Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12 10/12

  November

19/11

  Oktober

29/10 29/10 22/10 1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tilskud til Harald Blåtands Laug (B)

3.

 Driftstilskud for 1. kvartal 2019 til Guldagergaard (B)

Lukket punkt

4.

 Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo november (O)

5.

 FOB ansøgning om lånoptagelse til separering af regn og spildevand i flere afdelinger (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, Skovlunden, godkendelse af skema A og B (B)

7.

 PostNord Danmark Rundt - Ansøgning om tilskud til afvikling af start af 4. etape 2019

8.

 Forslag til lokalplan 1197, Boliger ved Holbækvej, Tidselbjerget, Slagelse (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1196, Havnearkaderne, Korsør (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1205, Korsør Erhvervspark (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 - Erhvervsområde ved Sdr. Ringgade i Slagelse (B)

14.

 Igangsætning af udviklingsplaner for Motalavej og Ringparken (O)

15.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

16.

 Ansøgning om ny afgrænsning af Ringparken i Slagelse (B)

17.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund (O)

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

19.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

20.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

21.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

22.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2019 (B)

23.

 Godkendelse af takster 2019 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

24.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 vedr. Sundhed og Omsorg (B)

25.

 Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)

26.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Salg af landbrugsarealer, øvrige arealer og ejendomme (B)

27.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

28.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

29.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

30.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

31.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

32.

 Revidering af Retningslinjer for interessebesøg i kommunale enheder (B)

33.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

34.

 Indførelse af Røgfri Skoletid (B)

35.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 - genoptagelse (B)

36.

 Mulig tilslutning til kommunale samarbejder (D)

37.

 Ansættelsesstop i administrationen (D)

38.

 Borgmesterhenvendelse fra KL vedr. regnskab 2018 (O)

39.

 Offentliggørelse af aktindsigter (O)

Lukket punkt

40.

 Frivilligt forlig med VAB (B)

Lukket punkt

41.

 Stillingtagen til pris på erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

42.

 Købstilbud på ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

43.

 Salg af ejendom i Rude (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

8.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

9.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

11.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

12.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

13.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal og ejendom (B)

14.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

16.

 Støttet byggeri, Udlejningsaftale med Slagelse Boligselskab vedr. afd. Engdraget (B)

17.

 Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

18.

 Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

19.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

20.

 Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

21.

 Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

22.

 Revision af ejerstrategi for SK Forsyning (B)

23.

 Henvendelse til Region Sjælland vedr. besparelser på buslinjerne 460 og 470R (B)

24.

 Kommentering af Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (D)

25.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

26.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (B)

27.

 Valgsteder ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (O)

28.

 Overordnede nøgletal - November 2018 (O)

29.

 Orientering om whistleblowerordning (O)

Lukket punkt

30.

 Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

31.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfrisikole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfrisikole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo september 2018 (O)

5.

 Ansøgning om indeståelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

6.

 Projekt Sensorteknologi - digitalisering af plejecentre, Anlægsbevilling (B)

7.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1199, Boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1162, Boligbebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 21 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde - Slagelse Megacenter (B)

13.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

14.

 Agersø Havn og Omø Havn - generelt materiale vedrørende lejeaftaler med erhvervsfiskere (B)

15.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

16.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

17.

 Slagelse Kommune - Nedsættelse af Udvalg for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling (B)

18.

 Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

19.

 Byrådets temamøder 2019 (B)

20.

 Evaluering af whistleblowerordningen (B)

21.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2018 (O)

Lukket punkt

22.

 Daglige pengeforretninger - udbud (B)

Lukket punkt

23.

 Vurdering af samarbejdspartner (B)

Lukket punkt

24.

 Drøftelse af muligt salg af ejendom til friskole (B)

Lukket punkt

25.

 Genoptagelse - Lokalplan, Sverigesvej - salg af grund (B)

Lukket punkt

26.

 Salg af areal i Slagelse

Lukket punkt

27.

 Tilbagekøb af grønt areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

28.

 Stilingtagen til salg af vej- og stiareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Prisforslag på erhvervsareal i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

5.

 Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

6.

 Genoptaget - Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

Lukket punkt

7.

 Projektide og udbudsform ved salg af grund (B)

    Til top