Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/03/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

1/2 1/2

  Januar

4/1 4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Regnskabsresultat for 2015 og overførsel til 2016 (B)

5.

 Godkendelse af KFT udviklingsaftale for 2016 (B)

6.

 Bevilling af aktivitetsmidler til turistforeningerne 2016 (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)

8.

 Ansøgning om tilskud til driving range - Korsør Golfklub (B)

9.

 Sørby Esport -Ansøgning om tilskud (B)

10.

 Skælskør Badminton Center - ansøgning om tilskud til renoveringsprojekter (B)

11.

 Tilbud om markedsføringsaftaler (B)

12.

 Idrætspolitikkens handleplan (E)

13.

 Fremtidig udnyttelse af stadionanlæg i Slagelse (O)

14.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

15.

 Slagelse Talent og Elite (O)

16.

 Orientering om lokaletilskud til Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (O)

17.

 Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

18.

 HEL Fritid (E)

19.

 Forsamlingshuse - Fordeling af forhøjet tilskud i 2016-17 (E)

20.

 Aktivitetstilskud: Bushistorisk Selskab - Åbning af Danmarks Busmuseum (B)

21.

 Driftstilskud 2016: Bushistorisk Selskab (B)

22.

 Beslutning om nyt borgerservice koncept på bibliotekerne (B)

23.

 Emner til pressen (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

5.

 Drøftelse af indsatser i udviklingsaftale 2016 (D)

6.

 Væksttiltag for Natur- og Kystturisme (O)

7.

 Kabeldepotet - ansøgning om aktivitetstilskud til indkøb af ovne (B)

8.

 Danmark bliver til - Aktivitetstilskud til Kongens Togt (B)

9.

 Ny kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme (B)

10.

 Udnyttelse af stadionanlæg - godkendelse af præmisser, proces og tidsplan (B)

11.

 Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2016 (B)

12.

 Korsør Skytteforening - Tilskud til beklædning og isolering af 15 m skydebane (B)

13.

 Markedsføringsaftale med VK Vestsjælland (B)

14.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

15.

 Idræts- og Bevægelseskonference (O)

16.

 Emner til pressen (B)

17.

 Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

18.

 Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Genoptagelse - Budget 2016 - Folkeoplysningsområdet

18.

 Genoptagelse - Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Kultur og Fritid 360 graders analyse - oplæg til valg af temaer (D)

5.

 Nye principper for behandling af ansøgninger til puljer på fritidsområdet (B)

6.

 Nye retningslinjer for idrætshonoreringer (B)

7.

 Medlemstilskud 2015 (B)

8.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2014 (B)

9.

 Budget 2016 - Folkeoplysningsudvalget (B)

10.

 Forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2016 (B)

11.

 Markedsføringspulje 2016/2017 (B)

12.

 Eliteboard - Slagelse Talent og Elite (B)

13.

 Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (O)

14.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud (E)

15.

 Aktivitetstilskud: Picnickoncerterne i Slagelse Lystanlæg (B)

16.

 Aktivitetstilskud: Korsør Picnickoncerter (B)

17.

 Aktivitetstilskud: Business Slagelse - afholdelse af Sankt Hans (B)

18.

 Aktivitetstilskud: Bushistorisk Selskab - Veterantræf (B)

19.

 Aktivitetstilskud: Keramikfestival i Skælskør 2016 (B)

20.

 Aktivitetstilskud: Maritime Kulturdage (B)

21.

 Aktivitetstilskud: Kulturel Folkefest i Skælskør (B)

22.

 Aktivitetstilskud: Slagelse Festuge (B)

23.

 Korsør By- og Overfartsmuseum - driftstilskud 2016 (B)

24.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Trelleborg 2016 (B)

25.

 Beslutning om tilskud til Ph.D-samarbejde på Guldagergaard (B)

26.

 Emner til pressen (B)

27.

 Ansøgning om tilskud til skolefodboldstævne i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Ansøgning om tilskud til skolefodboldstævne i Slagelse (B)

    Til top