Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

28/9 7/9

  August

24/8 24/8 17/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)

6.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

7.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

9.

 Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)

11.

 Udskydelse af etablering af ny adgangsvej fra Industrivænget i Vemmelev ind på erhvervsområdet (B)

12.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

13.

 Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)

14.

 Tour de France i Danmark 2022 - Tillæg nr. 1 til samarbejdsaftale og tilskud (B)

15.

 Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)

16.

 Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)

17.

 Kompetenceplan 2020 (B)

18.

 Ligestillingsredegørelse (D)

19.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)

20.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på boligareal i Korsør (B)

Lukket punkt

22.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 1. behandling (B)

3.

 Fremtidig politisk økonomiopfølgning (D)

4.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - genoptaget (B)

5.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse (O)

6.

 Afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej i Korsør (O)

7.

 Gensidig orientering (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

6.

 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

7.

 Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

8.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

9.

 BoligKorsør Afd. 12, Alléerne, Helhedsplan godkendelse af skema C (regnskab) B

10.

 Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

11.

 Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

12.

 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

18.

 Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

19.

 Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

20.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

21.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

22.

 Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

23.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

24.

 Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

25.

 Kompetenceplan 2020 (B)

26.

 Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

27.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester (B)

28.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

29.

 Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale

Lukket punkt

30.

 Resultat af forhandlinger om opkøb af landbrugsarealer (O)

Lukket punkt

31.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (B)

Lukket punkt

32.

 Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

33.

 Tidsplan ved salg af boligareal (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

35.

 Tiltrædelse af forlig vedrørende ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

36.

 Godkendelse af referat (B)

37.

 Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021-2024 - Administrativt budgetforslag (B)

3.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

4.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top