Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2015 - 30/09/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

7/9

  August

10/8 10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning fra Eggeslevmagle SG&IF om lys til petanquebaner (B)

5.

 Ansøgning om tilskud til nyt skridsikkert gulv til bordtennis (B)

6.

 LOF Slagelse - Ansøgning om tilskud til undervisning af grønlændere 2014 og 2015 (B)

7.

 Markedsføringspuljen - revision af retningslinjer (B)

8.

 Orientering om administrativt tilsyn og kontrol af driftstilskud på kulturområdet

9.

 Tilskud til renovering af Kongegaarden (B)

10.

 Puljen til Dansk Kulturarv, fortsat drøftelse og prioritering (B)

11.

 Ændret anvendelse af anlægsbevilling til Fæstningsområdet (B)

12.

 Ansøgning om øget driftstilskud for 2015 og frem - Fremtidssikring af By- og Overfartsmuseet (B)

13.

 Godkendelse af vedtægtsændringer for Slagelse Turistforening (B)

14.

 Evaluering af Skælskør Bykontor (E)

15.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering - Udvalget (O)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Inspirationsopsamling mellem udvalg og administration (B)

5.

 Orientering om kommende idékonkurrence for Hunsballe-grunden (O)

6.

 Takster på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet for 2016 - 2019 (I)

7.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2015 KFT (I)

8.

 Nye principper for Puljen til Kulturelle Formål (B)

9.

 Procedure for Puljen til Kulturelle Formål 2016 (B)

10.

 Kunstgræsbane i Vemmelev - omprioritering af overførte midler (B)

11.

 Ansøgning om tilskud til slåmur og kunstgræs-tennisbane (B)

12.

 Ansøgning GAME-aktiviteter i Ringparken (B)

13.

 Korsør Lystbådehavn - Kommunale fripladser (B)

14.

 Ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune (B)

15.

 Idrætspolitik for Slagelse Kommune (B)

16.

 Ansøgning om fornyelse af markedsføringskontrakt - Skælskør V (B)

17.

 Studietur efterår 2015 vikingeattraktioner (B)

18.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

19.

 Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces - Genoptagelse (B)

20.

 Kanonjolleprojekt - Korsør Produktionshøjskole (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Kanonjolleprojekt - Korsør Produktionshøjskole (B)

    Til top