Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

19/3

  Februar

19/2

  Januar

22/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Foreløbigt regnskab 2017 (O)

5.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 på Økonomiudvalgets område (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2017 til 2018 - samtlige udvalg (B)

7.

 Afskrivninger i 2017 (O)

8.

 Lånoptagelse 2018 (B)

9.

 Budgetorientering pr. ultimo februar 2018 (B)

10.

 Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

11.

 Genoptaget sag - Budgetproces for 2019 - 2022 (B)

12.

 2019 Budget - Befolkningsprognose 2019-2032 (B)

13.

 Principper for garantistillelse 2018 (B)

14.

 Ansøgning om lån fra Skælskør Turisme (B)

15.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn (B)

16.

 Udmøntning af pulje vedr. sygefravær (B)

17.

 Genoptagelse - SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

18.

 Opfølgning på Deloittes anbefalinger vedr. JIVE (O)

19.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

20.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

21.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem

22.

 Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)

23.

 Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

24.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)

25.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

26.

 Godkendelse af tilpasning af takster 2018 ved Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (B)

27.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

28.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af ejendommen Klostermarken Skole, Slagelse (B)

29.

 Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer, større ikke-byggemodede arealer mv. i Slagelse Kommune (B)

30.

 Fastsættelse af priser/handelsvilkår på arealer i Slagelse Kommune (O)

31.

 Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

32.

 Kompetenceplan 2018 (D)

33.

 BoligKorsør afd. 3, Helhedsplan (O)

34.

 Ny lovgivning om partistøtte (O)

35.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2017 (O)

Lukket punkt

36.

 Genoptagelse - Decentralisering og rammer for organisering (B)

Lukket punkt

37.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

Lukket punkt

38.

 Forkøbsret på erhvervsarealer (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Forretningsorden for økonomiudvalget (B)

5.

 Orientering om Økonomiudvalgets Budget 2018-2021 (O)

6.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

8.

 Budgetproces for Budget 2019-2022 (B)

9.

 SAB, dispensation vedr. dispositionsfonden, alle 7 afdelinger (B)

10.

 FOB, Sydbyen - Midler fra reguleringskonto (B)

11.

 Bosætning 2018 - status og indsatser (B)

12.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

13.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)

16.

 Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2017 (B)

18.

 Deltagelse i Folkemøde 2018 (B)

19.

 Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)

20.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

21.

 Orientering om sygefravær (O)

22.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

23.

 Overordnede nøgletal - Februar 2018 (D)

24.

 Kapital- og gældspleje for 2017 (O)

25.

 Drøftelse af politiske indsatsområder i 1. halvår 2018 (D)

26.

 Initiativsag udvikling af Slagelse by (D)

Lukket punkt

27.

 Ansættelse af ny Kommunaldirektør (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom i Skælskør uden offentligt udbud (B)

Lukket punkt

30.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Frølunde (B)

Lukket punkt

31.

 Leje af areal (B)

Lukket punkt

32.

 Overdragelse af kommunalt areal ved hævd (B)

Lukket punkt

33.

 Initiativsag, Stén Knuth (V) - Orientering om personalesag (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetproces for Budget 2019 - 2022 (D)

5.

 Decentralisering og rammer for organisering (B)

6.

 Anlægsbevilling til nedrivning af Godsbanebygningen.

7.

 Godkendelse af gebyr ved underretning af udlægsforretning (B)

8.

 BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan - skema B og garanti (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1178 for Landsgrav Friskole, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)

11.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Redegørelse for aflastningsområdet Slagelse Megacenter (B)

12.

 Fonden for Agersø Lystbådehavn - bortkørsel af forurenet jord efter kloakering (B)

13.

 Regulativ for erhvervsaffald 2018 - til høring (B)

14.

 Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

15.

 Aftale vedr. vielser for byrådsperioden 2018-2021 (B)

16.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 - Helhedsplanudvalg for Campus Slagelse (B)

17.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

18.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2017 (O)

19.

 Orientering om sygefravær (O)

Lukket punkt

20.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på areal ved Jonsvangen i Slagelse (B)

Lukket punkt

22.

 Spørgsmål om ændret prisfastsættelse på erhvervsarealer i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

23.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af grønt areal (B)

Lukket punkt

25.

 Spørgsmål om salg af vejareal ved Industrivej i Skælskør (B)

Lukket punkt

26.

 Status i forberedelse af salgssag vedrørende en ejendom i Slagelse (O)

27.

 Status på inddrivelse af ejendomsskatter m.v. (O)

    Til top