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Genoptaget. Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Genoptaget. Salg af arealer Sdr. Stationsvej i Slagelse til UCSJ (Campus). (B)

Lukket punkt

34.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Salg af fredskov ved Flakkebjerg (B)

Lukket punkt

36.

 Salg af erhvervsareal i Korsør (B)

Lukket punkt

37.

 Fastsættelse af pris og udbudsform på erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Køb af arealer vedr. jordfordelingsprojekt Tude Ådal (B)

Lukket punkt

39.

 Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Opfølgning på initiativretssager (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2016 (B)

5.

 Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B)

6.

 Budget 2018-2021 - Økonomiudvalget (D)

7.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

8.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B)

9.

 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B)

10.

 Kommunikation vedr. Kommunalvalg 2017 om øget valgdeltagelse (B)

11.

 European Maritime Day (B)

12.

 JIVE

13.

 Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)

14.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse (B)

19.

 Færgetakster 2017-2018 (B)

20.

 Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E)

21.

 Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B)

22.

 Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau (D)

23.

 Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af handlekompetencer og informationspligt

24.

 Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D)

Lukket punkt

25.

 Aftale i forbindelse med opførelse af støjvolden ved Byskovvolden (B)

Lukket punkt

26.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

28.

 Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Markedsføringsbidrag

Lukket punkt

30.

 Udpegning af kommunens repræsentant og varetagelse af ejerskab ved Slagelse Erhvervscenters generalforsamling 2017

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2016 Regnskabsresultat og overførsel til 2017 på Økonomiudvalgets område (B)

5.

 Foreløbigt regnskab 2016 (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B)

7.

 Afskrivninger for 2016 (B)

8.

 Lånoptagelse 2017 (B)

9.

 2018 Budget - Befolkningsprognose 2018-2031 (B)

10.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B)

11.

 Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B)

12.

 Status på Administrativ Service marts 2017 (O)

13.

 Opfølgning omkring JIVE projekt (O)

14.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O)

15.

 Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)

16.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Østervej 38, Rude (B)

17.

 Anlægsregnskaber - forskellige IT-investeringer (under 2. mio.kr.) (B)

18.

 Kommunalvalg 2017 - ændring af afstemningssteder (B)

19.

 Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)

20.

 Modtagelse af nyt byråd (D)

21.

 Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B)

22.

 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen (B)

23.

 Gadebelysning - den videre proces (B)

24.

 Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)

26.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)

27.

 Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)

28.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)

29.

 Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)

30.

 Anmodning om optagelse af sag - igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt

31.

 Anmodning om optagelse af sag - Whistleblowerordning

Lukket punkt

32.

 Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B)

Lukket punkt

33.

 Drøftelse af lokalemuligheder (D)

Lukket punkt

34.

 Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang til Energipark Korsør

Lukket punkt

36.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Orientering om udbud af bortforpagtede jorder (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

6.

 Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

7.

 Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

8.

 Analyse af administrative udgifter 2010-2016 (B)

9.

 Orientering om sygefravær (O)

10.

 Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

11.

 Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

12.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B)

13.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

14.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B)

15.

 Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

16.

 Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbog anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

17.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

18.

 Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (B)

19.

 Kommunalvalg 2017 - Orientering om proces (O)

20.

 Kommunalvalg 2017 - Øget valgdeltagelse, gennemførelse af politisk debataften (B)

21.

 Drøftelse af overordnede nøgletal - februar 2017 (D)

22.

 Kapitalpleje 2016 (O)

23.

 Anmodning om optagelse af sag - indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune (D)

24.

 Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Lukket punkt

25.

 Salg af areal i Slagelse til sammenlægning med eksisterende ejendom (B)

Lukket punkt

26.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Ændring af styrelsesvedtægten (B)

5.

 Ombygning Skælskør Plejecenter - Skema B, finansiering og bevilling (B)

6.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab areal på Skælskørvej, Slagelse (B)

7.

 Anlægsbevilling - Anlægstilskud til istandsættelse af sejlskibet Bien (B)

8.

 Udmøntning af anlægsmidler til strande, broer og toiletter (B)

9.

 Frigivelse af midler til etablering af 2017 tiltagene i Halsskov Færgehavn (B)

10.

 Godkendelse af reklametakst-ændring (B)

11.

 Godkendelse af takster for drikkevand i 2017 (B)

12.

 Godkendelse af takster for spildevand 2017 (B)

13.

 Godkendelse af nyt regulativ for SK Vand A/S (B)

14.

 Slagelse Kommune - Vejbelysning - Grundlag for aftaler med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE (B)

15.

 Revidering af Restaurationsplan (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1173 - boliger ved Valmuevej, Slagelse og tilhørende miljøscreening(B)

17.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommunplan 2013 samt VVM redegørelse for Omø Syd Havmøllepark (B)

18.

 EnergiPark Korsør, masterplan for udnyttelsesmuligheder (B)

19.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6, helhedsplan, godkendelse af projektide og kapitaltilførsel (B)

20.

 Slagelse Boligselskab, afd. 25, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

21.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

22.

 FOB - godkendelse af budget i afdeling 3 og 56 (B)

23.

 360 graders analyse skoleområdet - oplæg til temaer (B)

24.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

25.

 Ny styringstilgang afløser aftalestyring (O)

26.

 Status på Administrativ Service januar 2017 (O)

27.

 Status på kørselsbemyndigelser 2016 (O)

28.

 Orientering om sygefravær (O)

29.

 Samarbejde med ekstern leverandør (E)

30.

 Initiatiavretsag - Slagelse kommunes samarbejde med EUE (B)

31.

 Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Lukket punkt

32.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Salg af Stigsagergård på Vemmeløsevej 28 i Dalmose (B)

Lukket punkt

34.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af erhvervsejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

35.

 Spørgsmål om fremtidig anvendelse af campingplads og feriekoloni (B)

    Til top