Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12 1/12

  November

3/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse af Skema C og anlægsregnskab for Skælskør Plejecenter (B)

3.

 Korrektion af fejl i protokollering i sag om Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2021 (B)

4.

 Anvendelse af ikke forbrugte puljemidler mm. (B)

5.

 Kvalitetsstandard - Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2021 (B)

6.

 Udvalgets mødekalender - 1. halvår 2021 (B)

7.

 Finansiering af indsatserne i WIPP-projektet (B)

8.

 Tyveri hos borgere i hjemmepleje og på plejecentre (O)

9.

 Evaluering af løn under uddannelse til SSA-voksenelever (O)

10.

 Orienteringspunkter (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

12.

 Beslutning om videreførsel af effektivisering fra 2020 (B)

Lukket punkt

13.

 Effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

Lukket punkt

14.

 Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)

Lukket punkt

15.

 Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde, §18-midler 2021

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

17.

 Beslutning om uddeling af midler i 2020 fra den lokale Forebyggelsespulje (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

17.

 Beslutning om uddeling af midler i 2020 fra den lokale Forebyggelsespulje (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Permanent anvendelse af Værdighedsmidler fra 2021 (B)

4.

 Anvendelse af midler til Bedre Bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem i 2021 (B)

5.

 Fordeling af midler i 2021 fra Budgetaftalen 2019 - 2022 punkt 19: Forebyggelsespulje (B)

6.

 Anvendelse af ikke forbrugte puljemidler mm. (B)

7.

 Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

8.

 Evaluering af pårørendeindsats (O)

9.

 Tværkommunal Velfærdsteknologisk Udstillingscenter (O)

10.

 Orienteringspunkter (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

13.

 Opfølgning på Budgetaftale fra 2019 vedrørende effektiviseringer (D)

Lukket punkt

14.

 Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B)

3.

 Status og evaluering af ekstra midler via effektivisering i 2020 (O)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale fra 2019 vedrørende effektiviseringer (B)

5.

 Strategi for boliger til ældre (B)

6.

 Godkendelse af strategi for forebyggelse af sygefravær i hjemmeplejen (B)

7.

 Økonomisk status på forbrug af diverse puljemidler mm. i 2020 (O)

8.

 Høringssvar til Natbemanding på plejecentre (O)

9.

 Høringssvar vedr. evt. Hospice i Korsør (O)

10.

 Hjerterehabilitering overgår til kommunerne i Region Sjælland (O)

11.

 Finansiering af flere rygestoprådgivere og fremtidig rygestopindsats (O)

12.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

14.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top