Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 18/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 9/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

17/6 20/5 23/4 9/4

  Mar - Feb - Jan

18/3 18/2 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

4.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces. Genoptaget (D)

8.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

9.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

10.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2014 - Lånoptagelse til vinduesudskiftning (B)

11.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Lånoptagelse til tagrenovering (B)

12.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

14.

 Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

15.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

16.

 Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

17.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

18.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

19.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

20.

 Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

21.

 Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

22.

 Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

23.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

24.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

25.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

26.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

27.

 Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

28.

 Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)

29.

 Drøftelse af venskabsbysamarbejder (D)

30.

 Fleksibelt ansættelsesstop (O)

31.

 Organisationsprojekt (B)

32.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

33.

 Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - Indførelse af motion i arbejdstiden (B)

Lukket punkt

34.

 Udbud af kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

35.

 Sundhedhus - Indgåelse af lejekontrakt - Genoptagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces (D)

4.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

6.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

7.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

9.

 Julehjælp 2019 til udsatte familier (B)

10.

 Organisationsudvikling (D)

11.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

Lukket punkt

12.

 Genoptaget. Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

13.

 Stillingtagen til udlejning eller salg af areal (B)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af erhvervsarealer (D)

Lukket punkt

15.

 Sundhedshus - Indgåelse af lejekontrakt (B)

Lukket punkt

16.

 Samlet administrationsbyggeri, prinicpbeslutninger (B)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

7.

 Ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde (O)

8.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

10.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

11.

 Folkemøde 2020(B)

12.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

13.

 Flagregulativ for Slagelse Kommune (B)

14.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

15.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

16.

 Orientering om organisationsudviklingsprojektet (O)

17.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

19.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B)

5.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)

Lukket punkt

6.

 Købstilbud på ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

7.

 Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Garantiprovision (B)

6.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

7.

 Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)

8.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)

9.

 Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

10.

 Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)

11.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

12.

 Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)

13.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)

17.

 Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

18.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

19.

 Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)

20.

 Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)

21.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

Lukket punkt

22.

 Købstilbud på ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

23.

 Strategi vedr. ejendomme i Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budget-aftalen | Økonomiudvalget (B)

7.

 Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

8.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

9.

 Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)

10.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)

11.

 Slagelse Boligselskab søger om anvendelse af reguleringskonto vedrørende helhedsplan i Sydbyen (B)

12.

 BoligKorsør, afd 7, Fjordvænget, Fysisk helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

13.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

14.

 Ny svømmehal - løsningsmodeller (B)

15.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

16.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)

20.

 Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

21.

 Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)

22.

 Genoptaget - Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

23.

 Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

24.

 Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

25.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

26.

 Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

27.

 Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)

28.

 Videreførelse af Skælskør Bådfart (O)

29.

 Orientering om status på Guldagergaard (O)

30.

 Initiativsag - Temaanalyser (B)

Lukket punkt

31.

 Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget (B)

Lukket punkt

32.

 Ændring af salgsvilkår Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

33.

 Orientering om status i salg af ejendom i Skælskør (O)

Lukket punkt

34.

 Initiativsag - Status på FGU arbejdet (B)

Lukket punkt

35.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2018 (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Status for alle anlægsprojekter 2019 med forslag til periodisering mm. (B)

7.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

8.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

9.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

10.

 Udmøntning af aftale om obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder (B)

11.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

12.

 Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

14.

 Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

15.

 Posthuset Sdr. Stationsvej 26. Udlejning (B)

16.

 Organisering for færgerne (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej med tilhørende kommuneplantillæg (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1214 Sommerhusområde ved Violvej, Bildsø (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1207, Boligområdet Golfparken, Slagelse (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

22.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

23.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

24.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

25.

 Anlægsregnskab - Tidselbjerget - Strukturplan (B)

26.

 Frigivelse af anlægsbevillinger til forbedring af mobildækning i Slagelse Kommune (B)

27.

 Børn og overvægt (B)

28.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)

29.

 Genoptagelse - Klimakonference 2020 (B)

30.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2019 (O)

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

32.

 Salgsmetode vedr. salg af erhvervsarealer i Vemmelev (B)

Lukket punkt

33.

 Stillingtagen til evt. køb af naturgrund (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen vedr. evt. køb af ejendom (B)

Lukket punkt

35.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

36.

 Overvejelser om kommunale ejendomme i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

37.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Genoptagelse: Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 i 2019 (B)

8.

 Genoptagelse: Tilbagerulning af budget til lokaletilskud til foreninger (B)

9.

 Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

10.

