Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12

  November

7/11

  Oktober

3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Ansøgning om aktivitetstilskud til Skælskør Bykontor for 2017 (B)

5.

 Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B)

6.

 Frigivelse af midler til undersøgelse vedr. stadionområdet (B)

7.

 HEL Fritid 2016 - stillingtagen til udvidelse af målgruppe (B)

8.

 Godkendelse af ændringer i "Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune" (B)

9.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om driftstilskud for 2017 (E)

10.

 Driftstilskud 2017: Vestsjællands Teaterkreds (B)

11.

 Driftstilskud 2017: Krabasken (B)

12.

 Driftstilskud 2017: Musicalscenen Slagelse (B)

13.

 Driftstilskud 2017: Nærradio Korsør 2017 (B)

14.

 Driftstilskud 2017: Radio Solskin (B)

15.

 Driftstilskud 2017: Selandia Brass Band (B)

16.

 Driftstilskud 2017: Kreativ Fritid Korsør (B)

17.

 Driftstilskud 2017: Skælskør Billedskole (B)

18.

 Driftstilskud 2017: Slagelse Børnekunstforening (B)

19.

 Driftstilskud 2017: Skælskør Marinegarde (B)

20.

 Driftstilskud 2017: Slagelse Garden (B)

21.

 Driftstilskud 2017: Kanehøj Møllelaug (B)

22.

 Agersø Møllelaug og Museumsforening - Ansøgning om driftstilskud 2017 (B)

23.

 Driftstilskud 2017: Danmarks Busmuseum (B)

24.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner 2017 (B)

25.

 Kulturstrategi 2017 (B)

26.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning ultimo september 2016 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

5.

 Udviklingsprojekter på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet - genoptagelse af sag (B)

6.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet (B)

7.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Fritidsområdet og anlægsbevilling for Ombygning af Slagelse Teater (B)

8.

 Politisk kalender 2017 (B)

9.

 Godkendelse af proces for det videre arbejde med event- og oplevelsesøkonomi (B)

10.

 Ændring af fundats for Kongegaardsfonden (B)

11.

 Drøftelse af scenefaciliteter - fortsat behandling (B)

12.

 Finansiering af Kulturbus Midt- og Vestsjælland (B)

13.

 Kosmorama Biografforening, Musikgruppen - Ansøgning om aktivitetstilskud 2017 (B)

14.

 Drøftelse af rammer for puljen til Dansk Kulturarv (D)

15.

 Facilitetsplan for Slagelse Kommune (O)

16.

 Ny multi streetzone i Godsbanebygningen (B)

17.

 Selvejende haller - drifts- og samarbejdsaftale (O)

18.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Udviklingsprojekter på Kultur-, Fritids- og Turismeområdet (B)

5.

 SBI - ansøgning om vederlagsfri brug af Slagelse Stadion (B)

6.

 Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

7.

 HEL Fritid - udvidelse af målgruppe for ordningen (B)

8.

 Ny Gadeidrætspulje (B)

9.

 Eliteboard - kriterier og kompetence (B)

10.

 Status på markedsføringspuljen 2016 (O)

11.

 Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

12.

 Retningslinjer for fritidsområdet - aflysning i haller (B)

13.

 Medlemstilskud 2016 (B)

14.

 Puljen til Dansk Kulturarv - projekter i 2016 og 2017 (B)

15.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)

16.

 Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)

17.

 Emner til pressen (B)

    Til top