Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 16/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

28/9 7/9 24/8 24/8 17/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 15/6 4/6 25/5 18/5 18/5 20/4 20/4 14/4 14/4 7/4 7/4 2/4

  Mar - Feb - Jan

16/3 17/2 20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samarbejdsmodeller for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)

3.

 Budgetopfølgning 2021 (B) - Genoptaget

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

6.

 Udmøntning af budget 2021 - ikke-effektuerede besparelser (B)

7.

 Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. Nye former for finansieringsmodeller for idrætsfaciliteter (O)

8.

 Disponering af de afsatte midler til bæredygtighed i 2021, jf budgetaftalen 2021-2024 (B)

9.

 2022 - Politisk budgetproces (B)

10.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

11.

 Slagelse Boligselskab, afdeling 28, - Forøget lånoptagelse og kommunal garanti (B)

12.

 Indtægtsoptimering og håndtering af Mellemkommunale betalinger (B)

13.

 Udbud af lovpligtig revision gældende fra regnskabsår 2021 til 2024 (B)

14.

 Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)

15.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg 44 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

19.

 Indsatsbehov i boringsnære beskyttelsesområder (B)

20.

 Godkendelse af takster 2021 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

21.

 Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)

22.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

23.

 Anlægsbudgetter, anlægsbevillinger og anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

24.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)

25.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (D)

26.

 Arbejdsmarkedschef - job- og personprofil samt tidsplan (B)

27.

 Deltagelse i Folkemøde 2021 (D)

28.

 Motion i arbejdstiden (B)

29.

 Justering af politisk mødekalender 2021 (B)

30.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

31.

 Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B)

Lukket punkt

32.

 Orientering og godkendelse af det videre forløb vedr. opkøb af arealer ved Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Spørgsmål om køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

34.

 Salg af boligareal (B)

Lukket punkt

35.

 Ekspropriation til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

36.

 Forslag om samarbejde mellem Forsyningsvirksomheder (B)

Lukket punkt

37.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

5.

 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Budget 2022-2025 - Budgetproces (D)

7.

 Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

8.

 Godkendelse af budgetter i to boligafdelinger i FOB (B)

9.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

10.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

11.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

12.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

13.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

18.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

19.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

20.

 Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (D)

21.

 Udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler (O)

22.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service

23.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

24.

 Spørgsmål om ændring af fastsættelse af salgspriser på dele af erhvervsarealer (B)

Lukket punkt

25.

 Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B)

Lukket punkt

28.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2021 (B)

3.

 Budget 2021-24 Evaluering af budgetprocessen (B)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

6.

 Slagelse Boligselskab afd. 34 Skovlunden - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

7.

 Forslag fra Slagelse Boligselskab om ændring af anskaffelsessum samt finansiering til etablering af 9 fritliggende skæve boliger(B)

8.

 Forslag til lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40 (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1219, Boliger ved Agerhønevej samt Kommuneplantillæg nr. 28 (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

12.

 Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

14.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

15.

 Revision af udviklingsplan for Motalavej samt ny afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej (B)

16.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

17.

 Politisk mødekalender 2021 (B)

18.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

19.

 Boligudvikling i Korsør Bypark syd (B)

Lukket punkt

20.

 Salg og prisfastsættelse af del af vejareal (B)

Lukket punkt

21.

 Spørgsmål om køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

22.

 Rekreativt areal til Antvorskov Skole (B)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)

6.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

7.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

9.

 Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)

11.

 Udskydelse af etablering af ny adgangsvej fra Industrivænget i Vemmelev ind på erhvervsområdet (B)

12.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

13.

 Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)

14.

 Tour de France i Danmark 2022 - Tillæg nr. 1 til samarbejdsaftale og tilskud (B)

15.

 Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)

16.

 Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)

17.

 Kompetenceplan 2020 (B)

18.

 Ligestillingsredegørelse (D)

19.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)

20.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på boligareal i Korsør (B)

Lukket punkt

22.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 1. behandling (B)

3.

 Fremtidig politisk økonomiopfølgning (D)

4.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - genoptaget (B)

5.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O)

6.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O)

7.

 Gensidig orientering (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

6.

 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

7.

 Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

8.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

9.

 BoligKorsør Afd. 12, Alléerne, Helhedsplan godkendelse af skema C (regnskab) B

10.

 Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

11.

 Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

18.

 Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

19.

 Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

20.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

21.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

22.

 Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

23.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

24.

 Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

25.

 Kompetenceplan 2020 (B)

26.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

27.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester (B)

28.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

29.

 Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale

Lukket punkt

30.

 Resultat af forhandlinger om opkøb af landbrugsarealer (O)

Lukket punkt

31.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (B)

Lukket punkt

32.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

33.

 Tidsplan ved salg af boligareal (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

35.

 Tiltrædelse af forlig vedrørende ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

36.

 Godkendelse af referat (B)

37.

 Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 - Administrativt budgetforslag (B)

3.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

4.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

4.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

6.

 Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

7.

 Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

8.

 Anlægsregnskaber (B)

9.

 Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

10.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

11.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

12.

 Forsamlingshuse - retningslinjer for lånoptagelse med kommunal deltagelse (B)

13.

 Faglig vurdering af reducerede fiskebestande i Agersø Sund (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

19.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergian-læg og sammenfattende redegørelse (B)

20.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

21.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

22.

 Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

23.

 Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

24.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

25.

 Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

26.

 Initiativsag - revidering af kompetenceplanen (B)

27.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

28.

 Genoptagelse - salg af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

29.

 Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

30.

 Undersøgelse af jord i Korsør Bypark syd med henblik på boligudvikling (B)

Lukket punkt

31.

