Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

18/6

  Maj

22/5 14/5

  April

30/4 23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo maj 2018 (O)

5.

 Finansiel strategi 2018 (B)

6.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Bevillingsoverførsel af anlæg fra 2018 til 2019 (B)

8.

 Kort orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (O)

9.

 Budget 2019 -2022, Forslag til råderumskatalog (B)

10.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af nyt lån til gulv i Vesthallen (B)

11.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab afd. kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti (B)

12.

 Licitationsresultat på renoveringen af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

13.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014

14.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - Aflastningsområde Slagelse Megacenter (B)

15.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper ved Kongevejen i Slagelse (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

17.

 Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

19.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

20.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af mindre arealer (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Næstved Landevej 94-96 og Industrivej 43, Skælskør (B)

22.

 Tilskud og udligningssystemet - Henvendelse fra Borgmestre om sagsanlæg mod Staten (B)

23.

 Rammer for organisering i Slagelse Kommune - uddybende oplæg (B)

24.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2018 (O)

25.

 Brug af evt. lockout midler i Slagelse Kommune (O)

Lukket punkt

26.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om ophævelse af forkøbsret/tilbagekøbsret (B)

Lukket punkt

28.

 Stillingtagen til salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom i Rude (B)

Lukket punkt

30.

 Salg af del af areal ved Kalundborgvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Køb af areal (B)

Lukket punkt

32.

 Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)

Lukket punkt

33.

 Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

Lukket punkt

34.

 Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

35.

 Godtgørelse og erstatning - personsag (B)

Lukket punkt

36.

 Ansættelse af kommunaldirektør (B)

37.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2017 (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Status budgetproces 2019-2022- Økonomiudvalgets egne områder (O)

7.

 Finansiel strategi 2018 (D)

8.

 Principper for tab på debitorer (B)

9.

 Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

10.

 Foreningen Norden - ansøgning om tilskud i 2018-21 (B)

11.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

13.

 Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Principbeslutning vedr. salg af arealer under 2.000 m2 eller 10% af den ejendom som arealet overføres til (B)

15.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

16.

 Lavtemperatur fjernvarme på Bakketoften, Tidselbjerg, 4200 Slagelse (B)

17.

 SK Forsyning A/S - Årsregnskab og Regnskabspræsentationen for 2017 (O)

18.

 Kompetenceplan 2018 (B)

19.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

20.

 Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

21.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

23.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

24.

 Huslejenævnet - forslag om justering af vederlag for menige medlemmer (B)

25.

 Overordnede nøgletal - Maj 2018 (O)

26.

 Retningslinjer for print af bilag til udvalgs- og byrådsmøder (O)

27.

 Status på fælleskommunalt udbud og implementering af administrative styringsystemer (O)

28.

 Orientering om sygefravær (O)

29.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

Lukket punkt

30.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

32.

 Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Lukket punkt

33.

 Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B)

Lukket punkt

34.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Lukket punkt

35.

 Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

36.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilbagekaldelse af bortvisning af medarbejder på Plejecenter Smedegade (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlememmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2017 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo marts 2018 (O)

6.

 Genoptaget sag - Økonomisk politik for Slagelse kommune (B)

7.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

8.

 Finansiel strategi 2018 (D)

9.

 Garantiprovision ved kommunal garantistillelse (B)

10.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

11.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

12.

 Dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU (B)

13.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til seniorboliger på Skovbrynet (B)

14.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

15.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

16.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 16, mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

19.

 Forslag til lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantilæg nr. 14 (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og Kommuneplantillæg nr. 4(B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 (B)

24.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1188, Boliger, Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 (B)

25.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

26.

 Naturforum 2018 - 2021 (B)

27.

 Regulativ for erhvervsaffaldsregulativ 2018 - efter høring (B)

28.

 Forespørgsel om leje af grønt areal (B)

29.

 Genoptagelse. Fastsættelse af handelsvilkår på erhvervsarealer og større ikke-byggemodnede arealer i Slagelse Kommune (B)

30.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

31.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2017 (O)

32.

 Digital arbejdsform i byråd og politiske udvalg (B)

33.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

Lukket punkt

34.

 Etableringsmuligheder for nye midlertidige studieboliger i Slagelse by (B)

Lukket punkt

35.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Korsør (B)

Lukket punkt

36.

 Genoptagelse. Forkøbsret på erhvervsarealer (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af arealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

38.

 Søfartsstyrelsens udflytning til Korsør (B)

Lukket punkt

39.

 Vurdering forud for evt. organisering som selskab (O)

    Til top