Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/03/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

2/3

  Februar

2/2

  Januar

5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Regnskab 2014 og overførsel til 2015 (B)

5.

 Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

6.

 Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

7.

 Etablering af Teaterpolitisk Forum (B)

8.

 Godkendelse af Egnsteateraftale for 2016 (B)

9.

 Drøftelse af høring af retningslinjer for udlejning af lokaler i Musikhuset (B)

10.

 Kabeldepotet, Korsør - eventuel isolering og helårsbenyttelse (B)

11.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Veterantræf, Bushistorisk Selskab (B)

12.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Omø Kulturdage (B)

13.

 European League i Volleyball 2015 til Slagelse (B)

14.

 Ansøgning om tilskud til lys ved petanque-baner på Skælskør Stadion (B)

15.

 Ansøgning om tilskud til bog om SBI (B)

16.

 Storebælt Naturmaraton 2015 - Ansøgning om støtte til afvikling af løb (B)

17.

 Ansøgning om udbedring af lysanlæg på Støvlebækvej (B)

18.

 Stillingtagen til entrepriseform, placering og opbygning ved etablering af kunstgræsbane i Vemmelev (B)

19.

 Godkendelse af bedømmelsesudvalgets valg af totalentreprenør vedrørende sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

20.

 Evaluering af aftaler med selvejende haller (O)

21.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Besøg i Skælskør af "S/S Skjelskør" (B)

22.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

23.

 Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetforhandlinger (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift (O)

5.

 Drøftelse af program for 12-12 møde for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2015

6.

 Drøftelse af retningslinjer for udlejning af Musikhusets lokaler (D)

7.

 Slagelse Teater - Finansiering af fase 2 af ombygningen (B)

8.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Kulturel Folkefest Skælskør (B)

9.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Maritime Kulturdage Korsør (B)

10.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Slagelse Festuge (B)

11.

 Harmonisering af kommunernes tilskud til Museum Vestsjælland (B)

12.

 Kunstgræs i Vemmelev - Ansøgning om anlægsbevilling (B)

13.

 Ansøgning om anlægstilskud til hal ved Selandia (B)

14.

 Lukning af Stadion Ørnumvej (B)

15.

 Ansøgning om hegn om boldbaner ved Kirkeskovhallen (B)

16.

 Eliteidrætsklasserne - særordning år 1 (B)

17.

 Driftstilskud til Slagelse Idræts Råd (B)

18.

 Afholdelse af workshop for turistforeninger og Visit Vestsjælland (D)

19.

 Emner til pressen (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til udvalget (O)

4.

 Prioritering af overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015 (B)

5.

 Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-18 (D)

6.

 Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

7.

 Forsamlingshuse - Fordeling af tilskud i 2015-2017 (E)

8.

 Genoptagelse - Korsør Biograf Teater - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

9.

 Genoptagelse - Vestsjællands Teaterkreds - Ansøgning om driftstilskud 2015 (B)

10.

 Puljen til kulturelle formål 2015 - Overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

11.

 Aktivitetstilskud til de 3 byfester i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør for 2015 (B)

12.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Korsør Picnickoncerter (B)

13.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Picnickoncerterne i Slagelse (B)

14.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Musicalscenen (B)

15.

 Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 - Skælskør Billedskole (B)

16.

 Evaluering af ny model for køb af haltimer i selvejende haller (E)

17.

 Genoptagelse - Navneændring af Antvorskovhallen (B)

18.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af The Color Run i Slagelse (B)

19.

 Ansøgning om midler til indkøb af alu-garage til atletik (B)

20.

 Ansøgning om midler til etablering af facilitet til Mountainbike (B)

21.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

22.

 Jens Baggesen-prisen - uddeling i 2015 (B)

    Til top