Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

10/9

  August

20/8 13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. behandling af Budget 2019-2022 (B)

5.

 Budgetorientering pr. ultimo august 2018 (O)

6.

 Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

7.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 144 ungdomsboliger på sygeplejeskolen (B)

8.

 Beslutning om omfordeling af midler samt nedlæggelse af turismepulje (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1196, Havnearkaderne, og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

11.

 Anlægsregnskaber, Fritid (B)

12.

 Anlægsregnskaber, Kultur (B)

13.

 Delanlægsregnskab - Ny Trelleborg (B)

14.

 Færgedriften (B)

15.

 Sejlplan Agersø Omø Færgerne - vinter halvåret 2019 (B)

16.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

17.

 Næsby Strand digeprojekt - Åstedsforretninger og valg af politisk repræsentant (B)

18.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

19.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

20.

 Halvårsstatus Kontrolgruppen 2018 (O)

21.

 Vives benchmarkanalyse børne- og voksenområdet (O)

Lukket punkt

22.

 Frivillig aftale - køb af areal i forbindelse med udvidelse af lyskryds samt anlæg af tunnel ved kryds Sdr. Ringgade - Grønningen 4200 (B)

Lukket punkt

23.

 Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

24.

 Nedsættelse af en arbejdsgruppe (D)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - August 2018 (O)

8.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2018 (B)

9.

 Ændring af tidspunkt for oplæsning af Byrådets protokol (B)

10.

 Indkaldelse af suppleanter til byrådsmøder (E)

11.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

12.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - skema B og garanti (B)

13.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 26, Møllevænget 8-50, Kirke Stillinge, Slagelse - lånoptagelse og garanti (B)

14.

 Børneattester (B)

15.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

16.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

17.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af areal ved Jordbærvej, Slagelse (B)

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

19.

 Anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark (B)

20.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11, Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017, Bynær skov ved Valmuevej i Slagelse (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16, Mindre område til lettere industri ved Rensevej i Slagelse (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17, Mindre område til boligformål ved Agerhønevej i Slagelse (B)

24.

 Forslag til Lokalplan 1201 Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

26.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1190, Udvikling af Hashøjskolen til livs- og læringshus i Slots Bjergby samt kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (B)

27.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 (B)

28.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1194, Boligområdet Skovbrynet i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

29.

 Spildevandsplan 2019 (B)

30.

 Forlængelse af Affaldsplan 2014 fra 2018 til 2020 (B)

31.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

32.

 Orientering om sygefravær (O)

33.

 Udpegning til FGU-bestyrelse - Genoptagelse(B)

34.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

35.

 Initiativsag - Tilslutning til Charter for skattelyfri kommune (B)

36.

 Initiativsag - Støj- og støvforurening på Gl. Stadion i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

38.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

39.

 Salg af boligareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

40.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Lukket punkt

41.

 Ændring af aftale om salg af navn på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

42.

 Jordforpagtning (B)

Lukket punkt

43.

 Lokalplan, Sverigesvej - salg af grund (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2019-2022 Oplæg til Byrådets budgetforhandlinger (B)

Lukket punkt

5.

 Videregivelse af fortrolige oplysninger - Politiet standser efterforskningen (B)

Lukket punkt

6.

 Stævning af Slagelse Kommune fra V, O og B vedr. ændring af styrelsesvedtægt (O)

    Til top