Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5 7/5

  April

2/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Økonomiopfølgning og handleplaner (O)

4.

 Ensomhed - nyt tema i værdighedspolitik (B)

5.

 Afholdelse af Topmøde eller lignende arrangement (B)

6.

 Ansættelse af unge mellem 13-17 år i fritidsjob på kommunens pleje- og aktivitetscentre (B)

7.

 Pårørendeundersøgelsen - godkendelse af temaerne i de to interviewguides (B)

8.

 Velfærdsteknologi - Scenarier for den fremtidige indsats (B)

9.

 Døgndækning på Agersø og nødkald på øerne (B)

10.

 Børn og overvægt (B)

11.

 Dialogmøde med interessenter forud for budget 2020 (D)

12.

 Bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafd samt Nedbringelse af ventetiden på hjælpemidler (O)

13.

 Skærmløsninger på Agersø og Omø (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

15.

 Muligheder for etablering af læge- og sundhedshus i Korsør (B)

Lukket punkt

16.

 Underskriftsark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

4.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

5.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

6.

 Udmøntning af midler til Frivilligcenter Slagelse (B)

7.

 Oplæg til etablering af Korsør Hospice (B)

8.

 Kapacitetsudnyttelse i Sundhed og Træning (B)

9.

 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg (B)

10.

 Fordeling af værdighedsmidler fra puljen Ensomme ældre 2019 (B)

11.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn på plejecentrene i 2018 (B)

12.

 Ansættelse af unge i fritidsjob på kommunens plejecentre (B)

13.

 Pårørendeundersøgelsen - drøftelse af interviewguides (D)

14.

 Forslag til emner til KL´s Sundheds- og Ældreudvalgsbesøg i kommunerne (D)

15.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

16.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

16.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter (O)

3.

 Unges Trivsel (B)

4.

 Genoptagelse - Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020-2023 (D)

5.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019 (B).

6.

 Tilsynspolitik 2019 - 2021 for Frit Valg iht. §§ 83 a og 83 (B)

7.

 Forsøgsordning - à la carte menu fra privat leverandør på plejecenter Lützensvej (B)

8.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

9.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om ernæringsscreening af ældre og syge borgere (B)

10.

 Risikobaseret tilsyn på Ældre- og Sundhedsområdet 2018 (O)

11.

 Oplæg til demenshandleplan (D)

12.

 Ekstra normeringer via puljemidler 2016-2018 (O)

13.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top