Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 8/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 22/8 16/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 7/6 3/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

26/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Status på økonomi 2018 og handleplaner (B)

4.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

5.

 Indførelse af Røgfri Skoletid (B)

6.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Slagelse (D)

7.

 Fastlæggelse af udvalgets mødeaktivitet 2019 (B)

8.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

9.

 Midler til værdig ældrepleje 2019 (B)

10.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019 (B)

11.

 Nye timetakster for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og private leverandører 2019 (B)

12.

 Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83 (B)

13.

 Ændring fra kvalitetsstandard til indsatskatalog for sygeplejen (O)

14.

 Kapacitetsudnyttelse i Sundhed og Træning (O)

15.

 Dokumentation på Sundhedslovs- og servicelovsydelser (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

4.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

5.

 Forebyggende indsats inden for tandpleje (B)

6.

 Mødeplan 2019 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

7.

 Analyse i hjemme- og sygeplejen 2018 (O)

8.

 Ventetid til genoptræning 2018 (O)

9.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

10.

 Puljemidler til projekt om styrket indsats for borgere med psykiske lidelser i Slagelse Kommune (O)

11.

 Unge og misbrug (D)

12.

 Vikarforbrug og sygefravær (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)

4.

 Forankring af Omsorgstandplejen fra 2019 (B)

5.

 Økonomisk status og opfølgning på handleplaner 2018 (B)

6.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Slagelse (B)

7.

 Virtuel genoptræning (B)

8.

 Midler til værdig ældrepleje 2019 (B)

9.

 Projekt Sensorteknologi - digitalisering af plejecentre, Anlægsbevilling (B)

10.

 Håndtering af diabetes hjælpemiddel - Free Style Libre (D)

11.

 Vikarforbrug og sygefravær (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 Handleplan 2018 og 2019 Sygeplejen (B)

4.

 Vilkår for brugercaféer og den fremtidige drift (B)

5.

 Opfølgning på handleplaner i CSÆ (O)

6.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Slagelse (B)

7.

 Topmøde på Ældre- og Sundhedsområdet (D)

8.

 Praktikophold i området (D)

9.

 Vikarudgifter (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

3.

 Medicinadministration og -håndtering (O)

4.

 Hjælpemiddelområdet - serviceniveau (O)

5.

 Vikarudgifter (O)

6.

 Status på indsatser som følge af analyse i hjemme- og sygeplejen 2018 (O)

7.

 Indlæggelsesprofiler (O)

8.

 Status for etablering af sundhedshus (O)

9.

 Dosisdispensering - medicin politik på området (O)

10.

 Vikarers adgang til omsorgssystem (O)

11.

 Borgerundersøgelse i hjemmeplejen og på plejecentre 2018 (O/D)

12.

 Praktikophold i området (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 CSÆ - Budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

4.

 Økonomi 2018 - Handleplan Myndighedsområdet (B)

5.

 Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter (B)

6.

 Indførelse af Røgfri Skoletid på folkeskolerne (B)

7.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

8.

 Model for udmøntning af § 18-midler i 2019 (B)

9.

 Hjemmeplejen - Serviceniveau kontra økonomi og opgaver (O)

10.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

11.

 Forebyggende perspektiv i omsorgstandplejen (B)

12.

 Evaluering af ordning om kommunal vederlagsfri fysioterapi på plejecentre (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Etablering af midlertidige boliger samt træningsfaciliteter på Blomstergården (D)

3.

 Kommunale tilsyn på plejecentre 2017 (O)

4.

 Vikarers adgang til omsorgssystemet (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 Opfølgning på økonomi (B)

4.

 Økonomi 2018 - Handleplan Myndighedsområdet (B)

5.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

6.

 Budgetprocessen 2019 (O)

7.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune (B)

8.

 Navneændring af Skælskør Plejecenter (B)

9.

 Udmøntning af pulje rettet mod forebyggelse af ensomme ældre i lokalområderne (B)

10.

 Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje (B)

11.

 Vikarudgifter (O)

12.

 Etablering af midlertidige boliger samt træningsfaciliteter på Blomstergården (D)

13.

 Kommunale tilsyn på plejecentre 2017 (O)

14.

 Vikarers adgang til omsorgssystemet (O)

Lukket punkt

15.

 Finansiering af nyt omsorgssystem 2018 (B)

16.

 Initiativsag til drøftelse og beslutning om dialogmøde med Ældre Sagen (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 CSÆ - Budgetopfølgning ultimo marts 2018 (B)

4.

 Handleplan 2018 for Hjemmeplejen (B)

5.

 Etablering af læge-/sundhedshus (B)

6.

 Ansøgning om økonomisk støtte til udskiftning af køkkenudstyr i Brugercaféen Lützensvej (B)

7.

 Vedtægt for Ældrerådet i Slagelse Kommune (B)

8.

 Orientering om håndholdt sygefraværsindsats i CSÆ 2018 (O)

9.

 Ventetid til genoptræning (O)

10.

 Midlertidige boliger (O)

11.

 Kompetenceplan 2018 (B)

12.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

13.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

14.

 Varetagelse af hjemme- og sygepleje i udsatte boligområder (D)

15.

 Analyse i hjemme- og sygeplejen 2018 (O)

Lukket punkt

16.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Mødestruktur (B)

4.

 Genoptagelse - Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)

5.

 Handleplaner for overført merforbrug fra 2017 (B)

6.

 Status på økonomi 2018 (O)

7.

 Udmøntning af pulje rettet mod forebyggelse af ensomme ældre 2018 (B)

8.

 Strategi for Boliger til ældre (B)

9.

 Orientering om sygefravær i Center for Sundhed og Ældre (O)

10.

 Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)

11.

 Tobaksindsats i Slagelse Kommune (D)

12.

 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2017 (O)

13.

 Status på fremdrift - initiativer som følge af analysen i hjemme- og sygepleje (D)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand (B)

2.

 Valg af næstformand (B)

3.

 Tidspunkt for udvalgets første ordinære møde (B)

    Til top