Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

26/6 26/6 21/6 21/6 19/6

  Maj

22/5

  April

24/4 18/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 KL rapport for ekstern undersøgelse vedrørende JIVE (D)

Lukket punkt

3.

 Fastsættelse af pris og udbudsform på rekreativt areal beliggende mellem Sct. Pedersgade og Holbergsgade mv. i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Genoptagelse. Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Genoptagelse. Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2016 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo maj 2017 (O)

6.

 Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 - Økonomiudvalgets eget fagområde (D)

7.

 Udvalgenes samlede rammereduktioner vedr. budget 2017 (B)

8.

 Budgetdrøftelse på Økonomiudvalget eget fagområde - Budget 2018-2021 (D)

9.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

10.

 Kapitalpleje 2017 (O)

11.

 Slagelse Boligselskab, afd. 10, Helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

12.

 Slagelse Boligselskab afd. 32 - Stadionparken, godkendelse af regnskab (B)

13.

 BoligKorsør, afdeling 3, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

14.

 Skoleområdet 360 graders analyse - samlet afrapportering (B)

15.

 Forsikring af frivillige (B)

16.

 Oplæg til analyse af lokale indkøb og centrale indkøbsaftaler (B)

17.

 Fleksibel arbejdstid (B)

18.

 Etablering af whistleblowerordning (B)

19.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - arealet Fiskergade 11, Korsør (B)

20.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Stigsagergård, Dalmose (B)

21.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Nyvej 12 B, Skælskør (B)

22.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Attekærgård, Dalmose (B)

23.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

24.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Bildsø Camping og Bildsø Feriekoloni, Slagelse (B)

25.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

26.

 Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud (A)

27.

 Bevilling med kassevirkning - Projekt sundhedsplejersker styrker integration (B)

28.

 Boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

29.

 Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

30.

 Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening (B)

31.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 (B)

32.

 Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering (B)

33.

 Mulig dispensation fra Lokalplan 1158 (B)

34.

 Evaluering af Landsbypedelordningen (B)

35.

 Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)

36.

 Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole (B)

37.

 Forslag fra borgerne til byrådet (B)

38.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2017 (O)

39.

 Forslag fra § 17 stk. 4 udvalg - nedsat 29.05.2017 (B)

Lukket punkt

40.

 Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)

Lukket punkt

41.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Prisfastsættelse og udbudsform vedr. salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

43.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Korsør (B)

Lukket punkt

44.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

45.

 Prisfastsættelse af erhvervsareal i Slagelse (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017, Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - maj 2017 (O)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2017 (B)

9.

 Beskæftigelsesplan 2017 (B)

10.

 Kommunalvalg 2017 - optælling af stemmer (B)

11.

 Kommunalvalg 2017 - Tilbud om unges øgede valgdeltagelse (B)

12.

 Afvikling af valg til Ældrerådet i november 2017 (B)

13.

 Henvendelse fra Ung Slagelse vedrørende arbejdsmiljø (O)

14.

 Status på kørselsbemyndigelser (B)

15.

 Orientering om sygefravær (O)

16.

 Ansøgning om garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

17.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

18.

 Anlægsbevilling vedrørende Campus midler til renovering af Posthus og igangværende udvikling (B)

19.

 Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

20.

 Anlægsbevilling budget 2017 - Veje og Trafik (B)

21.

 Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)

22.

 EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)

24.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)

25.

 Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

26.

 Anlægsregnskab og skema C for 20 handicapboliger og servicearealer Vejsgaard Alle (B)

27.

 Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

28.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer indenfor Drift & Teknik (B)

29.

 Rammer og ressourcer ved styring af projekter

30.

 Anmodning om optagelse af sag - Test af den samlede økonomi i lokale indkøb kontra centrale indkøbsaftaler (B)

Lukket punkt

31.

 Genoptaget. Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Genoptaget. Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Genoptaget. Salg af arealer Sdr. Stationsvej i Slagelse til UCSJ (Campus). (B)

Lukket punkt

34.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Salg af fredskov ved Flakkebjerg (B)

Lukket punkt

36.

 Salg af erhvervsareal i Korsør (B)

Lukket punkt

37.

 Fastsættelse af pris og udbudsform på erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Køb af arealer vedr. jordfordelingsprojekt Tude Ådal (B)

Lukket punkt

39.

 Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Opfølgning på initiativretssager (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2016 (B)

5.

 Opfølgning vedr. forventet regnskab 2017 (B)

6.

 Budget 2018-2021 - Økonomiudvalget (D)

7.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

8.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Beredskabet (B)

9.

 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med borgerlige vielser (B)

10.

 Kommunikation vedr. Kommunalvalg 2017 om øget valgdeltagelse (B)

11.

 European Maritime Day (B)

12.

 JIVE

13.

 Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)

14.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse (B)

19.

 Færgetakster 2017-2018 (B)

20.

 Opfølgning på bygningsdrift - april 2017 (E)

21.

 Initiativretssag - Belysning af og fremdrift for to tidligere forslag (B)

22.

 Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af samspillet i direktionen og samspillet med det politiske niveau (D)

23.

 Anmodning om optagelse af sag - drøftelse af handlekompetencer og informationspligt

24.

 Anmodning om optagelse af sag - iværksættelse af en uvildig, ekstern undersøgelse vedr. JIVE (D)

Lukket punkt

25.

 Aftale i forbindelse med opførelse af støjvolden ved Byskovvolden (B)

Lukket punkt

26.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Principbeslutning om salg af rekreativt areal på ca. 1.900 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

28.

 Principbeslutning om salg af areal på ca. 2.500 m2 i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Markedsføringsbidrag

Lukket punkt

30.

 Udpegning af kommunens repræsentant og varetagelse af ejerskab ved Slagelse Erhvervscenters generalforsamling 2017

    Til top