Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2014 - 30/06/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

2/6

  Maj

5/5

  April

7/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budget 2015-18 - Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

5.

 Puljen til dansk kulturarv - Digitalisering af kulturarven i Slagelse Kommune (B)

6.

 Principbeslutning om, hvorvidt der skal etableres egnsteater i Slagelse Kommune (B)

7.

 Slagelse Teater - Fremrykning af fase 2 af ombygning (B)

8.

 Fusion af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek - proces og anlægsønske (B)

9.

 Ny Trelleborg, statusorientering maj 2014 (O)

10.

 Omlægning af driftstilskud til Kongegaardens brugerforeninger (B)

11.

 Ansøgning fra Bildsø Feriekoloni om tilskud til nyt ventilationsanlæg (B)

12.

 Ansøgning om støtte til udbedring af parkeringsforhold fra Havrebjerg G&I (B)

13.

 Sportscollege - Anvendelsen af kommunale m2 (B)

14.

 Fordeling af markedsføringspuljen 2014/15 (B)

15.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af yderligere nye lån (B)

16.

 Procesplan for etablering af talenttilbud inden for idræt i Slagelse Kommune (B)

17.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

18.

 Ansøgning om midler til national PR kampagne fra VisitVestsjælland 2014 (B)

19.

 Emner til pressen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning Kultur, Fritid og Turisme ultimo marts 2014 (B)

5.

 Budget 2015-18 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

6.

 Godkendelse af Fælles målsætninger for frivillighed (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Guldagergaard - Renovering af hovedbygning (B)

8.

 Musik i byen - Liv i byrummet (B)

9.

 Trelleborg - Løsning af spildevandproblemer (B)

10.

 Skælskør Amatør-Sejlklub - Ansøgning i forbindelse med etablering af juniorrum (B)

11.

 Ansøgning om økonomisk hjælp til nedrivning af FC Storebælts klubhus på Ørnumvej (B)

12.

 Slagelse Rideklub - ansøgning om tilskud til reparation af tag (B)

13.

 Anlægsregnskab - Overtagelse af UV-hallen m.m. (B)

14.

 Etablering af amr. fodboldbane mv. ved Nordhallen (B)

15.

 Thysbjerg Ridecenter / Møllebakkens Rideklub - Opførelse af ny ridehal (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af proces for det videre arbejde med event- og oplevelsesøkonomi (B)

Lukket punkt

17.

 Indstillinger til Årets Ungdomspris - Idrætshonorering 2013 (B)

Lukket punkt

18.

 Indstillinger til Årets Initiativpris - Idrætshonorering 2013 (B)

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af bevilling til forprojekt Slagelse på toppen af Østersøen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budget 2015-18 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

5.

 Forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2014 (E)

6.

 Museum Vestsjælland - Forlængelse af overgangsperiode (B)

7.

 Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Drøftelse forud for ny kulturaftale (D)

8.

 Beslutningsoplæg vedrørende Korsør Kulturhus (B)

9.

 Udpegning af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen for Museum Vestsjælland (B)

10.

 Udpegning af et medlem samt suppleant til Gerlev Idrætshøjskoles repræsentantskab (B)

11.

 Udpegning af 2 medlemmer til kontaktudvalget for museumsforeningen i Korsør (B)

12.

 Udpegning til Guldagergaards bestyrelse (B)

13.

 Revidering af retningslinjer for Fritidsområdet i Slagelse kommune (B)

14.

 Storebælt Naturmaraton 2014 - ansøgning om tilskud til praktisk hjælp (B)

15.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

16.

 Beslutning om medlemskab af Turismenetværket Sjælland/Møn (B)

17.

 Behandling af ansøgning fra Skælskør Bådfart om fornyelse af kontrakt (B)

18.

 Beslutning om aktivitetsmidler til turistforeningerne 2014 (B)

    Til top