Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

30/9 9/9

  August

19/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B)

5.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)

Lukket punkt

6.

 Købstilbud på ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

7.

 Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Garantiprovision (B)

6.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

7.

 Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)

8.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)

9.

 Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

10.

 Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)

11.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

12.

 Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)

13.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)

17.

 Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

18.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

19.

 Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)

20.

 Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)

21.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

Lukket punkt

22.

 Købstilbud på ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

23.

 Strategi vedr. ejendomme i Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budget-aftalen | Økonomiudvalget (B)

7.

 Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

8.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

9.

 Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)

10.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)

11.

 Slagelse Boligselskab søger om anvendelse af reguleringskonto vedrørende helhedsplan i Sydbyen (B)

12.

 BoligKorsør, afd 7, Fjordvænget, Fysisk helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

13.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

14.

 Ny svømmehal - løsningsmodeller (B)

15.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

16.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)

20.

 Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

21.

 Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)

22.

 Genoptaget - Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

23.

 Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

24.

 Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

25.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

26.

 Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

27.

 Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)

28.

 Videreførelse af Skælskør Bådfart (O)

29.

 Orientering om status på Guldagergaard (O)

30.

 Initiativsag - Temaanalyser (B)

Lukket punkt

31.

 Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget (B)

Lukket punkt

32.

 Ændring af salgsvilkår Korsør Erhvervspark (B)

Lukket punkt

33.

 Orientering om status i salg af ejendom i Skælskør (O)

Lukket punkt

34.

 Initiativsag - Status på FGU arbejdet (B)

Lukket punkt

35.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top