Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2014 - 30/09/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

1/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning Kultur, Fritid og Turisme ultimo juni 2014 (B)

5.

 Skælskør Billedskole - Ansøgning om aktivitetstilskud efteråret 2014 (B)

6.

 Skælskør Billedskole - ansøgning om driftstilskud til efterårsforløb 2014 (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Foranstaltninger til brandsikring af bygningerne, der huser Krabasken og Slagelse Museum (B)

8.

 Viderførelse af Ungedreven Urban Udvikling (B)

9.

 Aftale om børneteater 2015-2016 (B)

10.

 Aftale om ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds (B)

11.

 Antvorskov Klosterruin - forskønnelse og formidling (B)

12.

 Oplæg omkring teaterforumsamarbejde (B)

13.

 Ansøgning om øget driftstilskud fra Guldagergaard (B)

14.

 Korsør Windsurfing - Ansøgning om tilskud til renovering af klubhus (B)

15.

 Tilskud til renovering af SBI klubhus (B)

16.

 Ansøgning om midler til opsætning af lamper ved petanque baner (B)

17.

 Kommunal garantistillelse ved omprioriterieng og optagelse af nye lån (B)

18.

 Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt (B)

19.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Opfølgning på anlægsprojekter 2014-17 (B)

5.

 Godkendelse af servicebetalinger for budget 2015-18 (B)

6.

 Høring - Ny §18-model (D)

7.

 Genoptagelse af drøftelse om principbeslutning om etablering af et egnsteater i Slagelse Kommune (B)

8.

 Udpegning af medlem til Vestsjællands Hjemmeværnsfond (B)

9.

 Sct. Michaels Nat - Ansøgning om aktivitetstilskud til oprydning 2014 (B)

10.

 Bushistorisk Selskab - Ansøgning om aktivitetstilskud til Veterantræf 2014 (B)

11.

 Ansøgning om aktivitetetstilskud til Portræt af Slagelse (B)

12.

 Modelforsøg Ungedreven Udvikling - evaluering af modelforsøget (O)

13.

 Ansøgning fra Event Slagelse til 3D lysshow i Slagelse (B)

14.

 Arkitektfirmaet Arkiplus orienterer om sportscollege (E)

15.

 Ansøgning om tilskud til ovn i storkøkkenet på Danhostel Skælskør Lystskov (B)

16.

 Tilbud om markedsføring fra cykelrytter Niklas Larsen (B)

17.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2013 (B)

18.

 Ansøgning om tilskud til undervisning af grønlændere (B)

19.

 Ansøgning om fritagelse fra forpagtningsafgift pga. gener ved etablering af toilet/badebygning (B)

20.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B) Genoptaget

21.

 Emner til pressen (B)

    Til top