Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

9/12

  November

18/11

  Oktober

21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

4.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces. Genoptaget (D)

8.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

9.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

10.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2014 - Lånoptagelse til vinduesudskiftning (B)

11.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Lånoptagelse til tagrenovering (B)

12.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

14.

 Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

15.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

16.

 Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

17.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

18.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

19.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

20.

 Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

21.

 Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

22.

 Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

23.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

24.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

25.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

26.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

27.

 Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

28.

 Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)

29.

 Drøftelse af venskabsbysamarbejder (D)

30.

 Fleksibelt ansættelsesstop (O)

31.

 Organisationsprojekt (B)

32.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

33.

 Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - Indførelse af motion i arbejdstiden (B)

Lukket punkt

34.

 Udbud af kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

35.

 Sundhedhus - Indgåelse af lejekontrakt - Genoptagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces (D)

4.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

6.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

7.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

9.

 Julehjælp 2019 til udsatte familier (B)

10.

 Organisationsudvikling (D)

11.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

Lukket punkt

12.

 Genoptaget. Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

13.

 Stillingtagen til udlejning eller salg af areal (B)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af erhvervsarealer (D)

Lukket punkt

15.

 Sundhedshus - Indgåelse af lejekontrakt (B)

Lukket punkt

16.

 Samlet administrationsbyggeri, prinicpbeslutninger (B)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

7.

 Ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde (O)

8.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

10.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

11.

 Folkemøde 2020(B)

12.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

13.

 Flagregulativ for Slagelse Kommune (B)

14.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

15.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

16.

 Orientering om organisationsudviklingsprojektet (O)

17.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

19.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top