Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

17/6

  Maj

20/5

  April

23/4 9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2018 (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Status for alle anlægsprojekter 2019 med forslag til periodisering mm. (B)

7.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

8.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

9.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

10.

 Udmøntning af aftale om obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder (B)

11.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

12.

 Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

14.

 Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

15.

 Posthuset Sdr. Stationsvej 26. Udlejning (B)

16.

 Organisering for færgerne (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej med tilhørende kommuneplantillæg (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1214 Sommerhusområde ved Violvej, Bildsø (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1207, Boligområdet Golfparken, Slagelse (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

22.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

23.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

24.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

25.

 Anlægsregnskab - Tidselbjerget - Strukturplan (B)

26.

 Frigivelse af anlægsbevillinger til forbedring af mobildækning i Slagelse Kommune (B)

27.

 Børn og overvægt (B)

28.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)

29.

 Genoptagelse - Klimakonference 2020 (B)

30.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2019 (O)

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

32.

 Salgsmetode vedr. salg af erhvervsarealer i Vemmelev (B)

Lukket punkt

33.

 Stillingtagen til evt. køb af naturgrund (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen vedr. evt. køb af ejendom (B)

Lukket punkt

35.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

36.

 Overvejelser om kommunale ejendomme i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

37.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Genoptagelse: Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 i 2019 (B)

8.

 Genoptagelse: Tilbagerulning af budget til lokaletilskud til foreninger (B)

9.

 Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

10.

 Fremtidig finansiering af Bygherrerådgivning i Slagelse Kommune (B)

11.

 Opnormering af Kontrolgruppen (B)

12.

 SK Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og mandat til generalforsamlingen (B)

13.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

14.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

15.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

16.

 Danasvej - separatkloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

17.

 Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

18.

 Renovering af svømmehaller (D)

19.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

20.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

21.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

22.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

23.

 Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

24.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

25.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

26.

 Klimakonference 2020 (B)

27.

 Udvikling af udstillingsfacilitter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

28.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2019 i Slagelse Erhvervscenter (B)

Lukket punkt

29.

 Salg af grønt areal i Korsør (B)

Lukket punkt

30.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

31.

 Afklaring vedr. salg af boligareal i Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

32.

 Spørgsmål om udnyttelse af forkøbsret til areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Ændring af forkøbsret vedr. salg af erhvervsareal i Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

34.

 Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Lukket punkt

36.

 Aftale om event (B)

Lukket punkt

37.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Regnskab 2018 (B)

5.

 Afskrivninger for 2018 (E)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetproces 2020 for økonomiudvalget (B)

8.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

9.

 Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

10.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

13.

 Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

14.

 Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

15.

 Gennemførsel af anlægsprojekter (D)

16.

 Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

17.

 Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

19.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

21.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

24.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

25.

 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

26.

 Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

27.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

28.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

29.

 Forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet 2019 (B)

30.

 Initiativsag - Øget åbenhed (B)

Lukket punkt

31.

 Ejerforhold areal i Korsør (B)

Lukket punkt

32.

 Genoptagelse af sag om prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

34.

 Underskriftsark (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Opkøb af areal (B)

    Til top