Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget)

Mødeoversigt: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

5/3

  Februar

5/2

  Januar

10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Kompetenceplan 2018 (D)

4.

 Kyst og Naturturisme - Stillinge Strand (O)

5.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)

6.

 Fordeling af budget for Ejendomsservice 2018 (B)

7.

 Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)

8.

 Kolonihaver - udmatrikulering af fælleshuse i kolonihaveforeninger (B)

9.

 Overflytning af administration af taxiområdet fra kommunen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (B)

10.

 Slots Bjergby - Trafikanalyse i forbindelse med lokalplan 1190 Udvidelse af Haskøjskolen, Slots Bjergby (B)

11.

 Kollektiv trafik - Busborgergruppe - revideret kommissorium 2018 (B)

12.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (B)

13.

 Retningslinjer for lån og leje af lokaler (O)

14.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

15.

 Afvikling af ejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

16.

 Afvikling af ejendom i Dalmose (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Vedtagelse af forretningsorden LTE (B)

4.

 Lokaletilskud - Fremadrettede tiltag mhp. øget budgetsikkerhed på lokaletilskudsområdet (B)

5.

 Udbud af udearealer i Center for Kommunale Ejendomme (O)

6.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (B)

7.

 Orientering om udvalgets Budget 2018 - 2021 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg (O)

8.

 Renovering af toiletter ved kommunens strande - 2018 (B)

9.

 Åbingstid på offentlige toiletter 2018 (B)

10.

 Initiativretssag - færdselsregulering på privat vej (B)

11.

 Thersvej 13 4220 - nedlæggelse af del af vejareal (B)

12.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2019 (B)

13.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

14.

 Leje af areal (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Vedtagelse af forretningsorden LTE (B)

3.

 Politisk mødekalender (B)

4.

 Udvalgets fagområde (D)

5.

 Udpegning af medlemmer til udvalg, grupper mv. (B)

6.

 Bevilling af midler til Landudvikling Slagelse (LAG) (B)

7.

 Lokalplan 1170 4200 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje i ny udstykning (B)

8.

 Kollektiv bustrafik (O)

9.

 Eventuelt (D)

    Til top