 Spørgsmål om ændring af udbud af areal i Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

32.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse og byggepligt for erhvervsareal på Håndværkervænget i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

33.

 Godkendelse af referat (B)

34.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

35.

 Status budget 2021-2024 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

35.

 Status budget 2021-2024 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gasværksgrunden - principiel stillingtagen til anvendelse (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

5.

 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (D)

6.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Renovering af klimaskærm på svømmehaller (B)

8.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af samlet løsning og prioritering af tiltag (B)

9.

 Boligudvikling i Boeslunde - afklaring om anvendelse af kommunalt areal (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse - supplerende høring (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1213, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

13.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

14.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 5 - Kloakering af Skalsbjerg (B)

15.

 Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (B)

16.

 Godkendelse af ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af 9 skæve boliger(B)

17.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 28, Smedegade Centret (B)

18.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 31, Kirke Stillinge Plejecenter (B)

19.

 Etablering af erhvervsklasser (B)

20.

 Street art i Slagelse (B)

21.

 Status på organisationsprojektet maj 2020 (O)

22.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

23.

 Byudvikling i Slagelse Bypark (O)

Lukket punkt

24.

 Økonomiske forudsætninger for opkøb og salg af arealer/ejendomme i Slagelse (B)

Lukket punkt

25.

 Forespørgsel om køb af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

26.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

27.

 P-Pladser på Gasværksgrunden, Ndr. Ringgade 14 (B)

Lukket punkt

28.

 Algade 14, Korsør. Nedrivning

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

30.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

5.

 Ansøgning fra Bisserup Forsamlingshusforening om forlænglse af rente-og afdragsfrihed på lån (B)

6.

 Lånoptagelse - lånedispensation m.v. for 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

8.

 Årsrapport for Korsør Havn 2019 (B)

9.

 Ændring af prisfastsættelse for del af erhvervsareal i Korsør Erhvervspark (B)

10.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

11.

 Hovedgaden 57 4261 - Fritagelse for forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

12.

 Genoptaget. Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

13.

 Ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse (B)

14.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 129 Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

18.

 Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Kloakering af Snekkerup (B)

19.

 Tillæg 4 til spildvandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)

20.

 Multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven (B)

21.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2020 i Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Afrapportering af kapitalforvaltning 2019 (O)

23.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

24.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

Lukket punkt

25.

 Strategisk opkøb af erhvervs- og boligarealer i Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Udvikling af erhvervsareal (B)

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Tiltag på idrætsområdet til budget 2021 (D)

Lukket punkt

30.

 Godkendelse af referat (B)

31.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

32.

 Opfølgning og status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

32.

 Opfølgning og status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

4.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbigt regnskab 2019 (O)

3.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 - og overførsel til 2020 - Økonomiudvalget (B)

4.

 Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

6.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (0)

7.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

8.

 Befolkningsprognose 2021-2034 (B)

9.

 Lånoptagelse for 2020 (B)

10.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

11.

 DAB, afdeling Jørgensgården - Lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el (B)

12.

 Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)

13.

 Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

14.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)

15.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

16.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

17.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)

18.

 Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

19.

 Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

20.

 Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)

21.

 Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)

22.

 Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stigsnæs (B)

23.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

24.

 Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)

25.

 Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)

26.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærsken i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)

27.

 Afrapportering af afskrivninger på debitorer (E)

28.

 SK Vand A/S´s overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)

29.

 Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)

30.

 Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

31.

 Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)

32.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

33.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

34.

 Status på forslag til udligningsreform (D)

35.

 Status på organisationsprojektet marts 2020 (O)

36.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2019 (O)

37.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

38.

 Køb og salg af byggegrund (B)

Lukket punkt

39.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

40.

 Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

41.

 Udvikling af erhvervsarealer (D)

Lukket punkt

42.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

Lukket punkt

43.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget(D)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

6.

 Økonomisk politik for Slagelse kommune - revision ifb. med budget 2020 (B)

7.

 Budgetproces for 2021-2024 (D)

8.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

9.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

10.

 Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

11.

 Bidrag til Storebæltskomitéen 2020 (B)

12.

 Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

13.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

14.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

15.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

16.

 Status på anlægsstyring 2020 (O)

17.

 Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

18.

 Godkendelse af SK Vand A/S´s takster for drikkevand for 2020 (B)

19.

 Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

20.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

21.

 Motion i arbejdstiden (B)

22.

 Drøftelse af internationalt samarbejde/venskabsbyssamarbejde (D)

23.

 Status på organisationsprojektet (O)

24.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

25.

 Salg af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

26.

 Købstilbud på boligareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Genoptaget. Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B)

Lukket punkt

29.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

30.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

31.

 Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019/2020 - Økonomiudvalget (D)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Ansøgning om lån fra foreningen Storebælt vinterbadere (B)

5.

 Lejeudgifter til samarbejdsaftale med HeadSpace Danmark (B)

6.

 Endelig vedtagelse af ændringer af lokalplan 48 - Rude Lokalcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 32 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, samt kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse, med kommuneplantillæg nr. 38 (B)

10.

 Forslag til ophævelse af lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse Øst (B)

11.

 Næsby Strand digeprojekt - ekspropriationsbeslutning (B)

12.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

13.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

14.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

15.

 Fleksibelt ansættelsesstop (O)

16.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2019 (O)

17.

 Orientering om FGU Syd- og Vestsjælland (O)

18.

 Drøftelse af orienteringspunkter (D)

Lukket punkt

19.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

Lukket punkt

20.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse af erhvervsareal (B)

Lukket punkt

21.

 Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B)

Lukket punkt

22.

 Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

23.

 Beredskabssamarbejde med Sorø Kommune (B)

Lukket punkt

24.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top