 Fremtidig finansiering af Bygherrerådgivning i Slagelse Kommune (B)

11.

 Opnormering af Kontrolgruppen (B)

12.

 SK Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og mandat til generalforsamlingen (B)

13.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

14.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

15.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

16.

 Danasvej - separatkloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

17.

 Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

18.

 Renovering af svømmehaller (D)

19.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

20.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

21.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

22.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

23.

 Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

24.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

25.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

26.

 Klimakonference 2020 (B)

27.

 Udvikling af udstillingsfacilitter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

28.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2019 i Slagelse Erhvervscenter (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af grønt areal i Korsør (B)

Lukket punkt

30.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

31.

 Afklaring vedr. salg af boligareal i Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

32.

 Spørgsmål om udnyttelse af forkøbsret til areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Ændring af forkøbsret vedr. salg af erhvervsareal i Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

34.

 Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Lukket punkt

36.

 Aftale om event (B)

Lukket punkt

37.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2018 (B)

5.

 Afskrivninger for 2018 (E)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetproces 2020 for økonomiudvalget (B)

8.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

9.

 Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

10.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

13.

 Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

14.

 Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

15.

 Gennemførsel af anlægsprojekter (D)

16.

 Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

17.

 Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

19.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

21.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

24.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

25.

 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

26.

 Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

27.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

28.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

29.

 Forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet 2019 (B)

30.

 Initiativsag - Øget åbenhed (B)

Lukket punkt

31.

 Ejerforhold areal i Korsør (B)

Lukket punkt

32.

 Genoptagelse af sag om prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

34.

 Underskriftsark (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Opkøb af areal (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Foreløbigt regnskab 2018 (O)

5.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

7.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

8.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen | Økonomiudvalget (B)

9.

 Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

10.

 Budget - Befolkningsprognose 2020-2033 (B)

11.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets fagområde (D)

12.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2018 (O)

13.

 Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

14.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

16.

 Lånoptagelse (B)

17.

 FOB søger om lånoptagelse i forbindelse med renovering af administration (B)

18.

 Skælskør Boligselskab - ændring fra erhverv til boliger (B)

19.

 Tilkendegivelse om opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølunde (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

21.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

24.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

25.

 Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

26.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

27.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

28.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

29.

 Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

30.

 Etablering af nyt valgsted i Havrebjerg (B)

31.

 Medlemskab af Bedre Balance (D)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af kravspecifikation ved tilbudsindhentning af kommunens bankforbindelse (B)

Lukket punkt

33.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

34.

 Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i Korsør (B)

Lukket punkt

35.

 Salg af mindre areal af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Underskriftsart (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetproces for Budget 2020 - 2023 (D)

8.

 SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

9.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

10.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema B (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

14.

 Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

15.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

16.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

17.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

18.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

19.

 Afrapportering kapitalpleje for 2018 (O)

20.

 Overordnede nøgletal - Februar 2019 (O)

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

22.

 Købstilbud på ejendom i Rude (B)

Lukket punkt

23.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B)

Lukket punkt

25.

 Tids- og markedsføringsplan vedr. salg af Halsskov Færgehavn (O)

Lukket punkt

26.

 Initiativsag - Kabeldepotet, 4220 Korsør (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2019 - Orientering om budgetdokumentet - Økonomiudvalget (D)

5.

 Budgetaftalens temaanalyser (D)

6.

 Slagelse Boligselskab søger om lånoptagelse til udskiftning af ventilationsanlæg m.v. for afdeling 16 (B)

7.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

8.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018 (O)

9.

 Ekstraordinært tilskud til to Selvejende haller (B)

10.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

11.

 Ny bosætningsstrategi (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

14.

 Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

15.

 Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

16.

 Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

17.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

18.

 Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

19.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

20.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

22.

 Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

23.

 Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

24.

 § 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

25.

 Udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg (B)

26.

 Politisk organisering af indsatsen mod parallelsamfund (B)

27.

 Røgfri arbejdstid (B)

28.

 Deltagelse i Folkemøde 2019 (D)

29.

 Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg (B)

30.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og Folketingsvalg 2019 (B)

31.

 Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

Lukket punkt

32.

 Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B)

Lukket punkt

33.

 Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Korsør (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til prisfastsættelse og udbud af bygning og areal i Korsør (B)

Lukket punkt

35.

 Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (O)

Lukket punkt

38.

 Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s, Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

39.

 Opkøb af areal - forberedelse (B)

Lukket punkt

40.

 Korsør Hospice - etablering og organisering (O)

Lukket punkt

41.

 Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B)

Lukket punkt

42.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

    Til top