Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

16/3

  Februar

17/2

  Januar

20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbigt regnskab 2019 (O)

3.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 - og overførsel til 2020 - Økonomiudvalget (B)

4.

 Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

6.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (0)

7.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

8.

 Befolkningsprognose 2021-2034 (B)

9.

 Lånoptagelse for 2020 (B)

10.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

11.

 DAB, afdeling Jørgensgården - Lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el (B)

12.

 Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)

13.

 Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

14.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)

15.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

16.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

17.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)

18.

 Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

19.

 Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

20.

 Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)

21.

 Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)

22.

 Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stigsnæs (B)

23.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

24.

 Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)

25.

 Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)

26.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærsken i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)

27.

 Afrapportering af afskrivninger på debitorer (E)

28.

 SK Vand A/S´s overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)

29.

 Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)

30.

 Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

31.

 Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)

32.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

33.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

34.

 Status på forslag til udligningsreform (D)

35.

 Status på organisationsprojektet marts 2020 (O)

36.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2019 (O)

37.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

38.

 Køb og salg af byggegrund (B)

Lukket punkt

39.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

40.

 Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

41.

 Udvikling af erhvervsarealer (D)

Lukket punkt

42.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

Lukket punkt

43.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget(D)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

6.

 Økonomisk politik for Slagelse kommune - revision ifb. med budget 2020 (B)

7.

 Budgetproces for 2021-2024 (D)

8.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

9.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

10.

 Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

11.

 Bidrag til Storebæltskomitéen 2020 (B)

12.

 Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

13.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

14.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

15.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

16.

 Status på anlægsstyring 2020 (O)

17.

 Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

18.

 Godkendelse af SK Vand A/S´s takster for drikkevand for 2020 (B)

19.

 Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

20.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

21.

 Motion i arbejdstiden (B)

22.

 Drøftelse af internationalt samarbejde/venskabsbyssamarbejde (D)

23.

 Status på organisationsprojektet (O)

24.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

25.

 Salg af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

26.

 Købstilbud på boligareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Genoptaget. Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B)

Lukket punkt

29.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

30.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

31.

 Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019/2020 - Økonomiudvalget (D)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Ansøgning om lån fra foreningen Storebælt vinterbadere (B)

5.

 Lejeudgifter til samarbejdsaftale med HeadSpace Danmark (B)

6.

 Endelig vedtagelse af ændringer af lokalplan 48 - Rude Lokalcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 32 (B)

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, samt kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse, med kommuneplantillæg nr. 38 (B)

10.

 Forslag til ophævelse af lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse Øst (B)

11.

 Næsby Strand digeprojekt - ekspropriationsbeslutning (B)

12.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

13.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

14.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

15.

 Fleksibelt ansættelsesstop (O)

16.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2019 (O)

17.

 Orientering om FGU Syd- og Vestsjælland (O)

18.

 Drøftelse af orienteringspunkter (D)

Lukket punkt

19.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

Lukket punkt

20.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse af erhvervsareal (B)

Lukket punkt

21.

 Ansøgning om ophævelse af forkøbsret (B)

Lukket punkt

22.

 Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

23.

 Beredskabssamarbejde med Sorø Kommune (B)

Lukket punkt

24.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top