Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 3/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

1/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

2/6 5/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

3/3 4/2 6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Isolering af Det Røde Pakhus (B)

5.

 Gratis buskørsel i forbindelse med events i 2015 (B)

6.

 Puljen til kulturelle formål 2015 - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2015 (E)

7.

 Korsør Biograf Teater - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

8.

 Skælskør Biografforening "Kosmorama" - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

9.

 Foreningen Hit-Club - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

10.

 Agersø Møllelaug og Museumsforening - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

11.

 Kanehøj Møllaug - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

12.

 Korsør Husflid, Malerskole/Kreativt værksted - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

13.

 Skælskør Billedskole - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

14.

 Vestsjællands Teaterkreds - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

15.

 Krabasken - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

16.

 Korsør By- og Overfartsmuseum - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

17.

 Radio Solskin - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

18.

 Nærradio Korsør - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

19.

 Slagelse Garden - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

20.

 Skælskør Marinegarde - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

21.

 Puljen til kulturelle formål 2015 - overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud til aktiviteter der afvikles i januar 2015 (E)

22.

 Korsør Bio's Venner - Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 (B)

23.

 Korsør Koncerterne - Ansøgning om aktivitetstilskud til wienerbal 2015 (B)

24.

 Markedsføringstilbud fra Slagelse Cykle Ring og Junior Team Bravida - Georg Berg (B)

25.

 Kunstgræs i Vemmelev - overflytning af rådighedsbeløb fra 2016 til 2015 (B)

26.

 Beslutning om bevilling af aktivitetsmidler til turistforeningerne 2015 (B)

27.

 Rammebevilling til Visit VestSjælland 2015 (B)

Lukket punkt

28.

 Digital formidling af Slagelse Kommunes kulturarv (B)

29.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Politisk kalender 2015 (B)

5.

 Udbudsplan 2015 - KFT (D)

6.

 Budgetopfølgning ultimo september 2014 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

7.

 Ny Trelleborg - frigivelse af rådighedsbeløb 2015 (B)

8.

 Fremtidige sceneforhold på Korsør Fæstning (B)

9.

 Skælskør Biograf- og Musikforening Kosmorama - Ansøgning om aktivitetstilskud til musikarrangementer 2015 (B)

10.

 Kanonbådsprojekt - Et skibsprojekt som læringsplatform og bevaringsværdig kulturattraktion (B)

11.

 Markedsføringsbidrag Mikkel C. Johansen (B)

12.

 Navneændring af Antvorskovhallen (B)

13.

 Cykelløb Århus-København - tilskud til etablering af 2 depoter (B)

14.

 Afholdelse af idrætskonference som afsæt for udarbejdelse af idrætspolitik (B)

15.

 Budget 2015 - Folkeoplysningsområdet (B)

16.

 Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2015 (B)

17.

 EventSlagelse - godkendelse af projektbeskrivelse og proces (B)

18.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Anlægsregnskab over 2 mio kr. - Center for Kultur, Fritid og Borgerservice (B)

5.

 Forsamlingshuse - model for tilskud i perioden 2015-2017 (B)

6.

 Puljen til kulturelle formål i 2015 (B)

7.

 Drøftelse af indsatsområder for ny kulturaftale 2015-2018 i kulturregion Midt- og Vestsjælland (D)

8.

 Ny Trelleborg - status september 2014 (O)

9.

 Ny Trelleborg projektkonkurrence - form (B)

10.

 Skælskør Badminton Klub - Ansøgning om tilskud til spinning-event i samarbejde med Julemærkehjemmet (B)

11.

 Tilskud til renovering af SBI klubhus (B)

12.

 Ansøgning om midler til etablering af indfarvet gulv samt tribuner i Korsør eller Vemmelev hallen (B)

13.

 Medlemstilskud 2014 (B)

14.

 Storebælt - På toppen af Østersøen (B)

Lukket punkt

15.

 Digitalisering af kulturarv - formidlingsprojekt (B)

16.

 Emner til pressen (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning Kultur, Fritid og Turisme ultimo juni 2014 (B)

5.

 Skælskør Billedskole - Ansøgning om aktivitetstilskud efteråret 2014 (B)

6.

 Skælskør Billedskole - ansøgning om driftstilskud til efterårsforløb 2014 (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Foranstaltninger til brandsikring af bygningerne, der huser Krabasken og Slagelse Museum (B)

8.

 Viderførelse af Ungedreven Urban Udvikling (B)

9.

 Aftale om børneteater 2015-2016 (B)

10.

 Aftale om ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds (B)

11.

 Antvorskov Klosterruin - forskønnelse og formidling (B)

12.

 Oplæg omkring teaterforumsamarbejde (B)

13.

 Ansøgning om øget driftstilskud fra Guldagergaard (B)

14.

 Korsør Windsurfing - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus (B)

15.

 Tilskud til renovering af SBI klubhus (B)

16.

 Ansøgning om midler til opsætning af lamper ved petanque baner (B)

17.

