Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 1/12 1/12 2/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 10/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

1/6 4/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi - Genoptagelse (B)

4.

 Emner til pressen (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Hunsballe-grunden idékonkurrence (B)

5.

 Udbudsplan KFT 2016 (D)

6.

 Takster for Slagelse Teater - 2016 (B)

7.

 Springvand i Slagelse Kommune - drift og reparationer (B)

8.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2016 (E)

9.

 Driftstilskud 2016: Vestsjællands Teaterkreds (B)

10.

 Driftstilskud 2016: Krabasken (B)

11.

 Driftstilskud 2016: Musicalscenen (B)

12.

 Driftstilskud 2016: Skælskør Biografforening Kosmorama (B)

13.

 Driftstilskud 2016: Korsør Biograf Teater (B)

14.

 Driftstilskud 2016: Nærradio Korsør (B)

15.

 Driftstilskud 2016: Radio Solskin (B)

16.

 Driftstilskud 2016: Kreativ Fritid Korsør (B)

17.

 Driftstilskud 2016: Skælskør Billedskole (B)

18.

 Driftstilskud 2016: Skælskør Marinegarde (B)

19.

 Driftstilskud 2016: Slagelse Garden (B)

20.

 Driftstilskud 2016: Kanehøj Møllelaug (B)

21.

 Beslutning om driftstilskud til Guldagergaard 2016 - 2018

22.

 Beslutning om åbningstider på Slagelse Bibliotekerne som følge af budget 2016 (B)

23.

 Medlemstilskud 2015 (B)

24.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B)

25.

 Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet (B)

26.

 Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

27.

 Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

28.

 Anlægsregnskab Fritid - Kunstgræsbane i Skælskør (B)

29.

 Markedsføringspuljen 2015/2016 (B)

30.

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Offentlig støtte til fitness- og danseforeninger (O)

31.

 Behandling af ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

32.

 Emner til pressen (B)

33.

 Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Vedtagelse af Slagelse talent- og elitestrategi (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)

5.

 Udmøntning af Budget 2016 - fortsat behandling (B)

6.

 Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet - genoptagelse (B)

7.

 Aktivitetstilskud 2016: Skælskør Biograf- og Musikforening (B)

8.

 Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S (B)

9.

 Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

10.

 Procesplan Slagelse Talent og elitestrategi (B)

11.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

12.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Politisk kalender 2016 (B)

5.

 Udmøntning af Budget 2016 (D)

6.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

7.

 Anmodning om optagelse af sag: Tilskud til Dalmosehallen - Niels O. Pedersen (B)

8.

 Tillægstilbud fra Team Bravida Georg Berg (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

11.

 Kriterier for tilskud til foreningsdrevne museer (B)

12.

 Emner til pressen (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning fra Eggeslevmagle SG&IF om lys til petanquebaner (B)

5.

 Ansøgning om tilskud til nyt skridsikkert gulv til bordtennis (B)

6.

 LOF Slagelse - Ansøgning om tilskud til undervisning af grønlændere 2014 og 2015 (B)

7.

 Markedsføringspuljen - revision af retningslinjer (B)

8.

 Orientering om administrativt tilsyn og kontrol af driftstilskud på kulturområdet

9.

 Tilskud til renovering af Kongegaarden (B)

10.

 Puljen til Dansk Kulturarv, fortsat drøftelse og prioritering (B)

11.

 Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet (B)

12.

 Ansøgning om øget driftstilskud for 2015 og frem - Fremtidssikring af By- og Overfartsmuseet (B)

13.

 Godkendelse af vedtægtsændringer for Slagelse Turistforening (B)

14.

 Evaluering af Skælskør Bykontor (E)

15.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Inspirationsopsamling mellem udvalg og administration (B)

5.

 Orientering om kommende idékonkurrence for Hunsballe-grunden (O)

6.

 Takster på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet for 2016 - 2019 (I)

7.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2015 KFT (I)

8.

 Nye principper for Puljen til Kulturelle Formål (B)

9.

 Procedure for Puljen til Kulturelle Formål 2016 (B)

10.

 Kunstgræsbane i Vemmelev - omprioritering af overførte midler (B)

11.

 Ansøgning om tilskud til slåmur og kunstgræs-tennisbane (B)

12.

 Ansøgning GAME-aktiviteter i Ringparken (B)

13.

 Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

14.

 Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

15.

 Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

16.

 Ansøgning om fornyelse af markedsføringskontrakt - Skælskør V (B)

17.

 Studietur efterår 2015 vikingeattraktioner (B)

18.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

19.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces - Genoptagelse (B)

20.

 Kanonjolleprojekt - Korsør Produktionshøjskole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Kanonjolleprojekt - Korsør Produktionshøjskole (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning fra Guldagergaard om ekstraordinære tilskud for 2016 - 2018 (B)

5.

 Budget 2016-19 - Endelig behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

6.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Skælskør Billedskole (B)

7.

 Proces omkring navneændring af Korsør Kulturhus (B)

8.

 Proces om fysisk fusion af Korsør Bibliotek og Korsør Kulturhus i kulturhusets lokaler (B)

9.

 Evaluering af ubemandet åbningstid på Skælskør Bibliotek (E)

10.

 Køb af samling med henblik på etablering af Museum for Mål og Vægt i Skælskør (B)

11.

 Ansøgning om øget driftstilskud for 2015 og frem - Fremtidssikring af by- og overfartsmuseet (B)

12.

 Markedsføringspuljen 2015/2016 (B)

13.

