Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 10/12 19/11 29/10 29/10 22/10 1/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 20/8 13/8

  Jun - Maj - Apr

18/6 22/5 14/5 30/4 23/4

  Mar - Feb - Jan

19/3 19/2 22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tilskud til Harald Blåtands Laug (B)

3.

 Driftstilskud for 1. kvartal 2019 til Guldagergaard (B)

Lukket punkt

4.

 Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo november (O)

5.

 FOB ansøgning om lånoptagelse til separering af regn og spildevand i flere afdelinger (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)

7.

 PostNord Danmark Rundt - Ansøgning om tilskud til afvikling af start af 4. etape 2019

8.

 Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

14.

 Igangsætning af udviklingsplaner for Motalavej og Ringparken (O)

15.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

16.

 Ansøgning om ny afgrænsning af Ringparken i Slagelse (B)

17.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund (O)

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

19.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

20.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

21.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

22.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)

23.

 Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

24.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)

25.

 Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)

26.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)

27.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

28.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

29.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

30.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

31.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

32.

 Revidering af Retningslinjer for interessebesøg i kommunale enheder (B)

33.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

34.

 Indførelse af Røgfri Skoletid (B)

35.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 - genoptagelse (B)

36.

 Mulig tilslutning til kommunale samarbejder (D)

37.

 Ansættelsesstop i administrationen (D)

38.

 Borgmesterhenvendelse fra KL vedr. regnskab 2018 (O)

39.

 Offentliggørelse af aktindsigter (O)

Lukket punkt

40.

 Frivilligt forlig med VAB (B)

Lukket punkt

41.

 Stillingtagen til pris på erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Købstilbud på ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

43.

 Salg af ejendom i Rude (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

8.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

9.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

11.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

12.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

13.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal og ejendom (B)

14.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

16.

 Støttet byggeri, Udlejningsaftale med Slagelse Boligselskab vedr. afd. Engdraget (B)

17.

 Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

18.

 Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

19.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

20.

 Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

21.

 Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

22.

 Revision af ejerstrategi for SK Forsyning (B)

23.

 Henvendelse til Region Sjælland vedr. besparelser på buslinjerne 460 og 470R (B)

24.

 Kommentering af Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (D)

25.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

26.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (B)

27.

 Valgsteder ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (O)

28.

 Overordnede nøgletal - November 2018 (O)

29.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

Lukket punkt

30.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

31.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfrisikole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfrisikole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo september 2018 (O)

5.

 Ansøgning om indeståelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

6.

 Projekt Sensorteknologi - digitalisering af plejecentre, Anlægsbevilling (B)

7.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1199, Boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1162, Boligbebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 21 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde - Slagelse Megacenter (B)

13.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

14.

 Agersø Havn og Omø Havn - generelt materiale vedrørende lejeaftaler med erhvervsfiskere (B)

15.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

16.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

17.

 Slagelse Kommune - Nedsættelse af Udvalg for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling (B)

18.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

19.

 Byrådets temamøder 2019 (B)

20.

 Evaluering af whistleblowerordningen (B)

21.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2018 (O)

Lukket punkt

22.

 Daglige pengeforretninger - udbud (B)

Lukket punkt

23.

 Vurdering af samarbejdspartner (B)

Lukket punkt

24.

 Drøftelse af muligt salg af ejendom til friskole (B)

Lukket punkt

25.

 Genoptagelse - Lokalplan, Sverigesvej - salg af grund (B)

Lukket punkt

26.

 Salg af areal i Slagelse

Lukket punkt

27.

 Tilbagekøb af grønt areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

28.

 Stilingtagen til salg af vej- og stiareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Prisforslag på erhvervsareal i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

5.

 Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

6.

 Genoptaget - Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

Lukket punkt

7.

 Projektide og udbudsform ved salg af grund (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. behandling af Budget 2019-2022 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo august 2018 (O)

6.

 Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

7.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 144 ungdomsboliger på sygeplejeskolen (B)

8.

 Beslutning om omfordeling af midler samt nedlæggelse af turismepulje (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1196, Havnearkaderne, og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

11.

 Anlægsregnskaber, Fritid (B)

12.

 Anlægsregnskaber, Kultur (B)

13.

 Delanlægsregnskab - Ny Trelleborg (B)

14.

 Færgedriften (B)

15.

 Sejlplan Agersø Omø Færgerne - vinter halvåret 2019 (B)

16.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

17.

