Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicap- og Socialpsykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2011 - 30/06/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

14/6

  Maj

26/5 3/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Fremtidig tilbudsvifte på børne og ungeområdet

3.

 Budgetmodel 2012 for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug samt Børn, Unge og Familie

4.

 Beslutning: Strategioplæg og aktivitetsforslag til Budget 2012

5.

 Forslag til prioriteringskatalog for økonomisk råderum 2012

6.

 Beslutning om 2% reduktion af budget 2012 grundlag for rammeaftaleområdet

7.

 Aktivitetsrapportering Maj 2011 for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug samt Børn, Unge og Familie

8.

 Principper for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104

9.

 Opfølgning på beslutning om omlægning af aktivitets- og samværstilbud i henhold til Lov om Socialservice § 104.

10.

 Orientering om status på omlægning af aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104

11.

 Beslutning om deponering vedr. ændrede lejemål ved VASAC

12.

 HS: Behandling af udkast til "Plan og Agenda 21 strategi" for Slagelse Kommune

13.

 Meddelelser til udvalget

14.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Udvalgsrapportering Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug pr. 30. april 2011

3.

 Orientering: Status på Udsatteråd og Udsattepolitik

4.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering: Projekt Livsmestering

3.

 Høring: Sundhedsstrategi

4.

 Aktivitetsrapportering pr. 20.4.2011 på Handicap-, Socialpsykiatri og Misbrugsområdet

5.

 Ændring af anlægsbevilling vedr. etablering af 106 almene handicapboliger samt frigivelse af anlægsmidler

6.

 Samarbejdsaftale med Kirkens Korshær og Misbrugscentret

7.

 Samarbejdsaftale med Ringen og Misbrugscentret

8.

 Omlægning af aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104

9.

 Opfølgning på virksomhedsaftaler og Udviklingsaftale 2010

10.

 Beslutning: Ydelseskatalog - 1. generation

11.

 Kvalitetsstandard hjemmevejleder § 85

12.

 Meddelelser til udvalget

13.

 Eventuelt

    Til top