Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Sep - Aug - Jul

7/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 4/5 6/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptagelse - Godkendelse af ny tildelingsmodel for §18 midler til frivilligt social arbejde (B)

3.

 Samarbejde med E-hospitalet om kommunale behandlingspladser på de midlertidige pladser (B)

4.

 Permanent anvendelses af Værdighedsmidler fra 2022 (B)

5.

 Anvendelse af midler til Bedre Bemanding i 2022 og frem (B)

6.

 Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig (B)

7.

 Status på Handleplaner vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene (O)

8.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

9.

 Gensidig orientering (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på implementering af anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

3.

 Status på Budget 2022-2025 (O)

4.

 Budget 2021 - Restitutions- og/eller aflastningspladser (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2021 (B)

6.

 Afprøvning af bagvagtsfunktion på hjælpemiddelområdet (B)

7.

 Opsamling på dialogmøde forud for budget 2022-2025 (B)

8.

 Fokusmål - godkendelse og opsamling fra temamøde (B)

9.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Grundforhold og fremdrift (B)

10.

 Finansiering af model for fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

11.

 Ubenyttet bygning på Plejecentret Bjergbyparken (O)

12.

 Lokaler til hjemmeplejen (B)

13.

 Status på Hjælpemiddelområdet og finansiering fra 2022 (B)

14.

 Ekstra natbemanding på plejecentrene (O)

15.

 Status på røgfri skoletid (O)

16.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

17.

 Gensidig orientering (O)

18.

 Pressemeddelelser (B)

19.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Proces og perspektiver vedrørende Servicelovens §§ 83/83a og 85 (O)

3.

 Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)

4.

 Anvendelse af midler til velfærdsteknologi - Budget 2021-24 (B) (E)

5.

 Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

6.

 Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

7.

 Kriterier for tildeling af lokal forebyggelsespulje (B)

8.

 Genoptagelse - Model for ældres indkøbsvaner af dagligvarer i landdistrikterne (B)

9.

 Lokaler til hjemmeplejegrupper (B)

10.

 Status på afprøvning af skærmbesøg i hjemmeplejen (O)

11.

 Kommunale og risikobaserede tilsyn ved plejecentre 2020 (O)

12.

 Status på forbedring af Sundhedsprofilen - punkt 9 i Budgetaftalen 2021-2024 (O)

13.

 Baseline vedr. Bevægelsesindsats i Dagtilbud og Skoler (O)

14.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

15.

 Gensidig orientering (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 CSÆ - Budgetopfølgning 2 (B)

3.

 KAN-/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)

4.

 Revidering af Strategi for boliger til ældre 2021 (B)

5.

 Godkendelse af ny tildelingsmodel for § 18 midler til frivilligt social arbejde (B)

6.

 Genoptagelse - Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)

7.

 Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)

8.

 Forebyggelse af overvægt blandt voksne (O)

9.

 Buurtzorg model (O)

10.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Pejlemærker - Budget 2022-2025 (B)

3.

 KAN-/SKAL opgaver Budget 2022-2025 (B)

4.

 Sygeplejen budgetudfordret - Budget 2022-2025 (E)

5.

 Økonomi Aktivitetscentre 2022-2025 (E)

6.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

7.

 Puljen til Ensomme Ældre 2021 - Fordeling af puljemidler (B)

8.

 Genoptagelse - Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)

9.

 Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne (D)

10.

 Handleplaner vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 på plejecentrene (O)

11.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

12.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

13.

 Gensidig orientering (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Foreløbigt regnskab 2020 - overførsler til 2021 (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 CSÆ - Budgetopfølgning 1 (B)

3.

 Budget 2021 - Aflastnings- og/eller restitutionspladser i Skælskør og Korsør (D)

4.

 Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

5.

 Status på Forebyggelses- og Seniorudvalgets del af budgetaftalen 2021 (O)

6.

 Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)

7.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)

9.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)

10.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)

11.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)

12.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

14.

 Nye effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

Lukket punkt

15.

 Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Budget 2022-2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

4.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

5.

 Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi (B)

6.

 Analyse af potientialer ved eventuel sammenlægning af produktionskøkkener (B)

7.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Udvalgets mødekalender - 2. halvår 2021 (B)

9.

 Orienteringspunkter (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

11.

 Beslutning om uddeling af midler i 2020 fra den lokale Forebyggelsespulje (B)

Lukket punkt

12.

 Beslutning om videreførsel af effektiviseringer fra 2020 (B)

Lukket punkt

13.

 Nye effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

Lukket punkt

14.

 Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top