 Næsby Strand digeprojekt - Åstedsforretninger og valg af politisk repræsentant (B)

18.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

19.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

20.

 Halvårsstatus Kontrolgruppen 2018 (O)

21.

 Vives benchmarkanalyse børne- og voksenområdet (O)

Lukket punkt

22.

 Frivillig aftale - køb af areal i forbindelse med udvidelse af lyskryds samt anlæg af tunnel ved kryds Sdr. Ringgade - Grønningen 4200 (B)

Lukket punkt

23.

 Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

24.

 Nedsættelse af en arbejdsgruppe (D)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - August 2018 (O)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2018 (B)

9.

 Ændring af tidspunkt for oplæsning af Byrådets protokol (B)

10.

 Indkaldelse af suppleanter til byrådsmøder (E)

11.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

12.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - skema B og garanti (B)

13.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 26, Møllevænget 8-50, Kirke Stillinge, Slagelse - lånoptagelse og garanti (B)

14.

 Børneattester (B)

15.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

16.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

17.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af areal ved Jordbærvej, Slagelse (B)

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

19.

 Anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark (B)

20.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16, Mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17, Mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

24.

 Forslag til Lokalplan 1201 Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

26.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (B)

27.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 (B)

28.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

29.

 Spildevandsplan 2019 (B)

30.

 Forlængelse af Affaldsplan 2014 fra 2018 til 2020 (B)

31.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

32.

 Orientering om sygefravær (O)

33.

 Udpegning til FGU-bestyrelse - Genoptagelse(B)

34.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

35.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

36.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

38.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

39.

 Salg af boligareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

40.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Lukket punkt

41.

 Ændring af aftale om salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

42.

 Jordforpagtning (B)

Lukket punkt

43.

 Lokalplan, Sverigesvej - salg af grund (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2019-2022 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

Lukket punkt

5.

 Videregivelse af fortrolige oplysninger - Politiet standser efterforskningen (B)

Lukket punkt

6.

 Stævning af Slagelse Kommune fra V, O og B vedr. ændring af styrelsesvedtægt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)

5.

 Finansiel strategi 2018 (B)

6.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)

8.

 Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

9.

 Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)

10.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

11.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

12.

 Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

13.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

14.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

15.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

17.

 Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

19.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

20.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

22.

 Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)

23.

 Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)

24.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

25.

 Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)

Lukket punkt

26.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om ophævelse af forkøbsret/tilbagekøbsret (B)

Lukket punkt

28.

 Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom i Rude (B)

Lukket punkt

30.

 Salg af del af areal ved Kalundborgvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Køb af areal (B)

Lukket punkt

32.

 Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)

Lukket punkt

33.

 Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

Lukket punkt

34.

 Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

35.

 Godtgørelse og erstatning - personsag (B)

Lukket punkt

36.

 Ansættelse af kommunaldirektør (B)

37.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Status budgetproces 2019-2022- Økonomiudvalgets egne områder (O)

7.

 Finansiel strategi 2018 (D)

8.

 Principper for tab på debitorer (B)

9.

 Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

10.

 Foreningen Norden - ansøgning om tilskud i 2018-21 (B)

11.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

13.

 Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Principbeslutning vedr. salg af arealer under 2.000 m2 eller 10% af den ejendom som arealet overføres til (B)

15.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

16.

 Lavtemperatur fjernvarme på Bakketoften, Tidselbjerg, 4200 Slagelse (B)

17.

 SK Forsyning A/S - Årsregnskab og Regnskabspræsentationen for 2017 (O)

18.

 Kompetenceplan 2018 (B)

19.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

20.

 Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

21.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

23.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

24.

 Huslejenævnet - forslag om justering af vederlag for menige medlemmer (B)

25.

 Overordnede nøgletal - Maj 2018 (O)

26.

 Retningslinjer for print af bilag til udvalgs- og byrådsmøder (O)

27.

 Status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer (O)

28.

 Orientering om sygefravær (O)

29.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

Lukket punkt

30.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

32.

 Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Lukket punkt

33.

 Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B)

Lukket punkt

34.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Lukket punkt

35.

 Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

36.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlememmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2017 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo marts 2018 (O)

6.

 Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

7.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

8.

 Finansiel strategi 2018 (D)

9.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

10.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

11.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

12.

 Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)

13.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til seniorboliger på Skovbrynet (B)

14.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

15.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

16.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

19.

 Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)

24.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)

25.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

26.

 Naturforum 2018 - 2021 (B)

27.

 Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)

28.

 Forespørgsel om leje af grønt areal (B)

29.

 Genoptagelse. Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer i Slagelse Kommune (B)

30.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

31.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)

32.

 Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B)

33.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

Lukket punkt

34.

 Etableringsmuligheder for nye midlertidige studieboliger i Slagelse by (B)

Lukket punkt

35.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Korsør (B)

Lukket punkt

36.

 Genoptagelse. Forkøbsret på erhvervsarealer (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

38.

 Søfartsstyrelsens udflytning til Korsør (B)

Lukket punkt

39.

 Vurdering forud for evt. organisering som selskab (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Foreløbigt regnskab 2017 (O)

5.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 på Økonomiudvalgets område (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

7.

 Afskrivninger i 2017 (O)

8.

 Lånoptagelse 2018 (B)

9.

 Budgetorientering pr. ultimo februar 2018 (B)

10.

 Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

11.

 Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

12.

 2019 Budget - Befolkningsprognose 2019-2032 (B)

13.

 Principper for garantistillelse 2018 (B)

14.

 Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

15.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

16.

 Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

17.

 Genoptagelse - SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

18.

 Opfølgning på Deloittes anbefalinger vedr. JIVE (O)

19.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

20.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

21.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

22.

 Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

23.

 Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

24.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

25.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

26.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

27.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

28.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

29.

 Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv. i Slagelse Kommune (B)

30.

 Fastsættelse af priser/handelsvilkår på arealer i Slagelse Kommune (O)

31.

 Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

32.

 Kompetenceplan 2018 (D)

33.

 BoligKorsør afd. 3, Helhedsplan (O)

34.

 Ny lovgivning om partistøtte (O)

35.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2017 (O)

Lukket punkt

36.

 Genoptagelse - Decentralisering og rammer for organisering (B)

Lukket punkt

37.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

Lukket punkt

38.

 Forkøbsret på erhvervsarealer (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Forretningsorden for økonomiudvalget (B)

5.

 Orientering om Økonomiudvalgets Budget 2018-2021 (O)

6.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

8.

 Budgetproces for Budget 2019-2022 (B)

9.

 SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

10.

 FOB, Sydbyen - Midler fra reguleringskonto (B)

11.

 Bosætning 2018 - status og indsatser (B)

12.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

13.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

16.

 Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

18.

 Deltagelse i Folkemøde 2018 (B)

19.

 Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

20.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

21.

 Orientering om sygefravær (O)

22.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

23.

 Overordnede nøgletal - Februar 2018 (D)

24.

 Kapital- og gældspleje for 2017 (O)

25.

 Drøftelse af politiske indsatsområder i 1. halvår 2018 (D)

26.

 Initiativsag udvikling af Slagelse by (D)

Lukket punkt

27.

 Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom i Skælskør uden offentligt udbud (B)

Lukket punkt

30.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Frølunde (B)

Lukket punkt

31.

 Leje af areal (B)

Lukket punkt

32.

 Overdragelse af kommunalt areal ved hævd (B)

Lukket punkt

33.

 Initiativsag, Stén Knuth (V) - Orientering om personalesag (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetproces for Budget 2019 - 2022 (D)

5.

 Decentralisering og rammer for organisering (B)

6.

 Anlægsbevilling til nedrivning af Godsbanebygningen.

7.

 Godkendelse af gebyr ved underretning af udlægsforretning (B)

8.

 BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan - skema B og garanti (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1178 for Landsgrav Friskole, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)

11.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Redegørelse for aflastningsområdet Slagelse Megacenter (B)

12.

 Fonden for Agersø Lystbådehavn - bortkørsel af forurenet jord efter kloakering (B)

13.

 Regulativ for erhvervsaffald 2018 - til høring (B)

14.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

15.

 Aftale vedr. vielser for byrådsperioden 2018-2021 (B)

16.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalg for Campus Slagelse (B)

17.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

18.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2017 (O)

19.

 Orientering om sygefravær (O)

Lukket punkt

20.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

22.

 Spørgsmål om ændret prisfastsættelse på erhvervsarealer i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

23.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af grønt areal (B)

Lukket punkt

25.

 Spørgsmål om salg af vejareal ved Industrivej i Skælskør (B)

Lukket punkt

26.

 Status i forberedelse af salgssag vedrørende en ejendom i Slagelse (O)

27.

 Status på inddrivelse af ejendomsskatter m.v. (O)

    Til top