Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

23/2 9/2

  Januar

26/1 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Gennemgå Forebyggelses -og Seniorudvalgets dagsorden (B)

12.

 Resultater fra brugertilfredhedsundersøgelsern på Plejecentrene 2020 (D)

13.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (D)

14.

 Høringssvar - Projekt Fribus 2.0 (B)

15.

 Høringssvar - Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)

16.

 Pressemeddelelser(B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (O)

19.

 Drøftelse af fremtidig boligstrategi (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Gennemgå Forebyggelses -og Seniorudvalgets dagsorden (B)

12.

 Arbejdsgrupper samt observatør, vakante pladser (B)

13.

 Aktivitetskalender/årshjul 2021 (B)

14.

 Høringssvar Kvalitetsstandard | Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning

15.

 Ældrerådets forretningsorden (O)

16.

 Regionsældreråd - Forretningsorden tilpasses (B)

17.

 Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 2021 (B)

18.

 Pressemeddelelser (B)

19.

 Næste møde (B)

20.

 Eventuelt (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ordstyrer (B)

2.

 Godkendelse af dagsorden (B)

3.

 Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)

4.

 Orientering fra formanden (O)

5.

 Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)

6.

 Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)

7.

 Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)

8.

 Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)

9.

 Orientering fra Regionsældrerådet (O)

10.

 Orientering fra Danske Ældreråd (O)

11.

 Gennemgå Forebyggelses -og Seniorudvalgets dagsorden for mødet 12.1.2021 (B)

12.

 Arbejdsgrupper samt observatør, vakante pladser (B)

13.

 Aktivitetskalender/årshjul 2021 (B)

14.

 Høringssvar Kvalitetsstandard | Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning

15.

 Regionsældreråd - Forretningsorden tilpasses (B)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Næste møde (B)

18.

 Eventuelt (D)

19.

 Høringssvar Kvalitetsstandard | Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Høringssvar Kvalitetsstandard | Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning

    Til top