 Kommunal garantistillelse ved omprioriterieng og optagelse af nye lån (B)

18.

 Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt (B)

19.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Opfølgning på anlægsprojekter 2014-17 (B)

5.

 Godkendelse af servicebetalinger for budget 2015-18 (B)

6.

 Høring - Ny §18-model (D)

7.

 Genoptagelse af drøftelse om principbeslutning om etablering af et egnsteater i Slagelse Kommune (B)

8.

 Udpegning af medlem til Vestsjællands Hjemmeværnsfond (B)

9.

 Sct. Michaels Nat - Ansøgning om aktivitetstilskud til oprydning 2014 (B)

10.

 Bushistorisk Selskab - Ansøgning om aktivitetstilskud til Veterantræf 2014 (B)

11.

 Ansøgning om aktivitetetstilskud til Portræt af Slagelse (B)

12.

 Modelforsøg Ungedreven Udvikling - evaluering af modelforsøget (O)

13.

 Ansøgning fra Event Slagelse til 3D lysshow i Slagelse (B)

14.

 Arkitektfirmaet Arkiplus orienterer om sportscollege (E)

15.

 Ansøgning om tilskud til ovn i storkøkkenet på Danhostel Skælskør Lystskov (B)

16.

 Tilbud om markedsføring fra cykelrytter Niklas Larsen (B)

17.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2013 (B)

18.

 Ansøgning om tilskud til undervisning af grønlændere (B)

19.

 Ansøgning om fritagelse fra forpagtningsafgift pga. gener ved etablering af toilet/badebygning (B)

20.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B) Genoptaget

21.

 Emner til pressen (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budget 2015-18 - Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

5.

 Puljen til dansk kulturarv - Digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune (B)

6.

 Principbeslutning om, hvorvidt der skal etableres egnsteater i Slagelse Kommune (B)

7.

 Slagelse Teater - Fremrykning af fase 2 af ombygning (B)

8.

 Fusion af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek - proces og anlægsønske (B)

9.

 Ny Trelleborg, statusorientering maj 2014 (O)

10.

 Omlægning af driftstilskud til Kongegaardens brugerforeninger (B)

11.

 Ansøgning fra Bildsø Feriekoloni om tilskud til nyt ventilationsanlæg (B)

12.

 Ansøgning om støtte til udbedring af parkeringsforhold fra Havrebjerg G&I (B)

13.

 Sportscollege - Anvendelsen af kommunale m2 (B)

14.

 Fordeling af markedsføringspuljen 2014/15 (B)

15.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af yderligere nye lån (B)

16.

 Procesplan for etablering af talenttilbud inden for idræt i Slagelse Kommune (B)

17.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

18.

 Ansøgning om midler til national PR kampagne fra VisitVestsjælland 2014 (B)

19.

 Emner til pressen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning Kultur, Fritid og Turisme ultimo marts 2014 (B)

5.

 Budget 2015-18 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

6.

 Godkendelse af Fælles målsætninger for frivillighed (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Guldagergaard - Renovering af hovedbygning (B)

8.

 Musik i byen - Liv i byrummet (B)

9.

 Trelleborg - Løsning af spildevandproblemer (B)

10.

 Skælskør Amatør-Sejlklub - Ansøgning i forbindelse med etablering af juniorrum (B)

11.

 Ansøgning om økonomisk hjælp til nedrivning af FC Storebælts klubhus på Ørnumvej (B)

12.

 Slagelse Rideklub - ansøgning om tilskud til reparation af tag (B)

13.

 Anlægsregnskab - Overtagelse af UV-hallen m.m. (B)

14.

 Etablering af amr. fodboldbane mv. ved Nordhallen (B)

15.

 Thysbjerg Ridecenter / Møllebakkens Rideklub - Opførelse af ny ridehal (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af proces for det videre arbejde med event- og oplevelsesøkonomi (B)

Lukket punkt

17.

 Indstillinger til Årets Ungdomspris - Idrætshonorering 2013 (B)

Lukket punkt

18.

 Indstillinger til Årets Initiativpris - Idrætshonorering 2013 (B)

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af bevilling til forprojekt Slagelse på toppen af Østersøen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budget 2015-18 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

5.

 Forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2014 (E)

6.

 Museum Vestsjælland - Forlængelse af overgangsperiode (B)

7.

 Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Drøftelse forud for ny kulturaftale (D)

8.

 Beslutningsoplæg vedrørende Korsør Kulturhus (B)

9.

 Udpegning af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen for Museum Vestsjælland (B)

10.

 Udpegning af et medlem samt suppleant til Gerlev Idrætshøjskoles repræsentantskab (B)

11.

 Udpegning af 2 medlemmer til kontaktudvalget for museumsforeningen i Korsør (B)

12.

 Udpegning til Guldagergaards bestyrelse (B)

13.

 Revidering af retningslinjer for Fritidsområdet i Slagelse kommune (B)

14.

 Storebælt Naturmaraton 2014 - ansøgning om tilskud til praktisk hjælp (B)

15.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

16.

