Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

4/5

  April

6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 CSÆ - Budgetopfølgning 2 (B)

3.

 KAN-/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)

4.

 Revidering af Strategi for boliger til ældre 2021 (B)

5.

 Godkendelse af ny tildelingsmodel for § 18 midler til frivilligt social arbejde (B)

6.

 Genoptagelse - Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)

7.

 Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)

8.

 Forebyggelse af overvægt blandt voksne (O)

9.

 Buurtzorg model (O)

10.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Pejlemærker - Budget 2022-2025 (B)

3.

 KAN-/SKAL opgaver Budget 2022-2025 (B)

4.

 Sygeplejen budgetudfordret - Budget 2022-2025 (E)

5.

 Økonomi Aktivitetscentre 2022-2025 (E)

6.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

7.

 Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)

8.

 Genoptagelse - Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)

9.

 Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne (D)

10.

 Handleplaner vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 på plejecentrene (O)

11.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

12.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

13.

 Gensidig orientering (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top