Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 8/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 1/2 1/2 4/1 4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning om aktivitetstilskud til Skælskør Bykontor for 2017 (B)

5.

 Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B)

6.

 Frigivelse af midler til undersøgelse vedr. stadionområdet (B)

7.

 HEL Fritid 2016 - stillingtagen til udvidelse af målgruppe (B)

8.

 Godkendelse af ændringer i "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune" (B)

9.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2017 (E)

10.

 Driftstilskud 2017: Vestsjællands Teaterkreds (B)

11.

 Driftstilskud 2017: Krabasken (B)

12.

 Driftstilskud 2017: Musicalscenen Slagelse (B)

13.

 Driftstilskud 2017: Nærradio Korsør 2017 (B)

14.

 Driftstilskud 2017: Radio Solskin (B)

15.

 Driftstilskud 2017: Selandia Brass Band (B)

16.

 Driftstilskud 2017: Kreativ Fritid Korsør (B)

17.

 Driftstilskud 2017: Skælskør Billedskole (B)

18.

 Driftstilskud 2017: Slagelse Børnekunstforening (B)

19.

 Driftstilskud 2017: Skælskør Marinegarde (B)

20.

 Driftstilskud 2017: Slagelse Garden (B)

21.

 Driftstilskud 2017: Kanehøj Møllelaug (B)

22.

 Agersø Møllelaug og Museumsforening - Ansøgning om driftstilskud 2017 (B)

23.

 Driftstilskud 2017: Danmarks Busmuseum (B)

24.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner 2017 (B)

25.

 Kulturstrategi 2017 (B)

26.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning ultimo september 2016 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

5.

 Udviklingsprojekter på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet - genoptagelse af sag (B)

6.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet (B)

7.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)

8.

 Politisk kalender 2017 (B)

9.

 Godkendelse af proces for det videre arbejde med event- og oplevelsesøkonomi (B)

10.

 Ændring af fundats for Kongegaardsfonden (B)

11.

 Drøftelse af scenefaciliteter - fortsat behandling (B)

12.

 Finansiering af Kulturbus Midt- og Vestsjælland (B)

13.

 Kosmorama Biografforening, Musikgruppen - Ansøgning om aktivitetstilskud 2017 (B)

14.

 Drøftelse af rammer for puljen til Dansk Kulturarv (D)

15.

 Facilitetsplan for Slagelse Kommune (O)

16.

 Ny multi streetzone i Godsbanebygningen (B)

17.

 Selvejende haller - drifts- og samarbejdsaftale (O)

18.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Udviklingsprojekter på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet (B)

5.

 SBI - ansøgning om vederlagsfri brug af Slagelse Stadion (B)

6.

 Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

7.

 HEL Fritid - udvidelse af målgruppe for ordningen (B)

8.

 Ny Gadeidrætspulje (B)

9.

 Eliteboard - kriterier og kompetence (B)

10.

 Status på markedsføringspuljen 2016 (O)

11.

 Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

12.

 Retningslinjer for fritidsområdet - aflysning i haller (B)

13.

 Medlemstilskud 2016 (B)

14.

 Puljen til Dansk Kulturarv - projekter i 2016 og 2017 (B)

15.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)

16.

 Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)

17.

 Emner til pressen (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

5.

 Storebælt - På toppen af Østersøen (B)

6.

 Ændret organisering af Slagelse Arkiverne samt omplacering af budget - genoptagelse af sag (B)

7.

 Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

8.

 Selvejende haller - høring vedrørende udkast til modeller for ny driftsaftale (B)

9.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015 (B)

10.

 Dansk Civilhunde Forening Slagelse - ansøgning om tilskud til lysanlæg (B)

11.

 Slagelse American Football Club - ansøgning om tilskud til finansiering af tilslutningsafgift (B)

12.

 Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

13.

 Nyt stisystem Korsør Lystskov (B)

14.

