Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11 5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

3.

 Tidspunkt, klokkeslæt for udvalgmøder i Forebyggelses- og Seniorudvalget 2020-2021 (B)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 (B)

5.

 Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)

6.

 Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2020 (B)

7.

 Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre i 2020 (B)

8.

 Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

9.

 Løn til SSA-elever over 25 under uddannelse (B)

10.

 Styringsark for budget 2020-2023 (D)

11.

 Evaluering af det øgede tilskud til Frivilligcentret (O)

12.

 Prøvehandlinger - Status (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

14.

 Beslutning om udmøntning af 0,7% effektivisering pr. år fra 2020 (B)

Lukket punkt

15.

 Budget 2020 (B)

Lukket punkt

16.

 Fordeling af §18 midler vedrørende 2020 - frivilligt socialt arbejde (B)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

3.

 Anvendelse af tomme plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

4.

 Godkendelse af forslag til bekæmpelse af ensomhed efter høringsrunde (B)

5.

 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

6.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Demenshandleplan 1. udkast (B)

8.

 Medarbejdernes oplevelse af det nye omsorgssystem CURA (O)

9.

 Ansættelse af unge mellem 13-17 år i fritidsjob på kommunens plejecentre (O)

10.

 Virtuel genoptræning - status (O)

11.

 Orienteringspunkter (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

13.

 Status - Etablering af Sundhedshus i Slagelse by (O)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

3.

 Udmøntning af resterende midler i 2019 for Budgetaftalens punkt 18 (B)

4.

 Udmøntning af midler i den generelle forebyggelsespulje jf. budgetaftalen 2019-2022 (D)

5.

 Anvendelse af plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

6.

 Forebyggelse af knogleskørhed (B)

7.

 Orienteringspunkter (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

9.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top