Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6 6/6

  Maj

8/5 8/5

  April

3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budget 2018-21 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Lysanlæg på boldbanen i Eggeslevmagle (B)

6.

 Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

7.

 Skælskør Badmintonklub og Team Skælskør Slagelse - Tilskud til mobile baner (B)

8.

 Vægtløfterklubben AK Atlas - Tilskud til Aktiv Ferie - sommerferietilbud til børn og unge (B)

9.

 Slagelse Boldklub og IF - Tilskud til ny kloakering (B)

10.

 Udvidelse af administrationsgrundlag ift. udlån af faciliteter (B)

11.

 Godkendelse af reklametakst-ændring (B)

12.

 Mulighederne for øget brug af haller m.v. i dagstimer (O)

13.

 Korsør Miniby - Lokale til foreningsaktiviteter - genoptagelse (B)

14.

 Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

15.

 "Liv i forsamlingshusene" i Slagelse Kommune (B)

16.

 Anvendelse af afsatte midler til teater (B)

17.

 Ny samarbejdsaftale med Slagelse Kulturråd 2017-18 (B)

18.

 Emner til pressen (B)

19.

 Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)

Lukket punkt

20.

 Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)

Lukket punkt

20.

 Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

5.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

6.

 Korsør Miniby - Lokale til foreningsaktiviteter (B)

7.

 Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)

8.

 Initiativretssag - Markering på Borreby af 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA (B)

9.

 Boeslunde Gymnastikforening - Tilskud til motionsoase (B)

10.

 Eggeslevmagle SG & IF - Tilbygning til opholdsskur (B)

11.

 Analyse af lokaletilskud til rideklubber (B)

12.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

13.

 Slagelse Tennisklub - Stillingtagen til foreningens økonomiske situation (B)

14.

 Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 KFT styringsproces 2017 (B)

5.

 Budget 2018-2021 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (D)

6.

 Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)

7.

 Principper for udmøntning af ramme til selvejende haller (B)

8.

 Udvikling af området ved Slagelse Stadion (D)

9.

 DBU Velfærdsalliance (B)

10.

 Godkendelse af nye retningslinjer for lån af lokaler, haller og anlæg (B)

11.

 Orientering om udlejning af kommunale lokaler (O)

12.

 Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2017 (B)

13.

 Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)

14.

 Teaterfaciliteter i Slagelse Kommune (D)

15.

 Nye retningslinjer for Puljen til kulturelle formål 2018 efter høringsperiode (B)

16.

 Kulturaftale - Kulturregion Midt- og Vestsjælland (D)

17.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

18.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)

Lukket punkt

19.

 Idrætshonorering/Slagelse Guld - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B)

    Til top