Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicap- og Socialpsykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2011 - 31/12/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

29/11 29/11 8/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fremtidig tilbudsvifte - temamøde d. 29. nov. 2011

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse af udviklingsmål og -aftale vedr. handicap-, socialpsykiatri og misbrugsområdet.

3.

 Beslutning om serviceniveau på aktivitets og samværstilbud efter SEL § 104

4.

 Redegørelse fra Matchteamet

5.

 Meddelelser til udvalget

6.

 Høring af Erhvervsudviklingspolitikken

7.

 Udvalgsrapportering Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug pr. 31. oktober 2011

8.

 Eventuelt

Lukket punkt

9.

 Beslutning om etablering af Hjælpemiddelområdet og flytning af aktivitetstilbud Kulturhus

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Beslutning om udbudsform for 18 almene boliger Kastanjevej, Slagelse og 24 almene boliger Halsskovvej, Korsør

3.

 Aktivitetsrapportering pr. oktober 2011 for Børn, Unge og Familie samt Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug

4.

 Godkendelse af Takster 2012

5.

 Forslag til handleplan for afvikling af akkumuleret underskud 2011

6.

 Opfølgning på udarbejdede handleplaner for Slagelse Borgere

7.

 Redegørelse vedrørende omlægning af aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104

8.

 Høring om Udsattepolitik

9.

 Studietur til København den 17. november 2011

10.

 Eventuelt

Lukket punkt

11.

 Meddelelser til udvalget

    Til top