Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2016 - 30/09/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

5/9

  August

8/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

5.

 Storebælt - På toppen af Østersøen (B)

6.

 Ændret organisering af Slagelse Arkiverne samt omplacering af budget - genoptagelse af sag (B)

7.

 Beslutning om juridisk organisering af Slagelse Musikhus og Badeanstalten (B)

8.

 Selvejende haller - høring vedrørende udkast til modeller for ny driftsaftale (B)

9.

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015 (B)

10.

 Dansk Civilhunde Forening Slagelse - ansøgning om tilskud til lysanlæg (B)

11.

 Slagelse American Football Club - ansøgning om tilskud til finansiering af tilslutningsafgift (B)

12.

 Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

13.

 Nyt stisystem Korsør Lystskov (B)

14.

 Udvikling af området ved Slagelse stadion (O)

15.

 Street Håndbold communities - Slagelse (O)

16.

 Intervalbane på Fodsporet - (O)

17.

 Emner til pressen (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til lysanlæg i Korsørhallen samt skulpturerne Vandbæreren og Skt. Michael og Dragen (B)

5.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2016 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

6.

 Ansøgning om støtte til Korsør Bykontor (B)

7.

 Bo- og Oplevelsesklynge i Skælskør (B)

8.

 Ansøgning om ekstra tilskud til Skælskør Bykontor (B)

9.

 Bevilling af midler til drift af Storebælt Udstillingscenter (B)

10.

 Aqua Park - principiel drøftelse vedr. projekt (D)

11.

 Slagelse Tenniscenter - muligt kommunalt engagement (D)

12.

 Indgåelse af formidlingsaftale med SBI og dets Erhvervsnetværk vedr. stadion (B)

13.

 Markedsføringsaftaler med SBI og Spejdernes landslejr (B)

14.

 Korsør Slagelse Elitehåndbold - markedsføringstilbud (B)

15.

 Korsør Slagelse Elitehåndbold - ansøgning om vederlagsfri brug af hal (B)

16.

 Crux Skælskør Klatreklub - Ansøgning om tilskud til renovering af klatrevæg

17.

 Ørslev Bjerge IF - ansøgning om tilskud til reparation af springgrav (B)

18.

 Aftale om ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds 2017-2018 (B)

19.

 Omplacering af budget - Ændret organisering af Slagelse Arkiverne (B)

20.

 Slagelse Kommune som værtsby for Musik i Tide Showcase (B)

21.

 Kulturstrategi i høring (B)

    Til top