Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 5/11 5/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 7/5 2/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 8/1 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

3.

 Tidspunkt, klokkeslæt for udvalgmøder i Forebyggelses- og Seniorudvalget 2020-2021 (B)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 (B)

5.

 Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)

6.

 Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

7.

 Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

8.

 Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

9.

 Løn til SSA-elever over 25 under uddannelse (B)

10.

 Styringsark for budget 2020-2023 (D)

11.

 Evaluering af det øgede tilskud til Frivilligcentret (O)

12.

 Prøvehandlinger - Status (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

14.

 Beslutning om udmøntning af 0,7% effektivisering pr. år fra 2020 (B)

Lukket punkt

15.

 Budget 2020 (B)

Lukket punkt

16.

 Fordeling af §18 midler vedrørende 2020 - frivilligt socialt arbejde (B)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

3.

 Anvendelse af tomme plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

4.

 Godkendelse af forslag til bekæmpelse af ensomhed efter høringsrunde (B)

5.

 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

6.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Demenshandleplan 1. udkast (B)

8.

 Medarbejdernes oplevelse af det nye omsorgssystem CURA (O)

9.

 Ansættelse af unge mellem 13-17 år i fritidsjob på kommunens plejecentre (O)

10.

 Virtuel genoptræning - status (O)

11.

 Orienteringspunkter (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

13.

 Status - Etablering af Sundhedshus i Slagelse by (O)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

3.

 Udmøntning af resterende midler i 2019 for Budgetaftalens punkt 18 (B)

4.

 Udmøntning af midler i den generelle forebyggelsespulje jf. budgetaftalen 2019-2022 (D)

5.

 Anvendelse af plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

6.

 Forebyggelse af knogleskørhed (B)

7.

 Orienteringspunkter (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

9.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forretningsorden for Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Etablering af sundhedstjek i 3. kl. (B)

4.

 Udvidelse af indsatsen Fun2Move (B)

5.

 Udmøntning af §18 midler i 2020 (B)

6.

 Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)

7.

 Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed (B)

8.

 Initiativsag - Forebyggelse af knogleskørhed (B)

9.

 Sundhedsuge 41 - Status (O)

10.

 Status på Hjemme- og Sygeplejen 2019 (O)

11.

 Frikommuneforsøg Sundhedsområdet 2019-2023 (O)

12.

 Administrationen af anvisningsretten vedr. 10 almene ældreboliger på Østervej i Rude(E)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Orienteringspunkter (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 - 2019 (B)

3.

 Opfølgningsfrekvenser på handleplaner, sygefravær og vikarforbrug (B)

4.

 Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats (B)

5.

 Udgifter forbundet med døgndækning på Agersø og Omø (O)

6.

 Beslutning om etablering af træningsfaciliteter (B)

7.

 Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

8.

 Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården (B)

9.

 Budget 2020 (B)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

12.

 Beslutning om udmøntning af 0,7% effektivisering pr. år fra 2020 jf. Byrådets Budgetaftale (B)

Lukket punkt

13.

 Forberedelse af lejekontrakt (B)

Lukket punkt

14.

 Muligheder for sundhedshus i Korsør (B)

Lukket punkt

15.

 Underskriftsark (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Økonomiopfølgning og handleplaner (O)

4.

 Ensomhed - nyt tema i værdighedspolitik (B)

5.

 Afholdelse af Topmøde eller lignende arrangement (B)

6.

 Ansættelse af unge mellem 13-17 år i fritidsjob på kommunens pleje- og aktivitetscentre (B)

7.

 Pårørendeundersøgelsen - godkendelse af temaerne i de to interviewguides (B)

8.

 Velfærdsteknologi - Scenarier for den fremtidige indsats (B)

9.

 Døgndækning på Agersø og nødkald på øerne (B)

10.

 Børn og overvægt (B)

11.

 Dialogmøde med interessenter forud for budget 2020 (D)

12.

 Bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafd samt Nedbringelse af ventetiden på hjælpemidler (O)

13.

 Skærmløsninger på Agersø og Omø (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

15.

 Muligheder for etablering af læge- og sundhedshus i Korsør (B)

Lukket punkt

16.

 Underskriftsark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

4.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

5.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

6.

 Udmøntning af midler til Frivilligcenter Slagelse (B)

7.

 Oplæg til etablering af Korsør Hospice (B)

8.

 Kapacitetsudnyttelse i Sundhed og Træning (B)

9.

 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg (B)

10.

 Fordeling af værdighedsmidler fra puljen Ensomme ældre 2019 (B)

11.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn på plejecentrene i 2018 (B)

12.

 Ansættelse af unge i fritidsjob på kommunens plejecentre (B)

13.

 Pårørendeundersøgelsen - drøftelse af interviewguides (D)

14.

 Forslag til emner til KL´s Sundheds- og Ældreudvalgsbesøg i kommunerne (D)

15.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

16.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

16.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Unges Trivsel (B)

4.

 Genoptagelse - Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020-2023 (D)

5.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019 (B).

6.

 Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83 (B)

7.

 Forsøgsordning - à la carte menu fra privat leverandør på plejecenter Lützensvej (B)

8.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

9.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om ernæringsscreening af ældre og syge borgere (B)

10.

 Risikobaseret tilsyn på Ældre- og Sundhedsområdet 2018 (O)

11.

 Oplæg til demenshandleplan (D)

12.

 Ekstra normeringer via puljemidler 2016-2018 (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Regnskab 2018 og overførsel til 2019 (B)

4.

 Udmøntning af 0,7% effektivisering p.a. fra 2020 jf. Budgetaftalen - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

5.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020-2023 (D)

6.

 Indhold i Dialogmøder (B)

7.

 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2019 (B)

8.

 Scenarier for etablering af læge-/sundhedshus (B)

9.

 Scenarier for etablering af træningsfaciliteter og midlertidige boliger (B)

10.

 Gennemførelse af pårørendeundersøgelse (B)

11.

 Ekstra normeringer via puljemidler 2016-2018 (O)

12.

 Aktivitetscentrets tilpasning af aktiviteter ift. antal brugere (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

4.

 Ansøgning til etablering af læge-/sundhedshus 2019 (O)

5.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

7.

 Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland og 17 kommuner (B)

8.

 Model og beslutningskompetence for udmøntning af pulje rettet mod forebyggelse af ensomme ældre (B)

9.

 Organisatorisk flytning af depotdrift på Hjælpemiddelområdet (B)

10.

 Indhold i Temamøde for Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

11.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Slagelse (B)

12.

 Oplæg til indhold i dialogmøde med Ældrerådet (D)

13.

 Budgetaftalens temaanalyser (D)

14.

 Huslejetab på ældre- og plejeboliger (O)

15.

 Analyse i hjemme- og sygeplejen 2018/2019 (O)

16.

 Aktivitetscentrets tilpasning af aktiviteter ift. antal brugere (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Spisevenner til hjemmeboende borgere (B)

4.

 Anlægsregnskab - Demensvenlige plejeboliger 2017 og 2018 (B)

5.

 Finansiering af midlertidige boliger på Bjergbyparken i 2019 (B)

6.

 Status på økonomi 2018 (O)

7.

 Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde, § 18-midler 2019 (B)

8.

 Evaluering Sundhedsuge 41 - 2018 (O)

9.

 Sundhedsuge 41 - 2019 (D)

10.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - FSU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - FSU (D)

    Til top