Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget)

Mødeoversigt: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

4/9

  August

7/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Udvidelse af administrationsgrundlag ift. udlån af faciliteter (B)

5.

 Afregning af tilskud til undervisning for 2016 - aftenskolerne (B)

6.

 Markedsføringspuljen - indgåelse af tillægsaftale med TSS (B)

7.

 Slagelse Talent og Elite - 1 års evaluering

8.

 Ansøgning om støtte til ny udstillingsbygning på Guldagergaard (B)

9.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

10.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Budget 2018-21 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

6.

 BGK - forespørgsel om muligt samarbejde med Holbæk Kommune (B)

7.

 Anmodning om optagelse af sag: Frasalg af Fjordvænget 2B, 4220 Korsør (Kindtanden) til boligformål (B)

8.

 Trelleborg Golfklub - Tilskud til overdækning af Driving Range og udskiftning af slagmåtter (B)

9.

 Slagelse Skytteforening - Tilskud til udbygning og opdatering af eksisterende alarmsystemer (B)

10.

 DDS Solskinstroppen - Tilskud til projekt "I fællesskab kan vi skabe det" (B)

11.

 Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

12.

 Lejekontrakter mellem udlejere og folkeoplysende foreninger (O)

13.

 Lokaletilskudsfordeling til rideklubber (B)

14.

 Emner til pressen (B)

Lukket punkt

15.

 Drift af forpagtning (B)

Lukket punkt

16.

 Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

Lukket punkt

17.

 Salg af navn på idrætsfacilitet (B)

    Til top