 Udvikling af området ved Slagelse stadion (O)

15.

 Street Håndbold communities - Slagelse (O)

16.

 Intervalbane på Fodsporet - (O)

17.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)

5.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2016 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

6.

 Ansøgning om støtte til Korsør Bykontor (B)

7.

 Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

8.

 Ansøgning om ekstra tilskud til Skælskør Bykontor (B)

9.

 Bevilling af midler til drift af Storebælt Udstillingscenter (B)

10.

 Aqua Park - principiel drøftelse vedr. projekt (D)

11.

 Slagelse Tenniscenter - muligt kommunalt engagement (D)

12.

 Indgåelse af formidlingsaftale med SBI og dets Erhvervsnetværk vedr. stadion (B)

13.

 Markedsføringsaftaler med SBI og Spejdernes landslejr (B)

14.

 Korsør Slagelse Elitehåndbold - markedsføringstilbud (B)

15.

 Korsør Slagelse Elitehåndbold - ansøgning om vederlagsfri brug af hal (B)

16.

 Crux Skælskør Klatreklub - Ansøgning om tilskud til renovering af klatrevæg

17.

 Ørslev Bjerge IF - ansøgning om tilskud til reparation af springgrav (B)

18.

 Aftale om ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds 2017-2018 (B)

19.

 Omplacering af budget - Ændret organisering af Slagelse Arkiverne (B)

20.

 Slagelse Kommune som værtsby for Musik i Tide Showcase (B)

21.

 Kulturstrategi i høring (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)

5.

 Kultur og Fritid 360 grader - samlet afrapportering (D)

6.

 Drøftelse af scenefaciliteter (B)

7.

 Modeller for selvejende virksomhed - Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

8.

 Beslutning om fusion mellem Borgerservice og Bibliotek (B)

9.

 Udnyttelse af stadionanlæg - konkretisering af valgt model (B)

10.

 Slagelse Skytteforening - Tilskud til nyt tag på klubhus (B)

11.

 Bildsø Camping - Ansøgning om tilskud til naturlegeplads (B)

12.

 Ørslev Bjerge IF - ansøgning om nyt lysanlæg (B)

13.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - Tilpasning af takster for 2016 (B)

14.

 Ecco Tour - Tilbud om køb af markedsføring ifm. afvikling af turnering (B)

15.

 Takster i Slagelse Talent og Elite (B)

16.

 Asylliga - stillingtagen til afvikling af finalekampe (B)

17.

 Eliteboard - Slagelse Talent og Elite (B)

18.

 Status på Slagelse Tenniscenter og Slagelse Tennisklub (O)

19.

 Kultur og Fritid 360 grader - selvejende haller (D)

20.

 Emner til pressen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Kultur og Fritid 360 grader - selvejende haller principper (B)

5.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen (B)

7.

 Budgetopfølgning 2016 ultimo marts - Kultur, Fritids- og Turismeudvalget (B)

8.

 Fremtidig udnyttelse af stadionanlæg - valg af model (B)

9.

 Fornyelse af samarbejdsaftale med Slagelse Idræts Råd (SIR) (B)

10.

 DDS Korsør Spejderne - Projekt fællesskab og korpsånd (B)

11.

 Ændret placering af skulptur (B)

12.

 Videreførelse af Ungedreven Udvikling 2016-2018 (B)

13.

 Aftale om børneteater 2017-2018 (B)

14.

 Aktivitetstilskud: Kunstgruppen ART4 "Over grænsen" (B)

15.

 Fremtidssikring af Korsør By- og Overfartsmuseum (B)

16.

 Samlokalisering af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek (B)

17.

 Anmodning om optagelse af sag: Historic Viking Rally (D)

18.

 Emner til pressen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Status på bygningsdrift (O)

5.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)

7.

 Behandling af projektorganisering: Kyst- og naturturisme (B)

8.

 Bykontor på Kongegården i Korsør

9.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)

10.

