Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

18/9 11/9

  August

21/8 14/8

  Juli

12/7 10/7

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. behandling af budget 2018-2021 (B)

5.

 Drøftelse af regler og rammer for økonomistyring i Slagelse Kommune (D)

6.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

7.

 BoligKorsør afd. 25, godkendelse af regnskab (B)

8.

 Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

9.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. (B)

10.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)

11.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)

12.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)

13.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør (B)

14.

 VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)

17.

 Ligestillingsredegørelse 2017 (D)

18.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

19.

 Opdatering af kompetenceplan (B)

20.

 Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)

21.

 Orientering vedr. status for samarbejde med Wenzhou (O)

22.

 Supplerende spørgsmål vedr. KL´s undersøgelse af brintbusprojekt JIVE (O)

23.

 Administrationsgrundlag for whistleblowerordning (B)

24.

 Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)

Lukket punkt

25.

 Muligheder for fremtidig anvendelse af Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Industrivej Dalmose (B)

Lukket punkt

27.

 Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af grønt areal (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - august 2017 (O)

8.

 Analyse - økonomi i lokale indkøb kontrak centrale aftaler (B)

9.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

10.

 Disposition til Valgavis KV17 (B)

11.

 Udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter (O)

12.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

13.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)

14.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)

16.

 Kapitalpleje 2. kvartal 2017 (O)

17.

 Orientering om sygefravær (O)

18.

 Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

19.

 Rammeaftale 2018 og 2019 (B)

20.

 Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B)

21.

 Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)

22.

 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

23.

 Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

24.

 Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

26.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

27.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)

28.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)

29.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)

30.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)

Lukket punkt

31.

 Konstituering af kommunaldirektør (B)

Lukket punkt

32.

 Drift af forpagtning (B)

Lukket punkt

33.

 Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

34.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

35.

 Købstilbud på arealer og bygninger (B)

Lukket punkt

36.

 Købstilbud på areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Stillingtagen til køb af areal i Skælskør (B)

Lukket punkt

39.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af stiareal i Korsør (B)

Lukket punkt

40.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af en udvidelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

41.

 Stillingtagen til evt. salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

43.

 Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2018-2021 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Køb af areal, Slagelse by (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ændring af deklaration på ejendommen Jyllandsvej 32, 4200 Slagelse, Slagelse Vandrehjem (B)

Lukket punkt

2.

 Køb af areal, Slagelse by (B)

    Til top