Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forretningsorden for Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Etablering af sundhedstjek i 3. kl. (B)

4.

 Udvidelse af indsatsen Fun2Move (B)

5.

 Udmøntning af §18 midler i 2020 (B)

6.

 Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)

7.

 Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed (B)

8.

 Initiativsag - Forebyggelse af knogleskørhed (B)

9.

 Sundhedsuge 41 - Status (O)

10.

 Status på Hjemme- og Sygeplejen 2019 (O)

11.

 Frikommuneforsøg Sundhedsområdet 2019-2023 (O)

12.

 Administrationen af anvisningsretten vedr. 10 almene ældreboliger på Østervej i Rude(E)

13.

 Pressemeddelelser (B)

14.

 Orienteringspunkter (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 - 2019 (B)

3.

 Opfølgningsfrekvenser på handleplaner, sygefravær og vikarforbrug (B)

4.

 Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats (B)

5.

 Udgifter forbundet med døgndækning på Agersø og Omø (O)

6.

 Beslutning om etablering af træningsfaciliteter (B)

7.

 Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

8.

 Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården (B)

9.

 Budget 2020 (B)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

12.

 Beslutning om udmøntning af 0,7% effektivisering pr. år fra 2020 jf. Byrådets Budgetaftale (B)

Lukket punkt

13.

 Forberedelse af lejekontrakt (B)

Lukket punkt

14.

 Muligheder for sundhedshus i Korsør (B)

Lukket punkt

15.

 Underskriftsark (B)

    Til top