 Storebælt Triatlonklub - Cykler mv. til ungdomsafdelingen og SkoleTri-program (B)

11.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

12.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

13.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld 2015 - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

Lukket punkt

14.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld 2015 - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Regnskabsresultat for 2015 og overførsel til 2016 (B)

5.

 Godkendelse af KFT udviklingsaftale for 2016 (B)

6.

 Bevilling af aktivitetsmidler til turistforeningerne 2016 (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)

8.

 Ansøgning om tilskud til driving range - Korsør Golfklub (B)

9.

 Sørby Esport -Ansøgning om tilskud (B)

10.

 Skælskør Badminton Center - ansøgning om tilskud til renoveringsprojekter (B)

11.

 Tilbud om markedsføringsaftaler (B)

12.

 Idrætspolitikkens handleplan (E)

13.

 Fremtidig udnyttelse af stadionanlæg i Slagelse (O)

14.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

15.

 Slagelse Talent og Elite (O)

16.

 Orientering om lokaletilskud til Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (O)

17.

 Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

18.

 HEL Fritid (E)

19.

 Forsamlingshuse - Fordeling af forhøjet tilskud i 2016-17 (E)

20.

 Aktivitetstilskud: Bushistorisk Selskab - Åbning af Danmarks Busmuseum (B)

21.

 Driftstilskud 2016: Bushistorisk Selskab (B)

22.

 Beslutning om nyt borgerservice koncept på bibliotekerne (B)

23.

 Emner til pressen (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

5.

 Drøftelse af indsatser i udviklingsaftale 2016 (D)

6.

 Væksttiltag for Natur- og Kystturisme (O)

7.

 Kabeldepotet - ansøgning om aktivitetstilskud til indkøb af ovne (B)

8.

 Danmark bliver til - Aktivitetstilskud til Kongens Togt (B)

9.

 Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme (B)

10.

 Udnyttelse af stadionanlæg - godkendelse af præmisser, proces og tidsplan (B)

11.

 Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2016 (B)

12.

 Korsør Skytteforening - Tilskud til beklædning og isolering af 15 m skydebane (B)

13.

 Markedsføringsaftale med VK Vestsjælland (B)

14.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

15.

 Idræts- og Bevægelseskonference (O)

16.

 Emner til pressen (B)

17.

 Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

18.

 Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

18.

 Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

5.

 Nye principper for behandling af ansøgninger til puljer på fritidsområdet (B)

6.

 Nye retningslinjer for idrætshonoreringer (B)

7.

 Medlemstilskud 2015 (B)

8.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B)

9.

 Budget 2016 - Folkeoplysningsudvalget (B)

10.

 Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

11.

 Markedsføringspulje 2016/2017 (B)

12.

 Eliteboard - Slagelse Talent og Elite (B)

13.

 Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (O)

14.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

15.

 Aktivitetstilskud: Picnickoncerterne i Slagelse Lystanlæg (B)

16.

 Aktivitetstilskud: Korsør Picnickoncerter (B)

17.

 Aktivitetstilskud: Business Slagelse - afholdelse af Sankt Hans (B)

18.

 Aktivitetstilskud: Bushistorisk Selskab - Veterantræf (B)

19.

 Aktivitetstilskud: Keramikfestival i Skælskør 2016 (B)

20.

 Aktivitetstilskud: Maritime Kulturdage (B)

21.

 Aktivitetstilskud: Kulturel Folkefest i Skælskør (B)

22.

 Aktivitetstilskud: Slagelse Festuge (B)

23.

 Korsør By- og Overfartsmuseum - driftstilskud 2016 (B)

24.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

25.

 Beslutning om tilskud til Ph.D-samarbejde på Guldagergaard (B)

26.

 Emner til pressen (B)

27.

 Ansøgning om tilskud til skolefodboldstævne i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Ansøgning om tilskud til skolefodboldstævne i Slagelse (B)

    Til top