Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/03/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

3/3

  Februar

4/2

  Januar

6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Indstilling til Byrådet omkring kompetencedelegation på udvalgets område (B)

5.

 Regnskabsresultat 2013 samt overførsel til 2014 (B)

6.

 Driftsbudget 2014 for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (D)

7.

 Oversigt og status på anlægsprojekter for 2014-17 (D)

8.

 Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse for perioden 2014 (B)

9.

 Udvidelse af bibliotekets åbningstid i Skælskør - Indførelse af ubemandet åbningstid (B)

10.

 Overblik over kulturarv i Slagelse Kommune (O)

11.

 Anvendelse af anlægsmidler til Fæstningsområdet (B)

12.

 Prioritering af Puljen til Dansk Kulturarv 2014 (B)

13.

 Puljen til kulturelle formål 2014 - overblik over bevilgede tilskud og nye ansøgninger (O)

14.

 Omø Kultur-dage 2014 - Ansøgning om projektstøtte/aktivitetstilskud (B)

15.

 Viking Event - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

16.

 Stillingstagen til entrepriseform ved etableringen af kunstgræsbane i Skælskør (B)

17.

 Stillingstagen til entrepriseform ved renovering af facade på Korsør Svømmehal (B)

18.

 Slagelse Kommune - Salg af Mobilscene (B)

19.

 Driftstilskud til Slagelse Idræts Råd (B)

20.

 Ansøgning om tilskud til etablering af publikumsarealer på motocross bane (B)

21.

 Ansøgning om midler til indkøb af hjertestartere til kommunale campingpladser og vandrehjem (B)

22.

 Markedsføringstilbud 2014 - Mikkel C. Johansen (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Oplæg til drøftelse af arbejdet i Kultur, Fritids og Turismeudvalget (B)

5.

 Forslag til afholdelse af 12-12 møde for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

6.

 Oplæg til store sager, som behandles i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2014 (O)

7.

 Genoptaget. Bevilling til Visit Vestsjælland i 2014 (B)

8.

 Beslutning om aktivitetsmidler til turistforeningerne (B)

9.

 Skælskør Biograf og Musikforening Kosmorama - Ansøgning om aktivitetstilskud i 2014 (B)

10.

 Oversigt på teaterområdet i Slagelse (O)

11.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

12.

 Ansøgning om markedsføringstilskud til afholdelse af EM - kvalifikation i volleyball (B)

13.

 Fremadrettet drift af Mobilscene - Slagelse Kommune (B)

14.

 Ansøgning om midler til etablering af vanding på hockeybane i Sørby (B)

15.

 Korsør Amatør Bokseklub søger om tilskud til renovering af vvs m.m. (B)

16.

 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter (B)

17.

 Godkendelse af kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - udvalget (O)

3.

 Årshjul 2014 - mødestruktur i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

4.

 Valg af næstformand (B)

5.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

6.

 § 35, stk. 2 udvalg eller Folkeoplysningsudvalg (B)

7.

 Udpegning af medlem til Kulturregionen - Midt og Vestsjælland, kulturgruppen (B)

8.

 Udpegning af medlem til Slagelse Kulturråd (B)

9.

 Udpegning af medlem til Kongegårdsfonden (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til Ejendomsfonden Trelleborg (B)

11.

 Udpegning af medlem til Isenstein-samlingen (B)

12.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids anlægsbevilling for budget 2014 (B)

13.

 Gensidig orientering Kultur, Fritid og Turisme (O)

14.

 Puljen til kulturelle formål 2014 - overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

15.

 Kunstnet Slagelse - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

16.

 Middelalder ved Storebælt - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

17.

 Slagelse Kunstforening - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

18.

 Korsør Picnickoncerter - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

19.

 Skælskør Picnickoncerter - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

20.

 Picnickoncerterne i Slagelse - Ansøgning om aktivitetetstilskud 2014 (B)

21.

 Skælskør Biograf og Musikforening Kosmorama - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

22.

 Børnefugleskydningsselskabet - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

23.

 Folkemusik på Fattiggården - Ansøgning om aktivitetetstilskud 2014 (B)

24.

 Vestsjællands Gadeteaterfestival - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

25.

 Musicalscenen - Ansøgning om aktivitetstilskud til forestillingen Atlantis i 2014 (B)

26.

 Skælskør år 2000 - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

27.

 Slagelse Festuge - Ansøgning om aktivitetstilskud 2014 (B)

28.

 Maritime Kulturdage Korsør - Ansøgning om aktivitetstilskud i 2014 (B)

29.

 Budget 2014-2017 - Godkendelse af endelig udviklingsaftale - Fritid (B)

30.

 Markedsføringstilbud 2014 - Korsør Atletik og Motion (B)

31.

 Bevilling til Visit Vestsjælland i 2014 (B)

Lukket punkt

32.

 Jens Baggesen-prisen - uddeling i 2014 (B)

    Til top