Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)

3.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for Miljøcenter Enggården ved Kalundborgvej (B)

4.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup (B)

5.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger i Skovsø Boligpark i Slagelse (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

7.

 Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

12.

 Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

13.

 Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

14.

 Midtvejsdrøftelse af ny lokalplan for Korsør bymidte (D)

15.

 Thomsensvej 1 4200 - opførelse af kollegium (B)

16.

 Godkendelse af takster for spildevand 2018

17.

 Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

18.

 Bildsø Strand - Åstedsforretning - Valg af politisk repræsentant (B)

19.

 Højvandssikring af Næsby Strand - afgørelse om bidragsfordeling med SK Forsyning (B)

20.

 Slagelse by - Halmfyret fjernvarmekedel, forbindelsesledning samt udvidelse af forsyningsområde

21.

 Etablering af et solvarmeanlæg i Erhvervspark Korsør (B)

22.

 Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)

23.

 Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

24.

 Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

25.

 Pressemeddelelser (B)

26.

 Eventuelt (D)

27.

 Principper for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

28.

 Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)

29.

 Bevilling til Skælskør Bykontor for 2018 (B)

30.

 Salg af azobetræ fra Halsskov Færgehavn (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)

3.

 Behandling af ansøgning om tilskud til KIT (B)

4.

 Bykontorernes økonomi (D)

5.

 Oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

6.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for udvidelse af Hashøjskolen i Slots Bjergby (B)

7.

 Anmodning om lokalplan for restaurant og parkeringsareal, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

8.

 Oplæg til boligudvikling på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

9.

 Kommuneplan 17 - evaluering af offentlige borgermøder i købstæderne (O)

10.

 Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo september - Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget (B)

11.

 Valmuevej 1B, Slagelse. Opførelse af Udhus (D)

12.

 Halsebyvej 108 4220 - Kondemnering og nedrivning (O)

13.

 Svenstrup Strandvej 3 4220 - udstykning m.m. - landzonesag (B)

14.

 Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

15.

 Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

16.

 Blå Flag, evaluering af 2017 og beslutning for 2018 (B)

17.

 Fjernvarme for 53 boliger på Valmuevej, Tidselbjerg, Slagelse by (B)

18.

 Drøftelse om grundvandsbeskyttelse (D)

19.

 Pressemeddelelser (B)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Behandling af sag vedr. ejendom på Møllebjergvej i Korsør (B)

22.

 Tude Å - kanosejlads (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)

3.

 Evaluering af bykontorerne i Skælskør og Korsør (O)

4.

 Godkendelse af udviklingsplan Korsør (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)

7.

 Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Oplæg vedr. regulering af bebyggelse i forbindelse med Lokalplan 1189 for Industriområdet ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (D)

9.

 Her-og-nu arbejder til forskønnelse af Nytorv, Slagelse (B)

10.

 Behandling af sag vedr. ejendom på Halsskovvej i Korsør (B)

11.

 Affaldsordning 2018 - kommunikationsplan for udrulning (B)

12.

 AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)

13.

 Nedsivning af spildevand i sårbare grundvandsområder (B)

14.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)

15.

 Højvandssikring af Næsby Strand - bidragsfordeling med SK Forsyning (B)

16.

 Fjernvarme for 53 boliger på Valmuevej, Tidselbjerg, Slagelse by (B)

17.

 Eventuelt (D)

18.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

19.

 EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere - resultat (B)

    Til top