Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

6/3

  Februar

6/2

  Januar

9/1 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Regnskabsresultat for 2016 og overførsel til 2017 (B)

5.

 Aktivitetstilskud 2017: Folkemusik på Fattiggården - Amatøraftner (B)

6.

 Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen status på projektet (E)

7.

 Hashøj IF - Udskiftning af vinduer i klubhus (B)

8.

 Godkendelse af nye retningslinjer for lån af lokaler, haller og anlæg (B)

9.

 DBU Velfærdsalliance (B)

10.

 Godkendelse af reklametakst-ændring (B)

11.

 Eliteboard - Fordeling af midler til prioriterede idrætter (O)

12.

 Orientering om ændringer til folkeoplysningsloven (O)

13.

 Ny Åben Skole partnerskabspulje (E)

14.

 Emner til pressen (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning 2017 (1) - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Turismepulje - budget 2017 (B)

6.

 Pulje til fremme af samarbejdet mellem turistforeningerne 2017 (B)

7.

 Drift og vedligehold af Slagelse Svømmehaller (O)

8.

 Orientering vedr. lokaletilskud til rideklubber (O)

9.

 Korsør Roklub - Tilskud til parkeringsarealer, facader på klubhus og terrassebrædder (B)

10.

 Aktivitetstilskud 2017: Maritime Kulturdage i Korsør (B)

11.

 Disponering af Kulturarvsmidler (B)

12.

 Oplæg til brug af Fæstningspuljen (B)

13.

 Ændrede åbningstider på Korsør Lokalarkiv og Slagelse Lokalarkiv (B)

14.

 Slagelse Kommunes Billedkunstråd 2017-2020 (B)

15.

 Nye retningslinjer for Puljen til kulturelle formål 2018 (B)

16.

 Renovering af porten ved Gl. Stadion i Slagelse (B)

17.

 Aktivitetstilskud 2017: Den Kongelige Ballets sommerturné i Korsør 2017 (B)

18.

 Emner til pressen (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Korsør Fæstning - principper for pulje til aktiviteter (B)

5.

 Puljen til kulturelle formål - Overblik over ansøgninger om aktivitetstilskud 2017 (E)

6.

 Aktivitetstilskud 2017: Korsør Biograf Teater (B)

7.

 Aktivitetstilskud 2017: Skælskør Biografforening "Kosmorama" (B)

8.

 Aktivitetstilskud 2017: Korsør Picnickoncerter (B)

9.

 Aktivitetstilskud 2017: Slagelse Festuge (B)

10.

 Aktivitetstilskud 2017: Picnicforeningen i Slagelse Lystanlæg (B)

11.

 Aktivitetstilskud 2017: Guldagergaard - Keramikfestival i Skælskør (B)

12.

 Aktivitetstilskud 2017: Guldagergaard - Keramikfestival/Markedsdel (B)

13.

 Aktivitetstilskud 2017: Danmarks Busmuseum (B)

14.

 Aktivitetstilskud 2017: Kulturel Folkefest - Skælskør År 2000 (B)

15.

 Aktivitetstilskud 2017: Drengerøvsaften/Skælskør Erhvervsforening (B)

16.

 Godkendelse af ændringer i retningslinjer for Slagelse Guld (B)

17.

 Godkendelse af nye retningslinjer for udleje, reklamering og sponsorater (B)

18.

 Markedsføringspulje 2017 - 2018 (B)

19.

 Emner til pressen (B)

20.

 Budget 2017 - Folkeoplysningsområdet (B)

21.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2017 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Budget 2017 - Folkeoplysningsområdet (B)

21.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2017 (B)

    Til top