Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

7/9

  August

10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptagelse - Godkendelse af ny tildelingsmodel for §18 midler til frivilligt social arbejde (B)

3.

 Samarbejde med E-hospitalet om kommunale behandlingspladser på de midlertidige pladser (B)

4.

 Permanent anvendelses af Værdighedsmidler fra 2022 (B)

5.

 Anvendelse af midler til Bedre Bemanding i 2022 og frem (B)

6.

 Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig (B)

7.

 Status på Handleplaner vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene (O)

8.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

9.

 Gensidig orientering (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

11.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på implementering af anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

3.

 Status på Budget 2022-2025 (O)

4.

 Budget 2021 - Restitutions- og/eller aflastningspladser (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2021 (B)

6.

 Afprøvning af bagvagtsfunktion på hjælpemiddelområdet (B)

7.

 Opsamling på dialogmøde forud for budget 2022-2025 (B)

8.

 Fokusmål - godkendelse og opsamling fra temamøde (B)

9.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Grundforhold og fremdrift (B)

10.

 Finansiering af model for fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)

11.

 Ubenyttet bygning på Plejecentret Bjergbyparken (O)

12.

 Lokaler til hjemmeplejen (B)

13.

 Status på Hjælpemiddelområdet og finansiering fra 2022 (B)

14.

 Ekstra natbemanding på plejecentrene (O)

15.

 Status på røgfri skoletid (O)

16.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

17.

 Gensidig orientering (O)

18.

 Pressemeddelelser (B)

19.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top