 Beslutning om medlemskab af Turismenetværket Sjælland/Møn (B)

17.

 Behandling af ansøgning fra Skælskør Bådfart om fornyelse af kontrakt (B)

18.

 Beslutning om aktivitetsmidler til turistforeningerne 2014 (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Indstilling til Byrådet omkring kompetencedelegation på udvalgets område (B)

5.

 Regnskabsresultat 2013 samt overførsel til 2014 (B)

6.

 Driftsbudget 2014 for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (D)

7.

 Oversigt og status på anlægsprojekter for 2014-17 (D)

8.

 Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse for perioden 2014 (B)

9.

 Udvidelse af bibliotekets åbningstid i Skælskør - Indførelse af ubemandet åbningstid (B)

10.

 Overblik over kulturarv i Slagelse Kommune (O)

11.

 Anvendelse af anlægsmidler til Fæstningsområdet (B)

12.

 Prioritering af Puljen til Dansk Kulturarv 2014 (B)

13.

 Puljen til kulturelle formål 2014 - overblik over bevilgede tilskud og nye ansøgninger (O)

14.

 Omø Kultur-dage 2014 - Ansøgning om projektstøtte/aktivitetstilskud (B)

15.

 Viking Event - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

16.

 Stillingstagen til entrepriseform ved etableringen af kunstgræsbane i Skælskør (B)

17.

 Stillingstagen til entrepriseform ved renovering af facade på Korsør Svømmehal (B)

18.

 Slagelse Kommune - Salg af Mobilscene (B)

19.

 Driftstilskud til Slagelse Idræts Råd (B)

20.

 Ansøgning om tilskud til etablering af publikumsarealer på motocross bane (B)

21.

 Ansøgning om midler til indkøb af hjertestartere til kommunale campingpladser og vandrehjem (B)

22.

 Markedsføringstilbud 2014 - Mikkel C. Johansen (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Oplæg til drøftelse af arbejdet i Kultur, Fritids og Turismeudvalget (B)

5.

 Forslag til afholdelse af 12-12 møde for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

6.

 Oplæg til store sager, som behandles i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2014 (O)

7.

 Genoptaget. Bevilling til Visit Vestsjælland i 2014 (B)

8.

 Beslutning om aktivitetsmidler til turistforeningerne (B)

9.

 Skælskør Biograf og Musikforening Kosmorama - Ansøgning om aktivitetstilskud i 2014 (B)

10.

 Oversigt på teaterområdet i Slagelse (O)

11.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

12.

 Ansøgning om markedsføringstilskud til afholdelse af EM - kvalifikation i volleyball (B)

13.

 Fremadrettet drift af Mobilscene - Slagelse Kommune (B)

14.

 Ansøgning om midler til etablering af vanding på hockeybane i Sørby (B)

15.

 Korsør Amatør Bokseklub søger om tilskud til renovering af vvs m.m. (B)

16.

 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter (B)

17.

 Godkendelse af kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - udvalget (O)

3.

 Årshjul 2014 - mødestruktur i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

6.

 § 35, stk. 2 udvalg eller Folkeoplysningsudvalg (B)

7.

 Udpegning af medlem til Kulturregionen - Midt og Vestsjælland, kulturgruppen (B)

8.

 Udpegning af medlem til Slagelse Kulturråd (B)

9.

 Udpegning af medlem til Kongegårdsfonden (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til Ejendomsfonden Trelleborg (B)

11.

 Udpegning af medlem til Isenstein-samlingen (B)

12.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids anlægsbevilling for budget 2014 (B)

13.

 Gensidig orientering Kultur, Fritid og Turisme (O)

14.

 Puljen til kulturelle formål 2014 - overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

15.

 Kunstnet Slagelse - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

16.

 Middelalder ved Storebælt - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

17.

 Slagelse Kunstforening - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

18.

 Korsør Picnickoncerter - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

19.

 Skælskør Picnickoncerter - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

20.

 Picnickoncerterne i Slagelse - Ansøgning om aktivitetetstilskud 2014 (B)

21.

 Skælskør Biograf og Musikforening Kosmorama - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

22.

 Børnefugleskydningsselskabet - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

23.

 Folkemusik på Fattiggården - Ansøgning om aktivitetetstilskud 2014 (B)

24.

 Vestsjællands Gadeteaterfestival - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

25.

 Musicalscenen - Ansøgning om aktivitetstilskud til forestillingen Atlantis i 2014 (B)

26.

 Skælskør år 2000 - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

27.

 Slagelse Festuge - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

28.

 Maritime Kulturdage Korsør - Ansøgning om aktivitetstilskud i 2014 (B)

29.

 Budget 2014-2017 - Godkendelse af endelig udviklingsaftale - Fritid (B)

30.

 Markedsføringstilbud 2014 - Korsør Atletik og Motion (B)

31.

 Bevilling til Visit Vestsjælland i 2014 (B)

Lukket punkt

32.

 Jens Baggesen-prisen - uddeling i 2014 (B)

    Til top