Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

6/9

  August

22/8 16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 Handleplan 2018 og 2019 Sygeplejen (B)

4.

 Vilkår for brugercaféer og den fremtidige drift (B)

5.

 Opfølgning på handleplaner i CSÆ (O)

6.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Slagelse (B)

7.

 Topmøde på Ældre- og Sundhedsområdet (D)

8.

 Praktikophold i området (D)

9.

 Vikarudgifter (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

3.

 Medicinadministration og -håndtering (O)

4.

 Hjælpemiddelområdet - serviceniveau (O)

5.

 Vikarudgifter (O)

6.

 Status på indsatser som følge af analyse i hjemme- og sygeplejen 2018 (O)

7.

 Indlæggelsesprofiler (O)

8.

 Status for etablering af sundhedshus (O)

9.

 Dosisdispensering - medicin politik på området (O)

10.

 Vikarers adgang til omsorgssystem (O)

11.

 Borgerundersøgelse i hjemmeplejen og på plejecentre 2018 (O/D)

12.

 Praktikophold i området (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Forebyggelses- og Seniorudvalget (O)

3.

 CSÆ - Budgetopfølgning 3 for 2018 (B)

4.

 Økonomi 2018 - Handleplan Myndighedsområdet (B)

5.

 Etablering af midlertidige boliger samt Blomstergården - træningsfaciliteter (B)

6.

 Indførelse af Røgfri Skoletid på folkeskolerne (B)

7.

 Indførelse af Røgfri Arbejdstid (B)

8.

 Model for udmøntning af § 18-midler i 2019 (B)

9.

 Hjemmeplejen - Serviceniveau kontra økonomi og opgaver (O)

10.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen (B)

11.

 Forebyggende perspektiv i omsorgstandplejen (B)

12.

 Evaluering af ordning om kommunal vederlagsfri fysioterapi på plejecentre (B)

    Til top