Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2016 - 30/06/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)

5.

 Kultur og Fritid 360 grader - samlet afrapportering (D)

6.

 Drøftelse af scenefaciliteter (B)

7.

 Modeller for selvejende virksomhed - Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

8.

 Beslutning om fusion mellem Borgerservice og Bibliotek (B)

9.

 Udnyttelse af stadionanlæg - konkretisering af valgt model (B)

10.

 Slagelse Skytteforening - Tilskud til nyt tag på klubhus (B)

11.

 Bildsø Camping - Ansøgning om tilskud til naturlegeplads (B)

12.

 Ørslev Bjerge IF - ansøgning om nyt lysanlæg (B)

13.

 Slagelse og Korsør Svømmehaller - Tilpasning af takster for 2016 (B)

14.

 Ecco Tour - Tilbud om køb af markedsføring ifm. afvikling af turnering (B)

15.

 Takster i Slagelse Talent og Elite (B)

16.

 Asylliga - stillingtagen til afvikling af finalekampe (B)

17.

 Eliteboard - Slagelse Talent og Elite (B)

18.

 Status på Slagelse Tenniscenter og Slagelse Tennisklub (O)

19.

 Kultur og Fritid 360 grader - selvejende haller (D)

20.

 Emner til pressen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Kultur og Fritid 360 grader - selvejende haller principper (B)

5.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet - fortsat drøftelse (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen (B)

7.

 Budgetopfølgning 2016 ultimo marts - Kultur, Fritids- og Turismeudvalget (B)

8.

 Fremtidig udnyttelse af stadionanlæg - valg af model (B)

9.

 Fornyelse af samarbejdsaftale med Slagelse Idræts Råd (SIR) (B)

10.

 DDS Korsør Spejderne - Projekt fællesskab og korpsånd (B)

11.

 Ændret placering af skulptur (B)

12.

 Videreførelse af Ungedreven Udvikling 2016-2018 (B)

13.

 Aftale om børneteater 2017-2018 (B)

14.

 Aktivitetstilskud: Kunstgruppen ART4 "Over grænsen" (B)

15.

 Fremtidssikring af Korsør By- og Overfartsmuseum (B)

16.

 Samlokalisering af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek (B)

17.

 Anmodning om optagelse af sag: Historic Viking Rally (D)

18.

 Emner til pressen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Status på bygningsdrift (O)

5.

 Disponering af overførte midler fra 2015 på Kultur- og Fritidsområdet (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)

7.

 Behandling af projektorganisering: Kyst- og naturturisme (B)

8.

 Bykontor på Kongegården i Korsør

9.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)

10.

 Storebælt Triatlonklub - Cykler mv. til ungdomsafdelingen og SkoleTri-program (B)

11.

 Orientering fra Ejendomsservice om drift af haller (O)

12.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

13.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld 2015 - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

Lukket punkt

14.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld 2015 - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)

    Til top