Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6 15/6 4/6

  Maj

25/5 18/5 18/5

  April

20/4 20/4 14/4 14/4 7/4 7/4 2/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

4.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

6.

 Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

7.

 Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

8.

 Anlægsregnskaber (B)

9.

 Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

10.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

11.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

12.

 Forsamlingshuse - retningslinjer for lånoptagelse med kommunal deltagelse (B)

13.

 Faglig vurdering af reducerede fiskebestande i Agersø Sund (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

19.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergian-læg og sammenfattende redegørelse (B)

20.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

21.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

22.

 Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

23.

 Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

24.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

25.

 Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

26.

 Initiativsag - revidering af kompetenceplanen (B)

27.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

28.

 Genoptagelse - salg af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

29.

 Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

30.

 Undersøgelse af jord i Korsør Bypark syd med henblik på boligudvikling (B)

Lukket punkt

31.

 Spørgsmål om ændring af udbud af areal i Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

32.

 Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse og byggepligt for erhvervsareal på Håndværkervænget i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

33.

 Godkendelse af referat (B)

34.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

35.

 Status budget 2021-2024 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

35.

 Status budget 2021-2024 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gasværksgrunden - principiel stillingtagen til anvendelse (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 2020 - Budgetopfølgning 2. - Samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

5.

 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (D)

6.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling - Renovering af klimaskærm på svømmehaller (B)

8.

 Udbygning og renovering af svømmehaller - valg af samlet løsning og prioritering af tiltag (B)

9.

 Boligudvikling i Boeslunde - afklaring om anvendelse af kommunalt areal (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse - supplerende høring (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1213, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

13.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

14.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 5 - Kloakering af Skalsbjerg (B)

15.

 Godkendelse af procesplan til indsats i boringsnære beskyttelsesområder (B)

16.

 Godkendelse af ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af 9 skæve boliger(B)

17.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 28, Smedegade Centret (B)

18.

 Ansøgning om lånoptagelse og garantistillelse fra Slagelse Boligselskab, afd. 31, Kirke Stillinge Plejecenter (B)

19.

 Etablering af erhvervsklasser (B)

20.

 Street art i Slagelse (B)

21.

 Status på organisationsprojektet maj 2020 (O)

22.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

23.

 Byudvikling i Slagelse Bypark (O)

Lukket punkt

24.

 Økonomiske forudsætninger for opkøb og salg af arealer/ejendomme i Slagelse (B)

Lukket punkt

25.

 Forespørgsel om køb af areal i Korsør (B)

Lukket punkt

26.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

27.

 P-Pladser på Gasværksgrunden, Ndr. Ringgade 14 (B)

Lukket punkt

28.

 Algade 14, Korsør. Nedrivning

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

30.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Drøftelse af ansøgninger til hjælpepakke, lokalråd og forsamlingshuse (D)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

5.

 Ansøgning fra Bisserup Forsamlingshusforening om forlænglse af rente-og afdragsfrihed på lån (B)

6.

 Lånoptagelse - lånedispensation m.v. for 2020 (B)

7.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

8.

 Årsrapport for Korsør Havn 2019 (B)

9.

 Ændring af prisfastsættelse for del af erhvervsareal i Korsør Erhvervspark (B)

10.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

11.

 Hovedgaden 57 4261 - Fritagelse for forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

12.

 Genoptaget. Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

13.

 Ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse (B)

14.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 129 Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

18.

 Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Kloakering af Snekkerup (B)

19.

 Tillæg 4 til spildvandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)

20.

 Multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven (B)

21.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2020 i Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Afrapportering af kapitalforvaltning 2019 (O)

23.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

24.

 Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

Lukket punkt

25.

 Strategisk opkøb af erhvervs- og boligarealer i Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Udvikling af erhvervsareal (B)

Lukket punkt

27.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

28.

 Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

29.

 Tiltag på idrætsområdet til budget 2021 (D)

Lukket punkt

30.

 Godkendelse af referat (B)

31.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

32.

 Opfølgning og status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Budgetproces for 2021-2024 (B)

32.

 Opfølgning og status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

4.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

3.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top