Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

9/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

573.

 Godkendelse af dagsorden (B)

574.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

575.

 Budgetproces 2022-25 - Opsamling på BUU's budgetproces (B)

576.

 Budgetopfølgning 3 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

577.

 Godkendelse af handleplan for Afdeling for Børn og Familie (B)

578.

 Anlægsbevilling Daginstitution Firkløveren etape 2 (B)

579.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

580.

 Strukturanalyse Slagelse Kommunale Tandpleje (B)

581.

 Ny bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer pga. COVID-19 (B)

582.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

583.

 Bekendtgørelse om undervisning i skoleåret 2020/21 (O)

584.

 Status på implementering af anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

585.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

586.

 Gensidig orientering (O)

587.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

588.

 Pressemeddelelser (B)

589.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top