 Foreningslederakademi og Leder/trænerkurser 2015/2016 (E)

14.

 Ansøgning om finansiering af advokatomkostninger til banesager (B)

15.

 Evaluering af driftsaftale med Skælskør Bykontor (B)

16.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

17.

 Stadionbane - stillingtagen vedrørende den videre proces (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2015 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Budget 2015 - Folkeoplysningsudvalget - Genoptagelse (B)

6.

 Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

7.

 Sportscollege ved Slagelse Stadion - Driftsmodel (O)

8.

 Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift under 2. mio. kr. (B)

9.

 Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

10.

 Korsør Skytteforening - Ansøgning om tilskud til kuglefang (B)

11.

 Status på HEL Fritid (O)

12.

 Puljen til Dansk Kulturarv 2015 (B)

13.

 Organisering af Kongegaarden 2015 (B)

14.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Oplevelsesweekend 'Tør du bo på landet?' (B)

15.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

16.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

5.

 Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Effektiviseringsforslag og driftsønsker (B)

6.

 Omlægning af bygningsdrift (O)

7.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

8.

 Anlægsbevilling til etablering af BMX-bane (B)

9.

 Ukrudtsbekæmpelse på belægninger - Idrætsarealer (B)

10.

 Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

11.

 Ansøgning: B73 - kunstgræs til Pannabane (B)

12.

 Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

13.

 Godkendelse af Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion midt- og vestsjælland (B)

14.

 Forslag til studietur til vikingeattraktioner 2015 (B)

15.

 Ny Trelleborg, projektkonkurrence mv. (B)

16.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Bromarked i Korsør (B)

17.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Kommandantboligen (B)

18.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Det Røde Pakhus, Skælskør (B)

19.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Isbådsmuseet (B)

20.

 Anlægsregnskab, Kulturområdet - Puljen til Dansk Kulturarv (B)

21.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

22.

 Campingpladser og vandrehjem (B)

Lukket punkt

23.

 Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

Lukket punkt

24.

 Idrætshonorering 2015 - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)

Lukket punkt

25.

 Navneændring af Antvorskovhallen (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Regnskab 2014 og overførsel til 2015 (B)

5.

 Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

6.

 Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

7.

 Etablering af Teaterpolitisk Forum (B)

8.

 Godkendelse af Egnsteateraftale for 2016 (B)

9.

 Drøftelse af høring af retningslinjer for udlejning af lokaler i Musikhuset (B)

10.

 Kabeldepotet, Korsør - eventuel isolering og helårsbenyttelse (B)

11.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Veterantræf, Bushistorisk Selskab (B)

12.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Omø Kulturdage (B)

13.

 European League i Volleyball 2015 til Slagelse (B)

14.

 Ansøgning om tilskud til lys ved petanque-baner på Skælskør Stadion (B)

15.

 Ansøgning om tilskud til bog om SBI (B)

16.

 Storebælt Naturmaraton 2015 - Ansøgning om støtte til afvikling af løb (B)

17.

 Ansøgning om udbedring af lysanlæg på Støvlebækvej (B)

18.

 Stillingtagen til entrepriseform, placering og opbygning ved etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

19.

 Godkendelse af bedømmelsesudvalgets valg af totalentreprenør vedrørende sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

20.

 Evaluering af aftaler med selvejende haller (O)

21.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Besøg i Skælskør af "S/S Skjelskør" (B)

22.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

23.

 Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetforhandlinger (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O)

5.

 Drøftelse af program for 12-12 møde for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2015

6.

 Drøftelse af retningslinjer for udlejning af Musikhusets lokaler (D)

7.

 Slagelse Teater - Finansiering af fase 2 af ombygningen (B)

8.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Kulturel Folkefest Skælskør (B)

9.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Maritime Kulturdage Korsør (B)

10.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Slagelse Festuge (B)

11.

 Harmonisering af kommunernes tilskud til Museum Vestsjælland (B)

12.

 Kunstgræs i Vemmelev - Ansøgning om anlægsbevilling (B)

13.

 Ansøgning om anlægstilskud til hal ved Selandia (B)

14.

 Lukning af Stadion Ørnumvej (B)

15.

 Ansøgning om hegn om boldbaner ved Kirkeskovhallen (B)

16.

 Eliteidrætsklasserne - særordning år 1 (B)

17.

 Driftstilskud til Slagelse Idræts Råd (B)

18.

 Afholdelse af workshop for turistforeninger og Visit Vestsjælland (D)

19.

 Emner til pressen (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Prioritering af overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (B)

5.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-18 (D)

6.

 Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

7.

 Forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2015-2017 (E)

8.

 Genoptagelse - Korsør Biograf Teater - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

9.

 Genoptagelse - Vestsjællands Teaterkreds - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

10.

 Puljen til kulturelle formål 2015 - Overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

11.

 Aktivitetstilskud til de 3 byfester i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør for 2015 (B)

12.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Korsør Picnickoncerter (B)

13.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Picnickoncerterne i Slagelse (B)

14.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Musicalscenen (B)

15.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Skælskør Billedskole (B)

16.

 Evaluering af ny model for køb af haltimer i selvejende haller (E)

17.

 Genoptagelse - Navneændring af Antvorskovhallen (B)

18.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af The Color Run i Slagelse (B)

19.

 Ansøgning om midler til indkøb af alu-garage til atletik (B)

20.

 Ansøgning om midler til etablering af facilitet til Mountainbike (B)

21.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

22.

 Jens Baggesen-prisen - uddeling i 2015 (B)

    Til top